ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Katrušáková Klára Bc.

Kvalifikace: VČ, student Mgr. Psychologie, student Mgr. Muzikoterapie

Působnost místní: Zlínský kraj, Olomoucký kraj

Působnost odborná: skupinové hudební aktivity s prvky muzikoterapie

Cílová skupina: zdravé osoby, osoby s kombinovaným postižením, osoby s psychickým onemocněním, laická veřejnost; předškolní věk až senioři

Jazyk: čeština

Email: klara.katrusakova@gmail.com

Telefon: 605 000 637

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Laická veřejnost, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s psychickým onemocněním, Zdravé osoby
Věkové zaměření Dospělý, Mladší školní věk, Období předškolního věku, Puberta / dospívání, Senior, Starší školní věk
MŠMT
WFMT
EMTC