ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Drlíčková Svatava Mgr., Ph.D.

Kvalifikace: psychoterapeut, speciální pedagog, muzikoterapeut, arteterapeutDrlickova

Působnost místní: Vysočina, po domluvě i v jiných krajích

Působnost odborná
: soukromá psychoterapeutická, muzikoterapeutická a arteterapeutická praxe, muzikofiletika, odborné semináře a kurzy muzikoterapie a muzikofiletiky, působnost v sociálním resortu, školství a zdravotnictví

Cílová skupina: dospělí a mladiství, děti a dospělí se zdravotním postižením, děti a mladiství se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním

Jazyk: český

Email: info@svatavadrlickova.cz

Web: www.svatavadrlickova.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Kraj Vysočina
Cílová skupina Laická veřejnost, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby s potížemi v oblasti zvládání stresu a zátěže, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Pomáhající profese
Věkové zaměření Dospělý, Mladší školní věk, Puberta / dospívání, Senior, Starší školní věk

Fojtíčková Jana Mgr.

Kvalifikace: sociální pracovník, speciální pedagog, muzikoterapeut (neprofesní)

Působnost místní: Plzeň a Plzeňský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie skupinové i individuální v rámci sociálních služeb i privátně, lektorská činnost

Cílová skupina: dospělí (poruchy autistického spektra, mentální retardace, tělesné a kombinované vady), dospělí s psychickým onemocněním (psychotická onemocnění), senioři (včetně klientů nekomunikujících, nebo ležících klientů)

Jazyk: angličtina, ruština

Email: fojtickova@volny.cz

Telefon: 776 155 642

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Plzeňský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s demencí, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby s psychickým onemocněním
Věkové zaměření Senior

Gerlichová Markéta, PhDr. Ph.D

Markéta GerlichováKvalifikace: fyzioterapeut, speciální pedagog, muzikoterapeut, supervizor

Působnost místní: Praha, střední Čechy, po domluvě v rámci ČR

Působnost odborná: neurorehabilitační a psychosomatická problematika

Cílová skupina: všechny věkové skupiny

Jazyk: čeština, angličtina

Email: ikapus.muzikoterapie@gmail.com

Web: www.mg-muzikoterapie.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Harvánek Radek Mgr. et Mrg.

Kvalifikace: muzikoterapeut, psychoterapeut ve výcviku, pedagog, pracovník v sociálních službách

Působnost místní: Plzeň, Plzeňský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie individuální a skupinová, hudební pedagogika, muzikoterapeutické a hudební semináře

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zájemci z řad veřejnosti

Jazyk: čeština, slovenština

Email: radek.harvanek@gmail.com

Web: www.terapie-muzikou.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Plzeňský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby s poruchami komunikace a soustředění, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s psychickým onemocněním, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Zdravé osoby
Věkové zaměření Dospělý, Mladší školní věk, Období předškolního věku, Puberta / dospívání, Senior, Starší školní věk

Kantor Jiří Mgr., Ph.D.

Kvalifikace: speciální pedagogika, hudební pedagogika, částečně psychoterapie

Působnost místní: Jihomoravský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie

Cílová skupina: primárně osoby se zdravotním postižením, práce s rodinami těchto osob

Jazyk: čeština, slovenština, angličtina

Email: jiri.kantor@upol.cz

Telefon: 725 458 439

Web: http://uss.upol.cz/o-ustavu/clenove-ustavu/odborni-asistenti-a-asistenti/jiri-kantor/

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Olomoucký kraj
Cílová skupina Handicapované osoby
Věkové zaměření neuvedeno

Komrsková Noemi Mgr.

Noemi KomrskováKvalifikace: léčebný pedagog - etoped, psychoterapeut, supervize

Působnost místní: Brno a ČR

Působnost odborná: školení, semináře, individuální péče, konzultace

Cílová skupina: potřební s Dmo, komb. postižení, autismus, demence

Jazyk: čeština, angličtina, němčina

Email: noemi@komrskovi.cz

Telefon: 777 004 821

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s demencí, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Lipský Matěj Mgr. et Mgr., Ph.D.

Kvalifikace: psycholog, speciální pedagog, ředitel CSS Tloskov, externě vyučoval muzikoterapii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, praktikoval muzikoterapii: v MŠ Sulanského, Dětském centru Thomayerovy nemocnice, v Paprsku v Praze - Hloubětíně a v soukromé praxi

Působnost místní: CSS Tloskov, Praha

Působnost odborná: ředitel CSS Tloskov

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby
Věkové zaměření Dospělý

Litovová Marcela MUDr.

Kvalifikace: pediatr DC, externí pedagog PFUK - katedra spec.ped., lektor emočně soc. kompetencí (LESK), muzikoterapie raného věku

Působnost místní: DC Praha - pediatr, PFUK - ext. pedagog, muzikoterapie a poradenství v oblasti komplexní péče o děti raného věku - místo dle dohody

Působnost odborná: pediatr, externí pedagog na katedře spec. pedagogiky PFUK Praha, muzikoterapie raného věku, poradenství pro rodiče v oblasti péče děti raného věku, poradenství muzikoterapeutů na základě GP

Cílová skupina: rodiče, děti raného věku

Jazyk: čeština, slovenština

Email: macali@tiscali.cz

Telefon: 737 821 461

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Rodiče s dětmi
Věkové zaměření Období předškolního věku, Dospělý

Nosari Paula

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina
Věkové zaměření

Ouředníčková Zuzana Mgr.

Kvalifikace: působím jako muzikoteraputka, psychoterapeutka, speciální pedagožka, poradce v oblasti krizové intervence. Mám 15 let praxe jako speciální pedagog a muzikoterapeut v přímé práci s klienty s kombinovaným postižením, smyslovýmizuzana ourednickova new orez vadami, autismem atd., víceletou zkušenost s pozicí intervizora v několika týmech - v oblasti krizové intervence a nyní v projektu muzikoterapie. Několik let jsem pracovala také jako koordinátorka týmu v sociální službě.

Působnost místní: Praha a okolí, dle domluvy i jinde

Působnost odborná: konzultace a vzdělávání (workshopy, přednášky) v oblasti muzikoterapie a speciální pedagogiky zaměřené jak na práci s klientem tak i na osobnostní rozvoj účastníků. Zaměřuji se zejména na práci s dětmi s těžším handicapem - na propojování spec. pedagogických přístupů, muzikoterapie, moderních metod v ošetřovatelství a dalších forem práce s tělem - s cílem vytvořit funkční cestu, jak zlepšit kvalitu života klienta a jeho rodiny. Mám zkušenost i s muzikoterapií u dospělých klientů. Při své práci s rodinami využívám též zkušenosti z oblasti krizové intervence.

Cílová skupina: pro odborníky z pomáhajících profesí i pro laiky, např. rodiče, pečující osoby, zájemce z řad veřejnosti

Jazyk: čeština

Email: zuzasek@gmail.com

Telefon: 732 336 866

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením, Pomáhající profese, Laická veřejnost, Osoby se specifickými potřebami
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Procházka Tomáš Mgr.

Tomáš ProcházkaKvalifikace: muzikoterapeut, speciální pedagog (oborové studium UK Praha), psychoterapeut (dlouhodobé výcviky SUR, Rodinná a systemická psychoterapie), supervizor (kvalifikace ČIS, CZMTA, MPSV), adiktolog (odborná způsobilost MZČR)

Působnost místní: Liberecký kraj, Praha a okolí, po domluvě v rámci celé ČR

Působnost odborná: terapie, supervize a vedení výcviků v oboru muzikoterapie s důrazem na systemické a celostní pojetí (pro oblast sociálních služeb, pedagogiky a zdravotnictví)

Cílová skupina: soukromá muzikoterapeutická praxe pro děti, dospívající i dospělé (poruchy komunikace, mentální postižení, autismus, psychosomatická onemocnění). Odborné semináře, kurzy a supervize pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí

Jazyk: čeština

Email:prochazka@czmta.cz

Telefon: 774 489 217

Web: www.tomprochazka.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s mentálním postižením, Osoby s psychickým onemocněním, Pomáhající profese
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Procházková Jana PhDr.

Kvalifikace: klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor, soudní znalec, muzikoterapeutjana prochazkova

Působnost místní: Praha, střední Čechy, po domluvě v rámci ČR

Působnost odborná: problematika vztahová, psychosomatické obtíže

Cílová skupina: všechny cílové skupiny, individuální i párová, skupinová práce, rodinná terapie

Jazyk: čeština, angličtina

Emailjane.prochazkova@email.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s psychickým onemocněním, Rodiče s dětmi
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Trejbalová Markéta Mgr.

Kvalifikace: sociální pracovník, muzikoterapeut, poradenství

Působnost místní: Praha, střední Čechy

Působnost odborná: sociální práce, muzikoterapie, arteterapie, poradenství, paliativní péče

Cílová skupina: osoby se syndromem demence, osoby se specifickými potřebami, osoby v paliativní péči, laická veřejnost, pomáhající profese, rodinní pečující

Věkové zaměření: všechny věkové skupiny

Jazyk: čeština

Email: trejbalova.marketa@seznam.cz

Telefon: 728 720 557

 

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Středočeský kraj
Cílová skupina Osoby s demencí, Osoby s kombinovaným postižením, Pomáhající profese, Laická veřejnost, Osoby se specifickými potřebami
Věkové zaměření Novorozenecké až batolecí období, Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Vlčinská Zuzana Mgr.

Kvalifikace: Hudební věda FF UK, Integrovaný psychoterapeutický výcvik Instep (800 hodin), Hudebně pohybová výchova dle Orffovy školy (1994-1996), pohybová výchova a terapie, Body Mind Centerring (cca 160 hodin), Postgraduální kurz Gestalt terapie (30 hodin), Postgraduální výcvik skupinové psychoterapie (30 hodin), řada muzikoterapeutických, tanečně-terapeutických a psychoterapeutických seminářů, hlasová výchova u Terezie Blumové, Ivany Vostárkové atd. Mám zkušenost s nefunkčností vlastního hlasu, což mě naučilo hodně o psychických i fyzických souvislostech hlasu. 20 let praxe.

