ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Císařová Tamara

Kvalifikace: Konzervatoř Plzeň, hudebnice

Působnost místní: Plzeň, Plzeňský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie

Cílová skupina: osoby s psychickým onemocněním, s mentálním postižením, s poruchami chování a soustředění, zdravé osoby, rodiče s dětmi

Jazyk: čeština, angličtina

Email: tamaracisarova@seznam.cz

Telefon: 603 711 363

Facebook: tamaracisarova

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Plzeňský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s psychickým onemocněním, Rodiče s dětmi, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
Věkové zaměření Dospělý
MŠMT
WFMT
EMTC