ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kružíková Lenka Mgr., PhD.

Kvalifikace: muzikoterapeut, hudební a speciální pedagog, lektor. Doktorské studium obor Hudební pedagogika (Univerzita Palackého v Olomouci), Edukační muzikoterapie (Univerzita Karlova v Praze), Speciální pedagogika (tyflopedie, psychopedie) a hudební výchova (Univerzita Palackého v Olomouci) + řada domácích i zahraničních seminářů, stáže v zahraničí (USA, Anglie)

Působnost místní: Olomouc, Olomoucký kraj, Moravská Třebová, po domluvě po celé ČR

Působnost odborná: muzikoterapeutická praxe, vedení workshopů (muzikoterapie, hudební výchova „S hudbou Spolu", pohybová výchova jinak, speciální pedagogika, pedagogika předškolního věku, snoezelen)

Cílová skupina: muzikoterapeutická praxe pro děti (mentální a kombinované postižení, autismus, poruchy komunikace, sociability, zrakové postižení), odborné semináře a kurzy pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí

Jazyk: čeština, angličtina, italština, němčina

Email: lenka@kruzik.net

Telefon: 608 272 405

Web: lenka.kruzik.net

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Pomáhající profese
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání
MŠMT
WFMT
EMTC