Působnost místní: DanceLab – U Zvonařky 9, Praha 2

Působnost odborná: Prožitkové zpívání (jsem autorka) – muzikofiletická (-terapeutická) skupinová aktivita pro dospělé zahrnující práci s tělem, hlasem, hudbou a emocemi. Individuální rehabilitace hlasu a psychoterapie přes hlas a práci s tělem. Hlas je v obou případech použit jako integrující nástroj umožňující péči o sebe a zkvalitňující vztah k sobě.

Cílová skupina: skupinová práce (Prožitkové zpívání) je vhodná pro zájemce o seberozvoj a odstranění bloků v oblasti zpěvu a vlastní hudební tvořivosti, má pozitivní a podpůrný vliv na raná zranění. Nabízí skupinový zážitek a zároveň prostor pro péči o sebe. Často využíváno lidmi z psychosociální oblasti. Individuální práce je účinná zejména u raných zranění a deprivace (zpěv je regresní činnost, hlas je Self). Léčí traumata, která už mohla být jinými terapiemi zpracovaná, ale zůstala v těle a hlasu v podobě omezujícího stereotypu. Efektivní je také práce v oblasti zpracování a projevení silných emocí a psychosomatiky.

Jazyk: čeština, angličtina

Email: zpivani@volny.cz

Telefon: 608 183 656

Web: www.prozitkovezpivani.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Dospělý, Senior

Weber Jana PhDr., Ph.D., MT-BC, SFMT

Jana WeberKvalifikace: muzikoterapeutka, psycholožka, sbormistryně, hudební pedagožka / zahraniční MT Certifikáty: MT- BC (Music Therapist Board Certified, USA), SFMT (Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie, Švýcarsko)

Působnost místní: po dohodě v rámci celé ČR; působnost zahraniční: Švýcarsko: privátní praxe / Wohnheim Opalinus, Gelterkinden – možné pro zahraniční hospitace popř. stáže)

Působnost odborná: Klinická a Rehabilitační muzikoterapie s dospívajícími a dospělými klienty (mentální retardace, duševní poruchy: afektivní poruchy, deprese, poruchy komunikace, psychogeriatrické poruchy: demence, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, autismus, Wellness), Edukační muzikoterapie (příprava studentů na MT profesi, osobnost muzikoterapeuta – psychohygiena), Pěvecký sbor s klienty se specifickými potřebami

Cílová skupina: dospívající a dospělí klienti

Jazyk: čeština, němčina, francouzština, angličtina

Email: janaweber@seznam.cz, weber_hynk@yahoo.com

Telefon: 0041/793 237 734

Webhttps://www.klangfarbezofingen.ch/cs/jana-weber

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Osoby s mentálním postižením, Osoby s poruchami komunikace a soustředění, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s psychickým onemocněním, Osoby se specifickými potřebami
Věkové zaměření Dospělý, Senior

Bartošová Jindra DiS.

Kvalifikace: lektorka, muzikoterapeutka, terapeutka, zpěvačka; zakladatelka neziskové společnosti Flami, z.s., VOŠ herecká, 4-letý sebezkušenostní výcvik poradenských terapeutických dovedností, kurz muzikoterapie "Cesta k harmjindra bartosovaonii I-IV" (M.Gerlichová), kurzy zaměřené na osobní rozvoj 

Působnost odborná: muzikoterapie zejména s klienty s kombinovaným postižením, muzikoterapie pro rodiny s dětmi s neurovývojovými poruchami, muzikoterapeutické workshopy pro děti předškolního věku, workshopy pro pedagogy a sociální pracovníky, muzikoterapie pro seniory 

Cílová skupina: Osoby s kombinovaným postižením, Pomáhající profese, Laická veřejnost, Osoby se specifickými potřebami 

Působnost místní: Praha

Jazyk: čeština

Email: jindra.bartosova@osum.cz

Telefon: 608 144 644

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Bendová Jana Elen Mgr.

Kvalifikace: psycholog

Působnost místní: Praha 5, Praha 6

Působnost odborná: muzikoterapeutická praxe v soukromém zdravotnickém zařízení

Cílová skupina: individuální muzikoterapie pro děti a dospívající s různými typy potíží, skupinová muzikoterapie pro děti od 5 do 7 let

Jazyk: čeština, angličtina

Email: psycholog12345@gmail.com

Telefon: 607 951 905

Web: http://www.logopedie-carpediem.cz/products/mgr-jana-horackova/

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s demencí, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s psychickým onemocněním
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Broniš Petr

Kvalifikace: absolvent kurzu CTV Edukační muzikoterapie na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze s garancí CZMTA, absolvent kvalifikačního studia pedagogiky B - pedagog volného času, dlouhodobý osobnostní sebezkušenostní výcvik v energeticko-psychosociálních terapiích u Ma Prem Sugandho (www.sugandho.com)

Působnost místní: Česká Lípa, severní Čechy, Praha a Středočeský kraj, po domluvě celá ČR

Působnost odborná: prožitková a rehabilitační skupinová MT; zakladatel, vedoucí a výkonný lektor seminářů a kurzů projektu „Zdravé muzicírování" a tvůrčích dílen na výrobu vlastních hudebních nástrojů /píšťal, kantel/; hudebník a pedagog

Cílová skupina: děti, dospívající, dospělí, senioři, děti se specifickými poruchami učení a chování, mentální a kombinovaná postižení, kolektivy - skupiny, odborná i laická veřejnost

Jazyk: čeština, slovenština, ruština

Email: petr.bronis@seznam.cz

Telefon: 739 764 559

Web: www.bronis.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s psychickým onemocněním, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Laická veřejnost, Osoby se specifickými potřebami
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Bucharová Monika Mgr. et Mgr.

Kvalifikace: vystudovala jsem jednooborové pětileté studium psychologie na FF MUNI (abs. 2021) a navazující magisterský tříletý program muzikoterapie na PedF UPOL (abs. 2022), absolvovala jsem kurz kompletní krizové intervence (Déčko Liberec, 2019), úvod do hlasové terapie (Mgr. Z. Vlčinská, 2022), účastnila jsem se několika zahraničních projektů zaměřených na práci s mladými lidmi za pomoci prvků uměleckých terapií, mindfulness, embodiment principů apod.

Působnost místní: primárně Brno, Olomouc, příležitostně Praha, Krkonoše

Působnost odborná: muzikoterapeutická práce, workshopy a skupinové aktivity v oblasti muzikoterapie a uměleckých terapií pro dospělé (nejen pro VŠ studenty a laickou veřejnost)

Cílová skupina: dospělí, adolescenti, děti (osoby bez nebo s duševním onemocněním ale i jiným zdravotním znevýhodněním)

Jazyk: čeština, angličtina

Email: 3moncello@gmail.com

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Pedagogičtí pracovníci, Laická veřejnost
Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Horká Anna Mgr.

Anna HorkáKvalifikace: psycholog, hudebník

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: muzikoterapie individuální i skupinová

Cílová skupina: napříč věkovým spektrem, různé oblasti obtíží – dle zakázky a domluvy

Jazyk: čeština, angličtina

Email: anna.orcigrova@seznam.cz

Telefon: 721 544 522

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
Věkové zaměření Dospělý, Mladší školní věk, Období předškolního věku, Puberta / dospívání, Senior, Starší školní věk

Horváthová Linda Mgr. et Mgr.

Kvalifikace: vyštudovala som liečebnú pedagogiku a psychológiu, absolvovala certifikované kurzy v oblasti arteterapie, muzikoterapie a práce s telom

Působnost místní: Penzinok, Bratislava a okolie

Působnost odborná: v súčasnosti sa venujem využívaniu expresívnych terapií (najmä arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie a psychomotorickej terapie) formou individuálnou i skupinovou. Venujem sa tiež šíreniu expresívnych terapií medzi laicků verejnosť formou zážitkových workshopov. V praxi využívam skúsenosti z práce v školstve (deti a adolescenti s autizmom, mentálnym a telesným postihnutím, s poruchami učenia a správania), v sociálnej oblasti (dospelí a seniori s mentálnym postihnutím, senzorickým poškodením, psychickou poruchou) a z práce v zdravotnictve (smútkové poradenstvo pozostalým v hospici).

Cílová skupina: Deti, adolescenti, dospelí, seniori bez alebo so zdravotným či sociálnym znevýhodnením

Jazyk: slovenština, čeština, angličtina

Email: liinda.horvathova@gmail.com

Telefon: 0421 911 505 128

Facebook, Skype, jiné: Linda Horváthová

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s psychickým onemocněním
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Jasanská Melkusová Alžběta Mgr.

Kvalifikace: muzikoterapeutka, sociální pracovnice, hudebnice

Působnost místní: Východočeský kraj, Jihomoravský kraj, Vysočina

Působnost odborná: prožitková a rehabilitační muzikoterapie, individuální i skupinová, aktivní a pasivní muzikoterapie, semináře a setkání s hudbou a etnickými nástroji pro běžnou veřejnost, muzikohrátky pro děti

Cílová skupina: děti, dospělí a senioři se speciálními potřebami (mentální postižení, kombinované postižení, specifické poruchy učení...), běžné předškolní a školní děti, odborná i laická veřejnost, pracovní teamy

Jazyk: čeština, angličtina

Email: alzbeta.jasanska@gmail.com

Telefon: 606 728 504

Web: zemezneni.webnode.cz

Facebook: Alžběta Jasanská von Brdo

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina
Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kružíková Lenka Mgr., PhD.

Kvalifikace: muzikoterapeut, hudební a speciální pedagog, lektor. Doktorské studium obor Hudební pedagogika (Univerzita Palackého v Olomouci), Edukační muzikoterapie (Univerzita Karlova v Praze), Speciální pedagogika (tyflopedie, psychopedie) a hudební výchova (Univerzita Palackého v Olomouci) + řada domácích i zahraničních seminářů, stáže v zahraničí (USA, Anglie)

Působnost místní: Olomouc, Olomoucký kraj, Moravská Třebová, po domluvě po celé ČR

Působnost odborná: muzikoterapeutická praxe, vedení workshopů (muzikoterapie, hudební výchova „S hudbou Spolu", pohybová výchova jinak, speciální pedagogika, pedagogika předškolního věku, snoezelen)

Cílová skupina: muzikoterapeutická praxe pro děti (mentální a kombinované postižení, autismus, poruchy komunikace, sociability, zrakové postižení), odborné semináře a kurzy pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí

Jazyk: čeština, angličtina, italština, němčina

Email: lenka@kruzik.net

Telefon: 608 272 405

Web: lenka.kruzik.net

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Pomáhající profese
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Kuběnová Renata

Kvalifikace: všeobecná sestra s dlouhodobou praxí v psychiatrické nemocnici, dvouletý systemický výcvik v hudebně dramatických terapiích - Z. Šimanovský, dlouhodobý kurz muzikoterapie garantovaný CZMTA - M. Lipský, Cesta k Harmonii I. a II. - Markéta Gerlichová, víkendový kurz muzikoterapie Sound Work - Wolfgang Mastnak, Matěj Lipský

Působnost místní: Kroměříž, Zlínský kraj

Působnost odborná: skupinová a individuální muzikoterapie v rímci sociálních služeb i v soukromém sektoru, psychosomatická problematika

Cílová skupina: dospělí klienti s psychickým onemocněním (deprese, úzkosti), zdravé osoby

Jazyk: čeština

Email: renulka33@seznam.cz

Telefon: 777 742 586

Webhttps://www.terapiezvukemrena.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Zlínský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s psychickým onemocněním
Věkové zaměření Dospělý

Laubová Jana Mgr.

