ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jasanský Pavel

Kvalifikace: výcvik v hudebně-dramatických terapiích, muzikoterapeut

Působnost místní: Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Vysočina

Působnost odborná: prožitková a rehabilitační muzikoterapie, individuální i skupinová, aktivní a pasivní muzikoterapie, semináře a setkání s hudbou a etnickými nástroji pro běžnou veřejnost, kurzy bubnování

Cílová skupina: děti, dospělí a senioři se speciálními potřebami (mentální postižení, kombinované postižení, specifické poruchy učení...), běžné předškolní a školní děti, odborná i laická veřejnost, pracovní teamy

Jazyk: český

Email: t.p@seznam.cz

Telefon: 775 615 362

Web: http://zemezneni.webnode.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina
Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior
MŠMT
WFMT
EMTC