ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Profesní členství v Muzikoterapeutické asociaci České republiky je vázáno na naplnění profesních standardů asociace. Profesní standardy CZMTA však nenahrazují platnou legislativu České republiky.

Nastavení úrovně profesních standardů vychází z respektu k nárokům na odbornou a osobnostní průpravu u oborů s terapeutickým dopadem a dále závazkům asociace vůči mezinárodním profesním organizacím, jichž je asociace členem (Evropská muzikoterapeutická konfederace EMTC, Světováfederace muzikoterapie WFMT).

Pro uznání muzikoterapeutické kvalifikace (podle CZMTA) je potřeba naplnit níže uvedené standardy, být členem CZMTA, zavázat se písemně k etickému kodexu CZMTA (EMTC), získat doporučení Profesní komise a schválení Rady CZMTA. V jiných případech (např. jiný typ vstupního vzdělání apod.) lze žádat o přiznání profesního členství na principu grandparentingu, uznání profesního členství záleží na posouzení Profesní komise a schválení Radou CZMTA.

Profesní standardy zahrnují těchto pět oblastí:

1. Vstupní vzdělání

Vysokoškolské vzdělání humanitně zaměřené (včetně medicíny) nebo vyšší odborné vzdělání oborově profilované (umělecky, sociálně, pedagogicky, zdravotně).

2. Sebezkušenost

Minimálně 250 hodin sebezkušenostního výcviku (výcvik musí být ucelený a dokončený).

3. Dovednosti a specifická teorie muzikoterapie

Alespoň 250 hodin absolvovaných:

a) uceleně: v rámci jednoho dlouhodobého akreditovaného muzikoterapeutického výcviku s garancí CZMTA

b) složeně z více muzikoterapeutických kurzů a výcviků.

A to buď ze 3 střednědobých (100 a více hodin) kurzů a výcviků s garancí CZMTA nebo ze 2 střednědobých kurzů, výcviků + složením 100 hodin z krátkodobých kurzů a seminářů muzikoterapie garantovaných CZMTA.

Alternativní možnost: Výcviky zahrnující standard sebezkušenost + dovednosti

c) Komplexní akreditovaný vzdělávací program v min. rozsahu 500 hodin, komplexní vzdělávání obsahuje teorii MT v min. rozsahu 120 hod. a praktickou část – tj. sebezkušenostní a praktický výcvik v rozsahu min. 350 hod. Vždy s garancí CZMTA.

d) Součet dvou navazujících akreditovaných vzdělávacích programů (garantovaných CZMTA) spojujících sebezkušenostní, teoretickou a dovednostní rovinu, celkový rozsah min. 500 hodin.

4. Praxe

Alespoň 5 let práce v pomáhajících profesích - rozumí se tím přímá práce s klienty (z toho min. 500 hodin muzikoterapie)

5. Supervize

Minimálně 120 hodin supervize.

Z toho minimálně 40 hodin individuální supervize (u supervizorů s garancí EAS a CZMTA) vlastní muzikoterapeutické práce a maximálně 80 hodin skupinové supervize (garantované supervizní semináře CZMTA).

Žadatelé o profesní členství potřebují doporučení supervizora, u kterého absolvovali 10 hodin individuální supervize.

Pravidla supervize naleznete zde

Žádost o přiznání profesního členství CZMTA zde: ve formátu doc a ve formátu pdf


Profesní komise a Rada asociace si může vyžádat další informace, popř. osobní rozhovor.

Žádosti o profesní členství zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rada rozhoduje o udělení profesního členství přibližně do dvou měsíců od podání žádosti. Žadatel bude informován o výsledku kanceláří asociace. Jako doklad o splněných podmínkách obdrží člen asociace Certifikát profesního členství CZMTA.

MŠMT
WFMT
EMTC