Kvalifikace: muzikoterapeut, lektor hudby. Magisterské studium Muzikoterapie (Univerzita Palackého v Olomouci) další kurzy - Muzikoterapie (pedagogická fakulta ZČU Plzeň), garantované kurzy CZMTA – dlouhodobý kurz Muzikoterapie, kurz Rezonanční kolébka. Další kurzy – Neuro-vývojová stimulace, Senzomotorická integrace.

Působnost místní: Středočeský kraj, Mělník, Neratovice

Působnost odborná: podpůrná muzikoterapie propojená s metodou Senzomotorická integrace MUDr. Martina Kučery

Cílová skupina: děti ve věku 3–18 let (mentální a kombinované postižení, poruchy autistického spektra, poruchy komunikace a řeči, poruchy pozornosti, ADHD)

Jazyk: čeština

Email: laubova.j@seznam.cz

Web: https://www.sunofart.cz

Telefon: 722 955 540

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Středočeský kraj
Cílová skupina Osoby s mentálním postižením, Osoby s poruchami komunikace a soustředění, Osoby s poruchou autistického spektra
Věkové zaměření Mladší školní věk, Období předškolního věku, Puberta / dospívání, Starší školní věk

Martínková Erika Mgr.

Kvalifikace: vzdelanie vysokoškolské v odbore Sociálna práca. Profesia: inštruktor sociálnej rehabilitácie, muzikoterapeut

Působnost místní: Facilitas n.o. Rehabilitačné stredisko, Spišské námestie 4, 040 12 KošiceRosiarova

Působnost odborná: individuálna a skupinová muzikoterapia, zážitkové workshopy pre odborníkov pomáhajúcich profesií a verejnosť

Cílová skupina: deti a dospelí s duševným, zdravotným a kombinovaným znevýhodnením

Jazyk: slovenský

Emailerikamartinkova19@gmail.com

Telefon: 00420 918 579 088

Web: www.facilitas.sk

Facebook: facilitas, erika rosiarova

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Laická veřejnost
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Neuwirthová Anna Mgr., Ph.D.

Neuwirthová Anna Mgr., PhD.

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina
Věkové zaměření Mladší školní věk

Plecháčková Michaela Mgr.

Kvalifikace: muzikoterapeutka, speciální pedagog, lektorka

Působnost místní: Moravskoslezský kraj, po domluvě i jindě, centrum Muzikohraní (Ostrava)

Působnost odborná: muzikoterapie individuální a skupinová, vzdělávání (akreditované programy MŠMT, MPSV), lektorování kurzů a workshopů (muzikoterapie, hudební programy, bubnování, rytmus).

Cílová skupina: děti a dospělí se zdravotním postižením (muzikoterapie), dospělí (muzikoterapie, hudební programy, kurzy, lekce), děti (muzikofiletika), účastníci vzdělávacích programů (odborná i běžná veřejnost).

Jazyk: český jazyk, znakový jazyk, ruský jazyk

Email: michaela.plechackova@seznam.cz

Telefon: 737 805 593

Web: www.muzikohrani.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Moravskoslezský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Laická veřejnost
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Vacek Tomáš Mgr.

Kvalifikace: sociální pracovník, psychoterapeut, muzikoterapeut, lektor primární prevence

Působnost místní: Praha, Praha-západ

Působnost odborná: individuální a skupinová muzikoterapie

Cílová skupina: děti předškolního a mladšího školního věku, děti se specifickými vzdělávacími potřebami, osoby se zdravotním postižením, osoby s poruchou autistického spektra

Jazyk: čeština, angličtina

Email: muzikoterapie@poradenstvi-kopretina.cz

Telefon: 734 691 605

Web: http://poradenstvi-kopretina.cz/

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby se specifickými potřebami
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk

Zemanová Vendula Mgr.

Kvalifikace: hudební pedagog, muzikoterapeut (neprofesní)

Působnost místní: Pardubice

Působnost odborná: individuální a skupinová muzikoterapie, odborné semináře a kurzy pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí.

Cílová skupina: Osoby s poruchou autistického spektra, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, handicapované osoby, rodiče s dětmi, zdravé osoby. Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Jazyk: český, anglický, německý

Email: vendilek@seznam.cz

Telefon:603 351 839

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Pardubický kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Rodiče s dětmi
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Angelovičová Alžběta Mgr.

Kvalifikace: 1. pedagogická, učitelka hudobnej výchovy, náboženství, 2. inštruktor sociálnej rehabilitácie 

Působnost místní: Slovensko

Působnost odborná: ponúkam pedagogické skúsenosti z vyučovania hudobnej výchovy na základnej škole, sprevádzanie mladých - ľudské a spirituálne, toho času končím kurz "inštruktor sociálnej rehabilitácie"

Cílová skupina: deti a mládež, seniori

Jazyk: francúzsky

Email: blangelosu@yahoo.fr

Telefon: 00421 918 461 682

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Senior

Babická Jiřina Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost
Cílová skupina
Věkové zaměření

Babičová Monika

Kvalifikace: pracovník v sociálních službách (aktivizační pracovník), dlouhodobý kurz muzikoterapie pod vedením PhDr. Markéty Gerlichové, Ph.D.

Působnost místní: Středočeský kraj

Působnost odborná: individuální a skupinová terapie v sociálních službách

Cílová skupina: senioři včetně Alzheimerovy choroby a demence

Jazyk: čeština

Email: monikababicova@centrum.cz

Telefon: 775 929 915

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby se specifickými potřebami, Pomáhající profese
Věkové zaměření Dospělý

Baloghová Eliška

Kvalifikace: učitelství pro 2. st ZŠ a SŠ (ČJ - ZSV), kurz muzikoterapie u Markéty Gerlichové (I - IV)

Působnost místní: Praha

Jazyk: čeština, angličtina

Email: eliskabaloghova@seznam.cz

Telefon: 728 928 291

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání

Bartlová Veronika

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost
Cílová skupina
Věkové zaměření

Bobeková Zuzana Mgr.

Kvalifikace: VŠ - psycholog, muzikoterapeut, lektor

Působnost místní: Praha - Západ, Praha

Působnost odborná: skupinová a individuální muzikoterapie, poradenství ve školním prostředí, práce s třídním kolektivem, wellbeing konzultant

Cílová skupina: děti, dospívající

Jazyk: čeština, slovenština

Email: zuzka.bobekova@gmail.com

Telefon: 777 521 321

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Mladší školní věk, Puberta / dospívání, Starší školní věk

Breburdová Jana Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost
Cílová skupina
Věkové zaměření

Břenková Lenka Mgr. et Mgr.

Kvalifikace: speciální pedagog, muzikoterapeut

Působnost místní: okres Frýdek-Místek, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Působnost odborná: soukromá muzikoterapeutická praxe, vedení muzikoterapeutických workshopů

Cílová skupina: děti novorozeneckého, kojeneckého a batolecího období, děti předškolního i školního věku, pubescenti, adolescenti, dospělí a senioři (poruchy komunikace, afázie, poruchy chování s agresivitou, mentální postižení, autismus, DMO, CMP, demence). Aktivní forma muzikoterapie, pasivní forma muzikoterapie, odborné semináře a kurzy pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí

Jazyk: čeština

Email: lbrenkova@volny.cz

Telefon: 776 235 266

Web: http://veselemuzicirovani-hejahej.webnode.cz/

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Moravskoslezský kraj
Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Brunclíková Čiháková Ivana Mgr.

Kvalifikace: VŠ, středoškolská učitelka, obor Hv-Čj

Působnost místní: Pražské humanitní gymnázium, Svatoslavova 6, Praha 4 - Nusle

Působnost odborná: integrativní muzikoterapie

Cílová skupina: adolescenti

Jazyk: čeština, angličtina

Email: cihakova.ivana@seznam.cz

Telefon: 721 030 407

Web: https://muzikoterapie-s-ivou.webnode.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Puberta / dospívání

Břusková Helena Ing., DiS.

Kvalifikace: sociální pracovnice

Působnost místní: Ostrava, MENS SANA, z.ú.

Působnost odborná: muzikoterapie v procesu zotavení se z duševního onemocnění. Techniky muzikoterapie - sebezkušenostní výcvik

Cílová skupina: lidé s duševním onemocněním, lidé s mentálním postižením, zdraví dospělí

Jazyk: čeština, polština

Email: helena.bruskova@gmail.com

Telefon: 736 726 469

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Moravskoslezský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s mentálním postižením, Osoby s psychickým onemocněním
Věkové zaměření Dospělý

Čada Daniel

Kvalifikace: muzikoterapeut, masér

Působnost místní: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, po domluvě možno i jinde (semináře po celé republice)
Působnost odborná: Různé semináře a kurzy (Vlastimil Marek, Josef Krček, Petra Schwabe, Jurmat Yntaev, AltaiKai atd.), individuální a skupinové terapie. S manželkou založil a provozuje muzikoterapeutické centrum Zvukové lázně Dajána Praha. Vyučuje muzikoterapii (muzikofiletiku) a pořádá semináře zaměřené na práci se starými duchovními a obřadními nástroji a jejich působení na člověka, meditační techniky, práci s energií, dechem, hlasem, zpěvem, zdravý životní styl apod. Při terapiích, relaxacích, harmonizacích (pro jednotlivce i skupiny) používá monochordy (rezonanční lehátka), deštné sloupy, tibetské mísy, gongy, didgeridoo, sférické a jiné píšťaly, sundrumy, bubny atd.

