ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kučeříková Jindra Bc.

Kvalifikace: speciální pedagog

Působnost místní: ZŠ a MŠ speciální Kroměříž, Zlínský kraj

Působnost odborná: vedení kroužku muzikoterapie ve škole, využívání prvků MT ve výuce

Cílová skupina: muzikoterapie s dětmi a žáky s vícenásobným postižením (autismus, poruchy komunikace, mentální postižení...)

Jazyk: čeština

Email: kucerikova@seznam.cz

Telefon: 723 255 109

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Zlínský kraj
Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání
MŠMT
WFMT
EMTC