ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kvasnicová Blanka, Mgr.

Kvalifikace: speciální pedagog (PedF UK), muzikoterapeut, hudebník

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: individuální a skupinová muzikoterapie, muzikoterapie v zařízení pro osoby s postižením, hudební aktivity v rámci zájmového kroužku

Cílová skupina: děti, mládež a dospělí s postižením, osoby s poruchou autistického spektra, osoby s poruchou komunikace a soustředění, senioři

Jazyk: čeština, angličtina

Email: kvasnicova.blanka@seznam.cz

Telefon: 604 619 348

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior
MŠMT
WFMT
EMTC