Cílová skupina: dospělá odborná i laická veřejnost, pomáhající profese, pedagogičtí pracovníci, pracovní teamy

Věkové zaměření: dospívající, dospělí

Jazyk: čeština

Email: dancada@email.cz

Telefon: 608 820 930

Web: www.dajanapraha.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Laická veřejnost
Věkové zaměření Puberta / dospívání, Dospělý

Čadová Jana

Kvalifikace: muzikoterapeutka, masérka

Působnost místní: Praha, Středočeský kraj, po domluvě možno i jinde (semináře po celé republice)

Působnost odborná: sebezkušenostní výcvik v hudebně dramatických terapiích Mgr., MgA. Zdeňka Šimanovského, různé semináře a kurzy (Vlastimil Marek, Josef Krček, Sebastiana Black, Petra Schwabe, AltaiKai atd.), individuální a skupinové terapie. S manželem založila a provozuje muzikoterapeutické centrum Zvukové lázně Dajána Praha. Vyučuje muzikoterapii (muzikofiletiku) a pořádá semináře zaměřené na práci se starými duchovními a obřadními nástroji a jejich působení na člověka, meditační techniky, práci s energií, dechem, hlasem, zpěvem, zdravý životní styl apod. Při terapiích, relaxacích, harmonizacích (pro jednotlivce i skupiny) používá monochordy (rezonanční lehátka), deštné sloupy, tibetské mísy, gongy, didgeridoo, sférické a jiné píšťaly, sundrumy, bubny atd.

Cílová skupina: dospělá odborná i laická veřejnost, pomáhající profese, pedagogičtí pracovníci, pracovní teamy

Věkové zaměření: dospívající, dospělí

Jazyk: čeština

Email: janacadova@email.cz

Telefon: 721 295 852

Web: www.dajanapraha.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Laická veřejnost
Věkové zaměření Puberta / dospívání, Dospělý

Císařová Tamara

Kvalifikace: Konzervatoř Plzeň, hudebnice

Působnost místní: Plzeň, Plzeňský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie

Cílová skupina: osoby s psychickým onemocněním, s mentálním postižením, s poruchami chování a soustředění, zdravé osoby, rodiče s dětmi

Jazyk: čeština, angličtina

Email: tamaracisarova@seznam.cz

Telefon: 603 711 363

Facebook: tamaracisarova

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Plzeňský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s psychickým onemocněním, Rodiče s dětmi, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
Věkové zaměření Dospělý

Dresler Petra Ing.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost
Cílová skupina
Věkové zaměření

Drietomský Pavel Mgr.

Kvalifikace: sociální pedagog, muzikoterapeut

Působnost místní: Jihomoravský kraj

Působnost odborná: působnost v sociálním resortu

Cílová skupina: osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby ohrožené sociálním vyloučením

Jazyk: čeština

Email: pavel.drietomsky@seznam.cz

Telefon: 737 450 967

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Jihomoravský kraj
Cílová skupina Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním
Věkové zaměření neuvedeno

Enström Daniela Bc.

Kvalifikace: studuji psychologii

Působnost odborná: arte a muzik terapeutická práce

Cílová skupina: děti, dospělí

Jazyk: čeština, angličtina, švédština

Email: daniela_e@volny.cz

Telefon: 602 606 808

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Dospělý

Gliganič Marián Mgr., PhD.

Kvalifikace: vzdelanie: morálna filozofia; profesia: pracovník v sociálnych službách, terénny pracovník, manažér - DEPAULSLOVENSKO, n.o.

Působnost místní: Bratislava

Působnost odborná: komunitná muzikoterapie, hudobné a zvukové relaxácie

Cílová skupina: ľudia bez domova, individuálni klienti

Jazyk: slovenčina, poľština

Email: marian.gliganic@gmail.com

Telefon: +421 903 404 362

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním
Věkové zaměření Dospělý

Gryčová Věra, DiS.

Kvalifikace: vyšší odborné pedagogické - pedagog předškolního zařízení / zdravotní sestra

Působnost místní: Kroměříž

Působnost odborná:

Cílová skupina: děti (před)školního věku, dospělí

Jazyk: čeština

Email: veronica13@seznam.cz

Telefon: 603 772 804

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Zlínský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Guzková Ivana

Kvalifikace: pracovník v sociálních službách, zdravotník za zotavovacích akcích, cvičení pro seniory. Bazální stimulace 1,2; Úvod do problematiky umírajících; Tvořivá práce s rytmem - metodický výcvik

Působnost místní: celá ČR

Působnost odborná: muzikohraní, bazální stimulace, vědomé cvičení seniorů skupinové i do domu

Cílová skupina: senioři

Jazyk: čeština

Email: ivca.guzkova@gmail.com

Web: www.vlnybyti.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Senior

Habalová Mária, Mgr., Ph.D.

Kvalifikace: liečebný pedagóg

Působnost místní: Bratislava, Slovensko

Působnost odborná: odborný asistent VŠ

Cílová skupina: deti s oneskoreným alebo nerovnomerným vývinom

Jazyk: slovenčina, angličtina

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Handicapované osoby, Rodiče s dětmi, Osoby se specifickými potřebami
Věkové zaměření Novorozenecké až batolecí období, Období předškolního věku, Mladší školní věk

Halmo Jana

Kvalifikace: Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Muzikológ, Dlhodobý kurz muzikoterapie (200 hodín) pod vedením Mgr. et Mgr. Matěja Lipského PhD.

Působnost místní: Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, interná doktorandka Katedry Muzikológie

Cílová skupina: deti so zdravotným znevýhodnením¨

Jazyk: slovenský, český, anglický

Email: strpkovajanka@gmail.com

Telefon: +421 907 368 991

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Handicapované osoby
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk

Hamáčková Michaela Mgr.

Kvalifikace: PF UJEP Ústí nad Labem, vychovatelství pro speciální zařízení, sociální pracovnice doprovázení pěstounů

Působnost místní: Dobříš organizace SOS92, Dětský domov Korkyně; Nalžovice; Středočeský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie neprofesní

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, pomáhající profese, laická veřejnost, všechna věková zastoupení

Jazyk: čeština, angličtina

Email: michaela-hamackova@seznam.cz

Telefon: 737 509 967

Facebook, Skype, jiné: Skype, Facebook Michaela Hamáčková

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Středočeský kraj
Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením, Pomáhající profese, Laická veřejnost
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Hampl Jiří

Kvalifikace: automechanik, strojní průmyslovka, doplňkové pedagogické studium PF UK, učitel odborného výcviku, hudební kroužky, hraní pro seniory

Působnost místní: Hradec Králové (kdekoliv po ČR)

Působnost odborná: muzikohraní pro seniory ve skupině i individuální

Cílová skupina: senioři včetně alzheimerovy choroby a demence

Jazyk: čeština

Email: hampljiri74@gmail.com

Web: www.vlnybyti.cz

Skype: jiri.hampl74

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s demencí, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
Věkové zaměření Senior

Hlaváčková Jana Dipl.um.

Kvalifikace: hlasová poradkyně, muzikoterapeutka, hudební pedagožka, zpěvačka, lektorkaHlavackovaJana

Působnost místní: Plzeň

Působnost odborná: hlasové poradenství, hlasová terapie, výuka zpěvu, muzikoterapie, wokshopy pro děti předškolního věku, pro pedagogy, laickou veřejnost

Cílová skupina: osoby se specifickými poruchami, osoby s kombinovaným postižením, děti předškolního věku, pedagogové, laická veřejnost

Jazyk: čeština

Email: hlajana@seznam.cz

Telefon: 777 580 954

Web: www.janahlavackova.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Plzeňský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Pedagogičtí pracovníci, Laická veřejnost, Osoby se specifickými potřebami
Věkové zaměření Období předškolního věku, Dospělý

Hodková Kateřina

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina
Věkové zaměření

Hořejší Barbora Mgr.

Kvalifikace: muzikoterapie, UPOL

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: muzikoterapie pro děti a dospívající

Cílová skupina: děti a dospívající se speciálními potřebami

Jazyk: CJ, AJ, FJ

Email: barbora.horejsi@seznam.cz

Telefon: 739 418 652

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Osoby se specifickými potřebami
Věkové zaměření Mladší školní věk, Období předškolního věku, Puberta / dospívání

Horváthová Klára Mgr. et Mgr.

Kvalifikace: Mgr. et Mgr. v odbore "Speciální pedagogika a dramaterapie" a v odbore "Muzikoterapie"

Působnost místní: Bratislava, Olomouc

Působnost odborná: muzikoterapie, dramaterapie a špec. pedagogické intervencie

Cílová skupina: deti a mladiství so špeciálnymi potrebami (poruchy pozornosti a hyperaktivity, poruchy učenie, poruchy intelektového vývinu...)

Jazyk: slovenčina, čeština, angličtina

Email: martinakovaklara@gmail.com

Telefon: +421 904 403 370

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Olomoucký kraj, Slovensko
Cílová skupina Osoby s poruchami komunikace a soustředění, Osoby s potížemi v oblasti zvládání stresu a zátěže
Věkové zaměření Mladší školní věk, Období předškolního věku, Puberta / dospívání, Starší školní věk

Horváthová Lenka Mgr.

Kvalifikace: UK Bratislava - sociálna práca, MPC B. Bystrica - špec. pedagogika, systematický kurz muzikoterapie (M. Lipský), dlhodobý kurz muzikoterapie (M. Gerlichová), Institut psychoterapie a socioterapie SR - socioterapie

Působnost místní: Slovensko

Působnost odborná: individuálna a skupinová muzikoterapia

Cílová skupina: pre detského klienta - predškolský, mladší a starší škols. vek, deti so špecif. potrebami, deti v ústavnej starostl., náhrad. starostl., deti s MR, PAS, ADHD

Jazyk: čeština, slovenčina, angličtina

Email: cernara@gmeil.com

Telefon: +00421 908 109 383

Facebook: Lenka Horvathova

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby se specifickými potřebami, Zdravé osoby
Věkové zaměření Mladší školní věk, Období předškolního věku, Starší školní věk

Hudečková Šárka Mgr.

