ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
  • Drlíčková, S. (2022) Potenciál muzikoterapie u osob se zdravotním postižením. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc.
  • Lipský, M. (2014) Hudební komunikace, projekce a analogie v muzikoterapeutické praxi u dětí se zdravotním postižením. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
  • Gerlichová, M. (2014) Význam muzikoterapie pro neurorehabilitaci s pedagogickou rehabilitací osob po poškození mozku v kontextu kvality jejich života. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
  • Počtová, L. (2014) Vliv hudby na rozvoj osobnosti a využití muzikoterapeutických technik a prvků v pedagogické praxi. Filozofická fakulta Katedra pedagogiky Univerzity Karlovy, Praha.
MŠMT
WFMT
EMTC