ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mišeková Ingrid Mgr.

Kvalifikace: vysokoškolské II. stupňa v odbore Sociálna práca; ergoterapeut / sociálny terapeut

Působnost místní: Bratislava a okolie, Slovensko

Působnost odborná: muzikoterapia

Cílová skupina: deti a dospelí s mentálnym postihnutím, deti a mládež s poruchami komunkácie a sústredenia

Jazyk: slovenský, český, anglický

Email: inahviezda@gmail.com

Telefon: +421 918 461 917

Facebook: Ina Hviezda Misek

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Osoby s mentálním postižením, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý
MŠMT
WFMT
EMTC