Kvalifikace: psycholožka, terapeutka, koučka

Působnost místní: Praha, Plzeň

Působnost odborná: seberozvojové kurzy s prvky muzikoterapie, individuální poradenství, terapie a koučování

Cílová skupina: dospělí

Jazyk: čeština, angličtina

Email: sykorova.sarka@gmail.com

Telefon: 777 272 444

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Plzeňský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Dospělý

Janíčková Kateřina Mgr.

Žádná dostupná data.

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Zlínský kraj
Cílová skupina
Věkové zaměření

Janiššová Zuzana dipl.um

Kvalifikace: Pražská konzervatoř, zpěvačka, učitelka

Působnost místní: Praha, Poděbrady, ČR

Působnost odborná: koncerty, vystoupení, prezentace, workshopy, výuka zpěvu

Cílová skupina: není specifikována, výuka spíše mladí a dospělí

Jazyk: čeština, základní angličtina

Email: zpevanka.pultonova@email.cz

Telefon: 724 730 066

Web: www.zuzanajanissova.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Puberta / dospívání, Dospělý

Janovská Ivana Mgr.

Kvalifikace: UJEP Ústí nad Labem, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Působnost místní: Ústí nad Labem

Působnost odborná: prožitkové muzicírování

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, učitelé MŠ a ZŠ

Jazyk: čeština

Email: janovskaivana@centrum.cz

Telefon: 725 839 339

Web: www.zijmenaplno.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Ústecký kraj
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk

Jarošová Martina Bc.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina
Věkové zaměření

Jasanský Pavel

Kvalifikace: výcvik v hudebně-dramatických terapiích, muzikoterapeut

Působnost místní: Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Vysočina

Působnost odborná: prožitková a rehabilitační muzikoterapie, individuální i skupinová, aktivní a pasivní muzikoterapie, semináře a setkání s hudbou a etnickými nástroji pro běžnou veřejnost, kurzy bubnování

Cílová skupina: děti, dospělí a senioři se speciálními potřebami (mentální postižení, kombinované postižení, specifické poruchy učení...), běžné předškolní a školní děti, odborná i laická veřejnost, pracovní teamy

Jazyk: český

Email: t.p@seznam.cz

Telefon: 775 615 362

Web: http://zemezneni.webnode.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina
Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Ježková Smetanová Libuše

Kvalifikace: hudební konzervatoř, učitel

Působnost místní: ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň

Působnost odborná:

Cílová skupina: děti se zrakovým postižením

Jazyk: čeština

Email: jezkova57@email.cz

Telefon: 605 179 662

 

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Plzeňský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk

Jiřičková Jiřina PhDr., Ph.D.

Kvalifikace: PedF UHK, doktorské studium v oboru hud. teorie a pedagogika na PedF UK v Praze; profese: hudební pedagožka

Působnost místní: Praha, Středočeský kraj

Jazyk: čeština, angličtina, němčina

Email: jirina.jirickova@volny.cz

Telefon: 604 316 568

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Cílová skupina
Věkové zaměření

Karnetová Helena PhDr.

Kvalifikace: hudební výchova-český jazyk na FF UP v Olomouci; sbormistrovství na JAMU v Brně; kurzy u Markéty Gerlichové, Jiřiny Pejhřimovské a Josefa Krčka; kurzy České Orffovské společnosti

Působnost místní: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra Hudební výchovy

Působnost odborná: sebezkušenostní výcvik v dílnách, které jsou vedeny praktickou zážitkovou formou a jsou postaveny na ukázkách různých MT technik a cvičení; pracujeme s rytmem, hlasem, pohybem, hrajeme na nejrůznější nástroje, zpíváme, posloucháme hudbu, vyjadřujeme se barvami, relaxujeme

Cílová skupina: studenti UHK a další zájemci z řad veřejnosti

Jazyk: čeština, méně ruština a němčina

Email: karnetova@seznam.cz

Telefon: 776 182 898

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Královéhradecký kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Laická veřejnost
Věkové zaměření Dospělý, Senior

Katrušáková Klára Bc.

Kvalifikace: VČ, student Mgr. Psychologie, student Mgr. Muzikoterapie

Působnost místní: Zlínský kraj, Olomoucký kraj

Působnost odborná: skupinové hudební aktivity s prvky muzikoterapie

Cílová skupina: zdravé osoby, osoby s kombinovaným postižením, osoby s psychickým onemocněním, laická veřejnost; předškolní věk až senioři

Jazyk: čeština

Email: klara.katrusakova@gmail.com

Telefon: 605 000 637

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Laická veřejnost, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s psychickým onemocněním, Zdravé osoby
Věkové zaměření Dospělý, Mladší školní věk, Období předškolního věku, Puberta / dospívání, Senior, Starší školní věk

Kellerová Tereza Mgr.

Kvalifikace: speciální pedagog

Působnost místní: Orlickoústecko, Lanškrounsko

Působnost odborná: speciální pedagogika + muzikoterapie

Cílová skupina: osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením, všechny věkové kategorie

Jazyk: čeština, francouzština

Email: tereza.kellerova@evangnet.cz

Telefon: 731 217 079

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Pardubický kraj
Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
Věkové zaměření Novorozenecké až batolecí období, Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Konvalinka František

Kvalifikace: hudebník, pracovník v sociálních službách, dlouhodobý kurz garantovaný CZMTA a jiné odborné vzdělávání, praxe v sociálních i školských zařízeních, v nemocničním prostředí

Působnost místní: Středočeský kraj, Ústecký kraj, Praha po domluvě kdekoliv

Působnost odborná: skupinové i individuální terapie v sociálních službách, školství, zdravotnictví, programy nejen hudební pro děti i dospělé

Cílová skupina: všechny věkové skupiny, děti i dospělí se speciálními potřebami

Jazyk: český

Emailhudba.konvalinka@gmail.com

Telefon: 605 115 306

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj
Cílová skupina Osoby se specifickými potřebami, Zdravé osoby
Věkové zaměření Dospělý, Mladší školní věk, Puberta / dospívání, Senior, Starší školní věk

Koucun Jan

Kvalifikace: VŠ, absolvent oborů: učitelství Speciální pedagogika – Informatika (Univerzita Karlova Praha - PedF), Informatika (Univerzita Hradec Králové - FŘIT), Muzikoterapie v edukační praxi (Technická univerzita v Liberci - FP)

Působnost místní: Praha a okolí, ostatní dle dohody

Působnost odborná: individuální muzikoterapie

Cílová skupina: bez omezení

Jazyk: čeština

Email: jkoucun@gmail.com

Telefon: 603 858 637

Web: www.aevum.cz

Skype: jan.koucun

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Kraj Vysočina
Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Koudelková Růžena

Kvalifikace: studentka Hudební vědy, asistentka pedagoga v MŠ

Působnost místní: MŠ Brno Bohunice, Uzbecká 30

Působnost odborná: pedagogické vzdělání, hudební vzdělání

Cílová skupina: předškolní věk, ADHD

Jazyk: čeština, angličtina

Email: rosekoud@seznam.cz

Telefon: 731 991 611

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Pardubický kraj
Cílová skupina Osoby s poruchami komunikace a soustředění
Věkové zaměření Období předškolního věku

Kovaříková Zuzana Mgr.

Kovaříková Zuzana Mgr.Kvalifikace: PedFUK PS-SPPG, výcvik rodinná terapie psychosom. poruch, započat výcvik muzikot. technik - Zd. Šimanovský

Působnost místní: Kolín, Nymburk a okolí

Působnost odborná: individuální, rodinné a skupinové poradenství s využitím muzikoterap. technik

Cílová skupina: děti i dospělí s psychickými poruchami či specifickými vzdělávacími a komunikačními potřebami

Jazyk: čeština, ruština

Email: zuzakovar@gmail.com

Telefon: 774 245 141

Web: www.psycholog-nymburk.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Středočeský kraj
Cílová skupina Osoby s psychickým onemocněním, Rodiče s dětmi, Osoby se specifickými potřebami, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Králová Eva PaedDr., PhD.

Kvalifikace: odborná asistentka na VŠ

Působnost místní: Trenčín

Působnost odborná: oblasť prevencie komplikácií – podpora harmonického rozvoja osobnosti detí. Aplikovanie hudby a hudobných činností do vyučovacieho procesu na 2. stupni základnej školy za účelom zlepšenia klímy v triede – aby deti a pedagógovia zažívali v škole radosť; pri špecifickej práci s integrovanými žiakmi s edukačnými potrebami a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Využívanie hudobných činností na 1. stupni základnej školy v školskom klube detí, aby deti a vychovávatelia zažívali radosť z hudby a vzájomných vzťahov.

Cílová skupina: mladší a starší školský vek – intaktní žiaci, integrovaní žiaci s edukačnými potrebami a žiaci zo znevýhodneného prostredia.

Jazyk: slovenský, anglický, český, ruský

Email: ekralova69@gmail.com

Telefon: + 421 915 822 861

Skype: eva.kralova2710

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk

Křivánková Aneta, Bc.

Kvalifikace: Bc.

Působnost místní: Ústí nad Labem. Fakulta zdravotnických studií

Působnost odborná: ergoterapie

Cílová  skupina: neurologičtí pacienti; v budoucnu psychiatričtí pacienti

Jazyk: čeština, angličtina (začátečník)

Email: aneta.krivankova@seznam.cz

Telefon: 720 174 967

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Ústecký kraj
Cílová skupina Osoby s psychickým onemocněním
Věkové zaměření Dospělý

Křížová Valentýna Bc.

Kvalifikace: vzdělání zdravotnické, filosofické; profese OSVČ hudebník, lektorKrizova Valentyna

Působnost místní: Pelhřimov / Praha

Působnost odborná: hra na tradiční lidové nástroje, znalost etnografických tradic a zvyků

Cílová skupina: děti MŠ, dospělí

Jazyk: čeština, angličtina

Email: valentyna.krizova@seznam.cz

Telefon: 777 155 954

Facebook: Valentýna Křížová

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Kraj Vysočina
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Dospělý, Mladší školní věk

Krobová Sylvie

Sylvie KrobováKvalifikace: hudební pedagog (zpěv, sbor), herečka, skladatelka, textařka, kurzy muzikoterapie

Působnost místní: Dobříš a středočeský kraj

Působnost odborná: muzikoterapeutická praxe na Institutu onkologie na Pleši, vedení muzikoterapeutických workshopů

Cílová skupina: soukromá muzikoterapeutická praxe pro děti, dospívající i dospělé

Jazyk: čeština

Email: sylviekrobova@seznam.cz

Telefon: 604 312 821

Web: www.sylviekrobova.com

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Středočeský kraj
Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kučeříková Jindra Bc.

