ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Janovská Ivana Mgr.

Kvalifikace: UJEP Ústí nad Labem, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Působnost místní: Ústí nad Labem

Působnost odborná: prožitkové muzicírování

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, učitelé MŠ a ZŠ

Jazyk: čeština

Email: janovskaivana@centrum.cz

Telefon: 725 839 339

Web: www.zijmenaplno.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Ústecký kraj
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk
MŠMT
WFMT
EMTC