ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Garantované členství nenahrazuje členství profesní (standardy profesního členství vyjadřují nároky asociace pro profesi muzikoterapeut, kterou usilujeme legislativně kotvit v rámci rezortů veřejných služeb).

Garantované členství potvrzuje kompetenci členů asociace v oblasti využití muzikoterapeutických (případně také muzikofiletických) postupů a metod v rámci kmenové profese garantovaného člena asociace.

 

Podmínky garantovaného členství asociace:

 1. Minimálně dokončené středoškolské vzdělání s maturitou
 2. Dva roky práce v oblasti pomáhajících profesí (nebo ekvivalent) – přímá práce s klienty (z toho 200 hodin praxe muzikoterapeutických aktivit, muzikofiletiky)
 3. 125 hodin výcvikové zkušenosti v akreditovaných výcvicích a kurzech (u kurzů, které nemají garanci asociace, je uznání na posouzení Profesní komise a následně Rady)
 4. Minimálně 60 hodin absolvované supervize (zaměřené na muzikoterapeutický proces)
  - z toho minimálně 15 hodin individuální supervize (u supervizorů s garancí EAS či CZMTA)
  - z toho maximálně 45 hodin skupinové supervize (supervizní semináře garantované CZMTA)
  - závazek pracovat pod supervizí v minimálním rozsahu 10 hodin za období kalendářního roku
 5. Doporučení ze strany garantovaného supervizora nebo dvou členů rady asociace

O garantovaném členství rozhoduje Rada asociace na základě žádosti člena asociace a stanoviska Profesní komise.

 

Žádost o Garantované členství musí obsahovat tyto podklady:

 • vyplněná žádost docZDE ve formátu DOC ke stažení 
 • doklad o dosaženém vzdělání (sken)
 • doložení absolvované praxe (sken potvrzení zaměstnavatele, v případě OSVČ kopie živnostenského oprávnění + přehled praxe)
 • potvrzení o absolvovaných výcvikových programech (sken osvědčení o jejich absolvování)
 • potvrzení o absolvované supervizi (písemné potvrzení ze strany garantovaných supervizorů nebo supervizní index asociace: pdfZDE ke stažení ve formátu PDF
 • písemná reference ze strany supervizora CZMTA nebo dvou členů Rady asociace

Pravidla supervize naleznete zde

Profesní komise a Rada asociace si může vyžádat další informace, popř. osobní rozhovor.

Žádosti o garantované členství zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rada rozhoduje o udělení garantovaného členství přibližně do dvou měsíců od podání žádosti. Žadatel bude informován o výsledku kanceláří asociace. Jako doklad o splněných podmínkách obdrží člen asociace Certifikát garantovaného členství CZMTA.

 

MŠMT
WFMT
EMTC