ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Plecháčková Michaela Mgr.

Kvalifikace: muzikoterapeutka, speciální pedagog, lektorka

Působnost místní: Moravskoslezský kraj, po domluvě i jindě, centrum Muzikohraní (Ostrava)

Působnost odborná: muzikoterapie individuální a skupinová, vzdělávání (akreditované programy MŠMT, MPSV), lektorování kurzů a workshopů (muzikoterapie, hudební programy, bubnování, rytmus).

Cílová skupina: děti a dospělí se zdravotním postižením (muzikoterapie), dospělí (muzikoterapie, hudební programy, kurzy, lekce), děti (muzikofiletika), účastníci vzdělávacích programů (odborná i běžná veřejnost).

Jazyk: český jazyk, znakový jazyk, ruský jazyk

Email: michaela.plechackova@seznam.cz

Telefon: 737 805 593

Web: www.muzikohrani.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Moravskoslezský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Laická veřejnost
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý
MŠMT
WFMT
EMTC