ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

CZMTA aktivně vstupuje do jednání se státními orgány a institucemi. Z pozice nejpočetnější muzikoterapeutické organizace hájí profesní a etické nároky, které vyplývají z terapeutické povahy oboru. Snaží se prosazovat profesní standardy, které by chránily klienty a pacienty před neodbornou praxí. Prosazuje zodpovědné využití muzikoterapie ve všech rezortech veřejných služeb. Zástupci asociace se aktivně zapojují do spolupráce v mezinárodních projektech a institucích.

Členská základna asociace je složená z odborníků činných v oblasti pomáhajících profesí v rámci resortů zdravotnictví, školství a sociálních služeb. Řada členů CZMTA pedagogicky působí na vysokých školách. Asociace spolupracuje s řadou příbuzných organizací a akademických institucí v České republice i ve světě.

MŠMT
WFMT
EMTC