ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Laubová Jana Bc.

Kvalifikace: Bc. - popularizace hudební kultury - pedagogická fakulta ZČU Plzeň. Doplňující - 3 semestry Muzikoterapie - pedagogická fakulta ZČU Plzeň. Středoškolské odborné - Střední zdravotnická škola - zdravotní laborant

Působnost místní: Středočeský kraj

Cílová skupina: děti s mentálním postižením, se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, s poruchami komunikace a soustředění, děti předškolního a školního věku

Jazyk: čeština

Email: laubova.j@seznam.cz

Telefon: 722 955 540

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Středočeský kraj
Cílová skupina Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání
MŠMT
WFMT
EMTC