Kvalifikace: speciální pedagog

Působnost místní: ZŠ a MŠ speciální Kroměříž, Zlínský kraj

Působnost odborná: vedení kroužku muzikoterapie ve škole, využívání prvků MT ve výuce

Cílová skupina: muzikoterapie s dětmi a žáky s vícenásobným postižením (autismus, poruchy komunikace, mentální postižení...)

Jazyk: čeština

Email: kucerikova@seznam.cz

Telefon: 723 255 109

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Zlínský kraj
Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Kvasnicová Blanka, Mgr.

Kvalifikace: speciální pedagog (PedF UK), muzikoterapeut, hudebník

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: individuální a skupinová muzikoterapie, muzikoterapie v zařízení pro osoby s postižením, hudební aktivity v rámci zájmového kroužku

Cílová skupina: děti, mládež a dospělí s postižením, osoby s poruchou autistického spektra, osoby s poruchou komunikace a soustředění, senioři

Jazyk: čeština, angličtina

Email: kvasnicova.blanka@seznam.cz

Telefon: 604 619 348

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Lintnerová Irena Mgr.

Irena LintnerováKvalifikace: speciální pedagog

Působnost místní: Tábor a okolí

Působnost odborná: individuální a skupinová muzikoterapie s využitím různých metod a jejich kombinací, pořádání workshopů

Cílová skupina: děti, mládež a dospělí s postižením

Jazyk: čeština

Email: lintnerova@kanka.info

Telefon: 602 250 671

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Jihočeský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Liška Marek Bc.

Kvalifikace: VŠ (Bc.)

Působnost místní: ČR, Olomouc

Cílová skupina: děti

Jazyk: čeština, angličtina

Email: liskamar98@gmail.com

Telefon: 720 488 083

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Mladší školní věk, Období předškolního věku, Starší školní věk

Lopuszynski Michal

Kvalifikace: SŠ s maturitou, asistent pedagoga

Působnost místní: Liberec

Cílová skupina: děti

Emailmichal.lopuszynski@seznam.cz

Telefon: 605 321 974

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Liberecký kraj
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Období předškolního věku

Macháčková Tereza Bc.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost
Cílová skupina
Věkové zaměření

Maté Zdeněk Mgr. et Mgr.

Kvalifikace: muzikoterapeut

Působnost místní: Beroun

Působnost odborná: muzikoterapie zaměřená na KBT: individuální, skupinová

Cílová skupina: hraniční porucha osobnosti, deprese, úzkosti, panická porucha

Jazyk: čeština

Email: zdenek.mate@gmail.com

Telefon: 601 368 272

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Středočeský kraj
Cílová skupina Osoby s potížemi v oblasti zvládání stresu a zátěže, Osoby s psychickým onemocněním, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby se specifickými potřebami, Zdravé osoby
Věkové zaměření neuvedeno

Miklášová Petra Mgr.

Kvalifikace: FiFUK Bratislava, Muzikológia

Působnost místní: IVIO CLINIC, Seredská 9423/255, 917 05 Trnava-Modranka, Slovensko; neziskovo - muzikoterapia

Působnost odborná: člen dozornej rady

Cílová skupina: deti a dospelí

Jazyk: slovenský, anglický

Email: pmiklasova@gmail.com

Telefon: +44 7444 201 108, +421 948 845 688

Web: www.ivio.clinic

Facebook: www.facebook.com/ocnaklinika/

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Mikuláčková Markéta Ing. Mgr.

Kvalifikace: psycholog, poradce rané péče, celostní muzikoterapeut

Působnost místní: Moravskoslezský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie a poradenství pro rodiny dětí se zdravotním postižením

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, s poruchou autistického spektra, děti, dospělí

Jazyk: česky, polsky, anglicky

Email: mikulackova@seznam.cz

Telefon: 724 228 883

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Moravskoslezský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Rodiče s dětmi
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Mišeková Ingrid Mgr.

Kvalifikace: vysokoškolské II. stupňa v odbore Sociálna práca; ergoterapeut / sociálny terapeut

Působnost místní: Bratislava a okolie, Slovensko

Působnost odborná: muzikoterapia

Cílová skupina: deti a dospelí s mentálnym postihnutím, deti a mládež s poruchami komunkácie a sústredenia

Jazyk: slovenský, český, anglický

Email: inahviezda@gmail.com

Telefon: +421 918 461 917

Facebook: Ina Hviezda Misek

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Osoby s mentálním postižením, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Mlejnská Nona Maria BcA.

Kvalifikace: Pražská konzervatoř (housle), JAMU (režie a dramaturgie), muzikoterapeutické kurzy (více než 150 hodin)

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: osobní asistence s prvky muzikoterapie a dramaterapie

Cílová skupina: děti s těžkým kombinovaným postižením

Jazyk: čeština, angličtina

Email: maria.mlejnska@gmail.com

Telefon: 775 187 339

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s kombinovaným postižením
Věkové zaměření Mladší školní věk, Období předškolního věku, Starší školní věk

Mrázová Veronika Mgr.

Kvalifikace: Univerzita Komenského v Bratislave, odbor Liečebná pedagogika, Liečebný pedagóg / arteterapeut, muzikoterapeut

Působnost místní: Diagnostické centrum, Slovinská 1, 821 04, Bratislava, Slovensko

Působnost odborná: Liečebno-pedagogická intervencia

Cílová skupina: deti s poruchami správania 6 - 15 r, deti se špeciálnymi potrebami, sprevádzanie, bazálna stimulácia, arteterapia, snoelezen, muzikoterapia, výchovné poradenstvo rodičom, vychovávateľom

Jazyk: slovenčina, češčina, angličtina, němčina

Email: loli3@azet.sk

Telefon: 00421 903 395 229

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Nováková Ivana

Kvalifikace: pedagog volného času, Celostní muzikoterapie I. na UPOL, Cesta k harmonii (M. Gerlichová)

Působnost místní: Nová Paka, Královéhradecký kraj

Působnost odborná: prožitkové hudební dílny pro MŠ, ZŠ, školská a sociální zařízení, lektorka akreditovaných kurzů MŠMT pro DVPP, aktivní a pasivní muzikoterapie

Cílová skupina: děti předškolního a školního věku, dospělí, zdravé osoby, osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Jazyk: čeština

Email: novakoiv@gmail.com

Telefon: 739 452 738

Web: www.ddmstonozka.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Královéhradecký kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Dospělý

Paprsek Martin

Kvalifikace: středoškolské vzdělání, kurz M. Gerlichové, sebevzdělávání

Působnost místní: ČR, FR

Působnost odborná: zážitková muzikoterapie, relaxace, zvukové lázně, muzikofiletika

Cílová skupina: zdravé osoby - dospělí, mládež, děti

Jazyk: čeština, angličtina, francouzština

Email: martinpaprsek@gmail.com

Telefon: 774 361 593

Webhttps://www.soundspaleo.fr/en1/

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost
Cílová skupina
Věkové zaměření

Pavlíčková Lenka

Kvalifikace: kurzy v Centru muzikohraní, Celostní muzikoterapie I. na UPOL, momentálně dlouhodobý kurz Matěje Lipského

Působnost místní: Jihočeský kraj

Působnost odborná: muzikofiletické programy pro MŠ, ZŠ a MŠ, ZŠ speciální, muzikoterapie

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, zdravé osoby, rodiče s dětmi

Jazyk: čeština

Telefon: 776 557 235

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Jihočeský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Rodiče s dětmi
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Petrušová Veronika MUDr.

Kvalifikace: lekár - psychiatr, v muzikoterapeutickom výcviku M. Gerlichové

Působnost místní: Psychiatrická klinika - Univerzitná nemocnica Bratislava

Působnost odborná: Gestalt psychoterapia

Cílová skupina: psychiatrickí pacienti

Jazyk: angličtina, němčina

Email: fletna25@gmail.com

Telefon: 00421 904 228 955

Facebook, Skype: ano

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Osoby s psychickým onemocněním
Věkové zaměření Dospělý

Podrazová Dagmar Bc.

Kvalifikace: hudebník (hobojistka), sociální pracovník, muzikoterapeut

Působnost místní: Ostrava, Mens Sana, z.ú.

Působnost odborná: muzikoterapie, hra v orchestru, výuka hry na zobcovou flétnu a na klavír (základy)

Cílová skupina: lidé se zkušeností s duševním onemocněním

Jazyk: čeština

Email: dagmar.podrazova@centrum.cz

Telefon: 728 530 903

Web: www.menssana.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Moravskoslezský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s psychickým onemocněním
Věkové zaměření Dospělý

Průcha Jan

Jan Průcha - zpívání pro dětiKvalifikace: dvouletý systemický výcvik v hudebně dramatických terapiích (akred.MŠMT), semináře: Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem (Pejřimovská) a Hry s hudbou a techniky muzikoterapie (Šimanovský), SZŠ ve Ždáře nad Sázavou - obor všeobecná sestra, 15 let praxe (školství, zdravotnictví, soukr.sektor), zakládající člen České asociace muzikoterapie a dramaterapie - ČAMAD, která fungovala od roku 2005, v roce 2009 se stala členem EMTC a zanikla sloučením do dnešní CZMTA.

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: rozvoj osobnosti hudebním médiem, podpora vztahů rodič - dítě

Cílová skupina: skupiny rodičů s dětmi od jednoho roku věku

Jazyk: český jazyk, angličtina

Email: zpivajici@janprucha.cz

Telefon: +420 602 602 753

Web: www.janprucha.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Rodiče s dětmi
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Prudilová Pavlína Mgr.

Kvalifikace: Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor zpěv, FF MU Brno, Teorie a provozovací praxe staré hudby, Učitelství estetické výchovy, akreditované kurzy v rámci CŽVP, 25 praxe jako hlasový pedagog a učitel hudební a výtvarné výchovy

Působnost místní: ZUŠ v Opočně

Působnost odborná: hlasová výchova se zpěvným i mluvním hlasem, artikulace, rétorika, hry s hudbou a prvky muzikoterapie - relaxace, improvizace, aktivizace

Cílová skupina: dospělí i děti, senioři, maminky s malými dětmi

Jazyk: čeština

Email: pavlina.prudilova@email.cz

Telefon: 739 022 964

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Královéhradecký kraj
Cílová skupina Rodiče s dětmi, Zdravé osoby
Věkové zaměření Dospělý, Mladší školní věk, Období předškolního věku, Puberta / dospívání, Senior, Starší školní věk

Rajčániová Zuzana Mgr.

