ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vacek Tomáš Mgr.

Kvalifikace: sociální pracovník, psychoterapeut, muzikoterapeut, lektor primární prevence

Působnost místní: Praha, Praha-západ

Působnost odborná: individuální a skupinová muzikoterapie

Cílová skupina: děti předškolního a mladšího školního věku, děti se specifickými vzdělávacími potřebami, osoby se zdravotním postižením, osoby s poruchou autistického spektra

Jazyk: čeština, angličtina

Email: muzikoterapie@poradenstvi-kopretina.cz

Telefon: 734 691 605

Web: http://poradenstvi-kopretina.cz/

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby se specifickými potřebami
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk
MŠMT
WFMT
EMTC