ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kvalifikovaná supervize je prostorem pro reflexi vlastní muzikoterapeutické práce. Prostředkem bezpečné podpory pomáhajícího i ochranou zájmů a potřeb klienta. Supervize je součástí vzdělávání a zároveň nedílnou součástí profesionality terapeuta.
Supervize započítaná do podmínek získání profesního a garantovaného členství musí být zaměřená na muzikoterapeutický proces.

Podmínky získání profesního a garantovaného členství ve standardech CZMTA zahrnují supervizi individuální a skupinovou. Hodinou supervize je myšleno 45-50 min. V rámci dlouhodobého vzdělávacího programu garantovaného CZMTA lze uznat max. 30 hodin skupinové supervize.

Index supervize ke stažení zde

 

Skupinová supervize:

Skupinová supervize probíhá formou garantovaných supervizních setkání asociace. Obvykle se jedná o víkendový program pro 3 a více účastníků ve skupině. Setkání skupinové supervize je koncipováno tak, aby zajistilo pro každého účastníka cca 70 minut přímé supervize (2 supervizní hodiny).

Termíny supervizních setkání budou průběžně uveřejňovány na webových stránkách CZMTA.

Individuální supervize :

Individuální supervizi včetně ceny si zájemci domlouvají osobně. V souvislosti s nároky na kvalifikaci supervizora CZMTA akceptuje supervizory buď přímo garantované asociací, nebo supervizory, kteří absolvovali výcvikový program v supervizi v souladu s kritérii Evropské asociace supervizorů a koučů EASC (tzn. supervizory s akreditací ČIS, ČMISK, případně dalších splňující tyto podmínky).

Poměr supervizí je max. 30 hodin u supervizora splňující podmínky EAS, který ale není profesním muzikoterapeutem (nesplňuje profesní podmínky asociace) na min. 10 hodin u kvalifikovaného supervizora splňujícího profesní podmínky muzikoterapeuta (dle standardů CZMTA) nebo expresivního terapeuta (dle standardů CREATHEAS, ČAA, ADCR, TANTER). Podmínkou přiznání profesního či garantovaného členství je doporučení supervizora, u kterého supervidovaný absolvoval min. 10 hodin individuální supervize.

Nabídku supervizních seminářů CZMTA naleznete zde

Seznam garantovaných supervizorů CZMTA:

 • PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.
 • PhDr. Lenka Kábelová
 • Mgr. Noemi Komrsková
 • Mgr. Matěj Lipský, Ph.D
 • Mgr. Tomáš Procházka
 • PhDr. Jana Procházková

Kvalifikační podmínky CZMTA pro garanci supervizorů:
 
Rada CZMTA na svém jednání 2. února 2015 jednomyslně shodla, že od tohoto data bude asociace garantovat jako supervizory pouze osoby se supervizním výcvikem a náležitou supervizní a terapeutickou praxí (v souladu s kvalifikačními nároky rezortů veřejných služeb i dalších pomáhajících oborů).
 
Z důvodu nutnosti respektovat supervizi jako kvalifikovanou činnost byl seznam garantovaných supervizorů CZMTA k tomuto datu aktualizován. Podmínky pro garantování supervizorů ze strany asociace jsou:

 • magisterské vysokoškolské vzdělání humanitního směru
 • minimálně 10 let praxe v oblasti pomáhajících profesí
 • absolvování akreditovaného sebezkušenostního výcviku (min. 350 hodin)
 • supervize vlastní práce v rozsahu minimálně 120 hodin
 • splnění profesních standardů pro oblast muzikoterapie dle CZMTA
 • zkušenost s vedením uceleného vzdělávacího (výcvikového) programu v oblasti pomáhajících profesí (v rozsahu min. 120 hodin) nebo zkušenost s vedením týmu (min. 2 roky)
 • výcvik v supervizi (dle standardů Evropské asociace supervizorů) nebo garantovaný CZMTA
 • doporučení a schválení orgánem CZMTA (Radou asociace)

 

MŠMT
WFMT
EMTC