Kvalifikace: Pedagogická fakulta UK Bratislava

Působnost místní: Bratislava a okolie

Působnost odborná: individuálna a skupinová muzikoterapia, zmyslová stimulácia, Snoezelen terapia, bazálna stimulácia

Cílová skupina: deti s kombinovaným viacnásobným postihnutím a deti so špeciálnymi potrebami - raný, predškolský, mladší a starší školský vek, dospievajúci

Jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, taliansky jazyk

Email: zrajcani@gmail.com

Telefon: +421 907 120 228

Web: www.kcentrum.sk, www.nasemotyliky.sk

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením, Osoby se specifickými potřebami
Věkové zaměření Novorozenecké až batolecí období, Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Rakoušová Simona

Kvalifikace: sociální pracovnice, pedagog198860678 2991969221089088 7847383633888987515 n

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: skupinová a individuální muzikoterapie

Cílová skupina: děti a mládež se sociálním znevýhodněním, náhradní rodinná péče, senioři

Jazyk: čeština

Email: raksim@centrum.cz

Telefon: 602 848 448

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Rodiče s dětmi
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Richterová Jarmila Zdeňka

Kvalifikace: Konzervatoř Brno, Muzikoterapie I., Muzikoterapie II. UP Olomouc

Působnost místní: kraj Jihomoravský, případně i jinde

Působnost odborná: interaktivní muzikofiletické příběhy pro MŠ, ZŠ, relaxace, semináře pro osobní růst

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, zdravé osoby se zájmem o osobní růst

Jazyk: český, slovenský

Email: jarmilita@jarmilita.cz

Telefon: 731 118 737

Web: www.jarmilita.cz

Skype: jarmilita55

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Jihomoravský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Rybová Martina Mgr.

Martina RybováKvalifikace: speciální pedagog, muzikoterapeut, učitelka HV na 1. stupni ZŠ

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: hudební výchova „JINAK" – hudební výchova s prvky muzikoterapie a osobnostně sociální výchovy, kroužky MUZIKOHRANÍ s prvky muzikoterapie, kurz MUZIKODÍLNY – relaxačně aktivní muzikoterapie pro dospělé

Cílová skupina: děti předškolního a mladšího školního věku, dospělí

Jazyk: čeština

Email: martinarybova1@gmail.com

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Senior

Sepekářová Olga

Kvalifikace: SOU - pečovatelská činnost

Působnost místní: Pelhřimov

Působnost odborná: aktivizační pracovnice v Domově se zvláštním režimem v Pelhřimově

Cílová skupina: senioři

Jazyk: čeština, angličtina - základy

Email: olga.sepekarova@seznam.cz

Telefon: 721 189 502

Facebook, Skype, jiné: Olga Sepekářová

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Kraj Vysočina
Cílová skupina Osoby se specifickými potřebami
Věkové zaměření Senior

Severýnová Zdeňka Mgr.

Kvalifikace: Pedagogická fakulta UK, Praha, speciální pedagog / učitelka

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: rozvoj předškolních a školních dovedností, rozvoj smyslového vnímání, rozvoj
předškolních dovedností pomocí hry na zobcovou flétnu

Cítová skupina: děti předškolního a mladšího školního věku, děti vyžadující zvláštní péči

Jazyk: čeština, slovenština, ruština

Email : zseverynova@email.cz

Telefon: 777 654 901

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Zdravé osoby, Osoby s mentálním postižením, Osoby se specifickými potřebami, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk

Šilarová Bohdana Mgr.

Kvalifikace: psycholog, muzikoterapeut

Působnost místní: okres Šumperk

Působnost odborná: SPC Šumperk

Cílová skupina: děti a dospívající se specifickými vzdělávacími potřebami

Jazyk: čeština

Email: silarovab@tiscali.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Olomoucký kraj
Cílová skupina Osoby se specifickými potřebami
Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Šírová Kateřina

Kvalifikace: speciálni pedagog, andragog, sociálni pracovnice

Působnost místníChlumec nad Cidlinou

Cílova skupina: Osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postizením, senioři, osoby v nepříznívé sociální situaci

Jazyk: čeština

E-mail: sir-ka@post.cz

Telefon: 722 110 488

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Královéhradecký kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
Věkové zaměření Senior

Skočdopolová Renata Mgr.

Kvalifikace: Pedagogická fakulta UK, obor hudební výchova - český jazyk; Filozofická fakulta, psychologie jednooborová - zaměření na klinickou psychologii; Psychoterapeutický výcvik SUR s větším podílem neverbálních technik (vedoucí: J. Vodňanská a J. Pfeiffer) - sebezkušenostní část; Seminář s muzikoterapií s J. J. Morenem (Fokus Praha); Cyklus muzikoterapeutických setkání s M. Stejskalovou (Motol Praha); I. Cyklus muzikoterapie (12/2015) s Markétou Gerlichovou (Masná Praha)

Působnost místní: aktuálně v Rehabilitačním ústavu Kladruby u Vlašimi - psycholožka

Působnost odborná: skupinová muzikoterapie aktivní i receptivní, ale spíše aktivní, relaxační, společná hra na nástroje, zpěv, interaktivní aktivity, rehabilitační prvky, hra na klávesy, příčnou flétnu, bicí nástroje

Cílová skupina: pacienti po CMP s potížemi v hybnosti končetin, s řečovými poruchami, se spinálním postižením, s potížemi v sebeprezentaci, se sebevyjádřením, s potížemi s následkem stresu, neschopní relaxace a uvolnění, aj.

Jazyk: česky, méně zdatně anglicky, mizivě rusky

Email: renata.skocdopolova@gmail.com (pracovní: renata.skocdopolova@rehabilitace.cz)

Telefon: 603 460 594

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Středočeský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby se specifickými potřebami, Osoby s poruchami komunikace a soustředění, Osoby s potížemi v oblasti zvládání stresu a zátěže
Věkové zaměření neuvedeno

Skřípalová Markéta Bc.

Kvalifikace: Vzdělání: humanitní vědy na UK Praha, zaměření etnomuzikologie, dvouleté studium v Indonésii - studium tradiční javánské hudby gamelan. Kurzy: muzikoterapeutický kurz Cesta k harmonii I - IV u Markéty Gerlichové a Jindry Bartošové. V současnosti stále ve výcviku. Profese: OSVČ - redaktor, aktivizační pracovník.

Působnost místní: Středočeský kraj

Působnost odborná: aktivizační služby

Cílová skupina: zdraví senioři, senioři s demencí, Alzheimerovou chorobou

Jazyk: čeština, angličtina

Email: marketa.skripalova@gmail.com

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Středočeský kraj
Cílová skupina Osoby s demencí, Zdravé osoby
Věkové zaměření Senior

Smržová Hana Mgr.

Kvalifikace: VŠ - učitelka pro 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog, muzikoterapeutka

Působnost místní: Karlovarský kraj

Působnost odborná: muzikoterapeutické semináře, workshopy (lektorování), relaxačně hudební workshopy pro dospělé (nejen s postižením)

Cílová skupina: pro děti a pedagogy MŠ, ZŠ, ZUŠ, děti a pracovníky speciálních škol, sociální služby

Jazyk: čeština, angličtina

Email: hana.smrzova@seznam.cz

Telefon: 725 104 200

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Karlovarský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Senior

Šperka Marián PhDr.

Kvalifikace: riaditeľ centra, psychopéd, liečebný pedagóg - terap. smer

Působnost místní: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Šaľa SR (CPPP a P)

Působnost odborná: poradenstvo, diagnostika, terapie a prevencia, pedagogický kontext MT a muzikofiletika

Cílová skupina: deti od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie, pedagogickí zamestnanci a rodičia klientov (poruchy učenia, poruchy správania, autistické spektrum, ADHD, osobnostné problémy apod.)

Jazyk: slovenčina

Email: marian.sperka@gmail.com

Telefon: 421 910 345 824

Web: www.cpppapsala-sala.com

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Rodiče s dětmi, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
Věkové zaměření Novorozenecké až batolecí období, Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Štaffová Magdaléna Mgr.

Kvalifikace: Střední pedagogická škola Praha 6 (obor Učitelství pro MŠ), Pedagogická fakulta UK (český jazyk - hudební výchova), Cesta k harmonii I - IV (M. Gerlichová)

Působnost místní: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33; Centrum volného času M. Montesorri, Praha 6, Gymnazijní 510/1 (vedoucí CVČ)

Působnost odborná: výuka hudební výchovy s metodikou a hry na hudební nástroj na SOŠP a VOŠP, vedení hudebních kroužků v CVČ M. Montessori, hlasová výchova (skupinová i individuální práce se zpěváky i "nezpěváky")

Cílová skupina: děti předškolního, mladšího a staršího školního věku, mládež, dospělí, senioři

Jazyk: čeština

Email: magda.staffova@gmail.com

Telefon: 233 091 291

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Šťastná Marie Bc.

Šťastná Marie

Kvalifikace: lektor, kurátor NM, zpěvák (MU FF ASH barokní zpěv) studium zpěvu a hlasové rehabilitace u Terezie Blumové, hlasový pedagog (HAMU Metodické centrum), porodní asistentka (VOŠZ); Celostní přístup v muzikoteprapii I.+II. (T. Procházka), Muzikoterapie jako součást životní exprese (M . Lipský), Dramatoterapie (V. Dočkal), Kreativní muzikoterapie a hlas v muzikoterapii, Alikvotní zpěv (A. Neuwirthová)

Působnost místní: Praha, Národní muzeum - České muzeum hudby

Působnost odborná: lektor a) hudebně-dramatické dílny pro děti, skupinové zážitkové muzikoterapeutické dílny (práce se stresem, posílení tvořivosti a vztahů v kolektivu); b) polyestetické projektové dílny: Gotika na vlastní kůži, Buď přeci Humanista a Baroko naživo - prožití slohových specifik zpěvem, tancem, výtvarným projevem, dobovým písmem a dramatickými výrazovými cvičeními.
Cílová skupina: skupiny, všechny věkové kategorie (od 2 let), zdravé a lehce handikepované osoby

Jazyk: česky

Email: marie.stastna@seznam.cz

Telefon: 603 143 427

Web: https://www.nm.cz/program/pro-skoly#skolni-programy

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Dospělý

Stellerová Anna Mgr. Ing.

