ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Muzikoterapeutická asociace České republiky CZMTA je neziskové profesní sdružení muzikoterapeutů, které je zároveň otevřené i všem zájemcům o muzikoterapii.

CZMTA vznikla v roce 2012 sloučením České muzikoterapeutické asociace a České asociace muzikoterapie a dramaterapie - ČAMAD, která fungovala od roku 2005 a v roce 2009 se stala členem EMTC. V současnosti je CZMTA majoritní profesní organizací v České republice.

Mezi základní cíle asociace patří úsilí o rozvoj a odbornou úroveň oboru, a dále prosazování profesního statutu, kvalifikačních standardů a etických požadavků, které respektují obvyklé nároky v oblasti terapeutických oborů v ČR i standardy expresívních terapií v evropském rozměru.

Asociace vytváří prostor pro odbornou diskusi,výměnu informací a zkušeností. Podporuje profesní rozvoj svých členů (např. prostřednictvím nabídky supervizích seminářů, garancí kvality výcvikových programů), prosazuje využití muzikoterapie ve všech oblastech pomáhajících profesí (zdravotnictví, sociální služby, pedagogika). CZMTA spolupracuje s příbuznými institucemi v oblasti expresivních terapií a rozvíjí povědomí veřejnosti o možnostech muzikoterapie (pořádání konferencí a odborných setkání, publikační činnost, provozování www stránek apod.)

Řídícím a výkonným orgánem asociace je Rada složená ze sedmi členů, v jejímž čele je předseda a místopředseda. 


Členské poplatky

Výše poplatku: 600,- Kč nebo 25 EUR.

Číslo účtu pro platby v Kč: 2101201695/2010

Číslo účtu pro platby v EUR: 2701344120/2010

IBAN: CZ5120100000002701344120
BIC: FIOBCZPPXXX

Fio banka, a.s.

V Celnici 1028/10
117 21 Praha 1


Variabilní symbol: 2024666

Do poznámky napište své jméno.

Variabilní symboly:

111 - jarní workshop
222 - podzimní workshop
333 - sympózium
444 - garance kurzů
555 - garance supervizní semináře
666 - členské poplatky

MŠMT
WFMT
EMTC