ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Muzikoterapie je dynamickým rychle se vyvíjejícím oborem jak v oblasti teorie, praxe, tak i výzkumu. Výsledky výzkumné práce lze nalézt v odborných knihách, empirických a přehledových studiích, které jsou zveřejněny v zahraničních časopisech. Další výsledky lze nalézt v recenzovaných sbornících z mezinárodních a tuzemských konferencí. Přínosné pro vývoj oboru muzikoterapie mají také disertační práce a další publikované výsledky výzkumů.

Odborné publikace

Muzikoterapie v praxi - příběhy muzikoterapeutických cest

Muzikoterapie v praxi

Gerlichová, M. (2013)

Kniha srozumitelně představuje téma muzikoterapie, její podstatu a využití u nás i v zahraničí. Důležitou součástí publikace jsou také četné praktické příklady osob z nejrůznějších cílových skupin, jež muzikoterapie určitou část jejich života provázela. V knize nechybí popis osmičlenné muzikoterapeutické skupiny s problémy převážně v psychosomatické rovině a jejich vývoj v průběhu osmi měsíců.

 

Číst dál...

Expresivní terapie jako podpora kvality života u různých klientských skupin

etpkFriedlová, M., Lečbych , M. (2013)

Publikace, která vznikla v průběhu let 2013-2015 z příspěvků českých i zahraničních arteterapeutů, muzikoterapeutů, dramaterapeutů a tanečně –pohybových terapeutů, kteří v projektu TERA působili jako lektoři workshopů.

Číst dál...

International Contexts of Teriary Education in Expressive Therapies/ Terciální vzdělávání v oblasti expresivních terapií v mezinárodním kontextu

Lištiaková, I. 2015

Evropské umělecké terapie tvoří oblast vědy a praxe, která je na úrovni akreditovaného vzdělávání poměrně nová. Publikace předkládá přehled současných možností studia expresivních terapií na vysokých školách v Evropě.

Číst dál...

Expresivní terapie pro pomáhající profese.

Krahulcová, K., Friedlová, M. (2014)

... obsah se připravuje ...

Číst dál...

Další kategorie

Empirické a přehledové studie v zahraničních časopisech

Příspěvky na mezinárodních konferencích (v recenzovaných sbornících)

Příspěvky na tuzemských konferencích ( v recenzovaných sbornících)

Disertační práce

Časopis Arteterapie

Katalog muzikoterapeutické literatury

MŠMT
WFMT
EMTC