Kvalifikace: speciální pedagog

Působnost místní: Třinec a okolí

Působnost odborná: speciální pedagog, muzikoterapeut

Cílová skupina: děti v MŠ a DS (dětské skupině), žáci na ZŠ, žáci se SVP na ZŠ a ŠŠ, dospělí, senioři

Jazyk: angličtina

Email: stellerovaa@gmail.com

Telefon: 733 656 318

WhatsApp

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Moravskoslezský kraj
Cílová skupina Osoby s poruchami komunikace a soustředění, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Zdravé osoby
Věkové zaměření Mladší školní věk, Období předškolního věku, Starší školní věk

Štěpánková Jana Bc., DiS.

Kvalifikace: prozatím kurzy pořádané CZMTA, od roku 2020 plánuji studium muzikoterapei na UPOL

Působnost místní: Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Působnost odborná: vedu muzikoterapie u pacientů Psych. kliniky FN HK, individuálně je vyučuji hře na kytaru. Aktivně zpívám, hraji na kytaru, klávesy, mandolínu, ukulele, foukací harmoniku, flétny, píši vlastní písně

Cílová skupina: dospělí klienti s psychickými onemocněními (převážně deprese, úzkoti, poruchy osobnosti)

Jazyk: čeština, angličtina

Email: stepaja7@lfhk.cuni.cz, stepaja1@seznam.cz

Telefon: 732 939 961

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Královéhradecký kraj
Cílová skupina Osoby s psychickým onemocněním
Věkové zaměření Dospělý

Štětinová Buxbaumová Petra Mgr.

Kvalifikace: učitelka na 2. stupni ZŠ

Působnost místní: ZŠ Šumperk, Šumavská 21

Působnost odborná: již 4 roky vedu muzikoterapii na ZŠ v Šumperku, pořádám workshopy pro rodiče, občasné workshopy pro dospělé, individuální terapie pro děti s DHO

Cílová skupina: děti 1. a 2. stupně ZŠ - hyperaktivita, soc. problémy a problémy se začleněním do kolektivu, děti s DMO, senioři

Jazyk: čeština, angličtina

Email: moravinka@email.cz

Telefon: 721 631 340

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Olomoucký kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Laická veřejnost, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Senior

Stloukalová Iveta Mgr.

Kvalifikace: středoškolský pedagog, klavírista, absolvent edukativní muzikoterapie

Působnost místní: Brno a okolí, okr. Blansko

Působnost odborná: vedení hudebních chvilek v MŠ, organizace workshopů pro děti a mládež, kreativní výuka cizího jazyka (španělštiny) na gymnáziu s využitím hudebních nástrojů a technik muzikoterapie, volnočasová muzikoterapie pro středoškolskou mládež jako prevence sociálně patologických jevů

Cílová skupina: děti předškolního věku a středoškolská mládež (tzv.běžná populace bez předem diagnostikovaných poruch, děti a mládež s poruchami komunikace a soustředění)

Jazyk: čeština, španělština

Email: ivst@atlas.cz

Telefon: 602 593 355

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Jihomoravský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Svobodová Alena MUDr.

Kvalifikace: lékařka s atestací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína

Působnost místní: Horažďovice, Plzeňský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie v rehabilitaci - pacienti po cévních mozkových příhodách, s afazií, s demencí, po úrazehch, umírající pacienti atd.

Cílová skupina: senioři

Jazyk: čeština, angličtina

Email: alena.svobodova@horazdovice.nemocnicepk.cz

Telefon: 376 334 264

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Plzeňský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s demencí
Věkové zaměření Senior

Svobodová Martina Mia Bc.

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Jihočeský kraj
Cílová skupina
Věkové zaměření

Szymeczková Kateřina MgA.

Kvalifikace: skladatel, pedagog

Působnost místní: Brno

Působnost odborná: muzikofiletika

Cílová skupina: děti a mladiství

Jazyk: čeština, angličtina

Email: kateřina.szymeczek@gmail.com

Telefon: 605 876 767

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Jihomoravský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Mladší školní věk, Období předškolního věku, Puberta / dospívání, Starší školní věk

Takáčová Cecílie

Kvalifikace: SŠ - Střední pedagogická škola (s maturitou), kurz Cesta k harmonii 1

Působnost místní: Praha

Jazyk: čeština

Email: c.novotna1@seznam.cz

Telefon: 720 488 726

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina
Věkové zaměření

Vajdíková Dagmar

Kvalifikace: Konzervatoř, učitelka v ZUŠ

Působnost místní: ZUŠ Tanvald

Působnost odborná: výuka PHV s prvky muzikoterapie

Cílová skupina: výuka v ZUŠ PHV s prvky muzikoterapie

Jazyk: čeština, němčina

Email: d.vajdikova@seznam.cz

Telefon: 724 343 108

Facebook: Dáša Vajdíková

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Liberecký kraj
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Včeláková Markéta Mgr.

Kvalifikace: UK obor Předškolní pedagogika, učitelka ve speciální MŠ (SŠ A MŠ Aloyse Klara)

Působnost místní: Praha 4, Horáčkova 1

Působnost odborná: znalosti v oblasti předškolní pedagogiky, psychologie zkušenosti, hudební schopnosti a pozitivního ducha, chuť učit se

Cílová skupina: děti mladšího školního věku a předškolního věku

Jazyk: C2, v AJ jsou mezery, na kterých pracuji

Email: marketavcelakova1991@seznam.cz

Telefon: 605 340 650

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s mentálním postižením
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk

Veselá Šárka

Kvalifikace: střední hotelová škola Turnov, nástavbové studium cestovního ruchu Pordubice, kineziologie (one brain); psychografie, muzikoterapeutický výcvik (PhDr. M. Gerlichová)

Působnost místní: Podbradec, Mělník, Roudnice nad Labem

Působnost odborná: individuální terapie pro děti a dospělé, semináře (prožitkové), kineziologie, květové esence, muzikoterapie

Cílová skupina: pro dospělé i děti, skupiny

Jazyk: čeština

Email: sharkav@seznam.cz

Telefon: 777 860 386

Web: www.poznani.vesele.info

Facebook: sarka.vesela.3367

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Středočeský kraj, Ústecký kraj
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Dospělý

Volfová Nataša

Kvalifikace: učitelka

Působnost místní: ZUŠ Na Popelce 18, Praha 5

Působnost odborná: výuka klavíru, muzikoterapie

Cílová skupina:

Jazyk: čeština, angličtina, ruština

Email: natasa.volfova@seznam.cz

Telefon: 736 664 965

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření neuvedeno

Vršková Monika Amélie, DiS.

Kvalifikace: administrativní pracovník / OSVČ - služby pro fyzickou a duševní pohodu / šamanské techniky, intuitivní hraní na šamanské nástroje, masáže s meditací apod. Muzikoterapeutický kurz I, II u pí. Gerlichové, dlouhodobý muzikoterapeutický kurz u p. Lipského

Působnost místní: ÚP ČR KrP Jihlava / OSVČ - Vysočina, okolí Telče

Působnost odborná: služby pro fyzickou a duševní pohodu, práce s nástroji, v současné době absolvuji vzdělávání v muzikoterapii

Cílová skupina: osoby hledající směr životní cesty, načerpání duševní a fyzické rovnováhy

Jazyk: čeština

Email: misabelka@seznam.cz

Telefon: 605 132 916

Facebook: Misabelka Monina Ameli

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Kraj Vysočina
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Dospělý

Weinhöferová Martina Mgr.

Kvalifikace: vysokoškolské, Učitelství pro 1. stupeň s rozšiřujícím programem speciální pedagogiky, Muzikoterapie – studuji, profese: učitelka, lektorka, muzikoterapeutkaWeinhoferová Martina new

Působnost místní: Vysočina

Působnost odborná: muzikoterapeutické a muzikofiletické služby ve školkách, školách a speciálních zařízeních

Cílová skupina: děti předškolního i školního věku, dospělí, klienti s postižením

Jazyk: český jazyk, anglický jazyk

Email: martinaweinhof@gmail.com

Telefon: 721 955 094

Web: www.martinaweinhof.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Kraj Vysočina
Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Rodiče s dětmi
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Dospělý

Winklerová Vladislava Mgr.

Kvalifikace: speciální pedagog

Působnost místní: Chrudim a okolí

Působnost odborná: individuální a skupinová muzikoterapie s využitím různých metod a jejich kombinací, pořádání workshopů

Cílová skupina: děti, mládež a dospělí s postižením

Jazyk: čeština

Email: winklvla@seznam.cz

Telefon: 728 769 825

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Pardubický kraj
Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením
Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Žílová Pavla

Kvalifikace: konzervatoř Praha, houslistka

Působnost místní: Jihočeský kraj

Působnost odborná: muzikoterapeutické koncerty s různým zaměřením, ladění na frekvenci 432 Hz

Cílová skupina: osoby s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, senioři

Jazyk: čeština, němčina

Email: pavla.zilova@gmail.com

Telefon: 603 812 958

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Jihočeský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
Věkové zaměření Senior

Zouharová Dana Mgr.

dana-zouharovaKvalifikace: speciální pedagog, neprofesní muzikoterapeut; vzdělání: Pedagogická fakulta MU, absolventka několika muzikoterapeutických kurzů CZMTA (Matěj Lipský, Markéta Gerlichová, Zdeněk Šimanovský, Tomáš Procházka, Ivo Sedláček a další). Nástroje: klavír, kytara, flétna

Působnost místní: Brno a blízké okolí, po domluvě Jihomoravský kraj

Působnost odborná: skupinová muzikoterapie se žáky základní školy speciální (mentální postižení, autismus, souběžné postižení více vadami), ochutnávkové kurzy pro pedagogy a jiné zájemce

Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, autismem, ADHD, rodiče s dětmi, děti. Období předškolního věku, školní věk, dospívající

Jazyk: český, slovenský, anglický

Email: dana.zouharova@volny.cz

Telefon: 721 204 844

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Jihomoravský kraj
Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Laická veřejnost
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý
MŠMT
WFMT
EMTC