ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Bartošová Jindra DiS.

Kvalifikace: lektorka, muzikoterapeutka, terapeutka, zpěvačka; zakladatelka neziskové společnosti Flami, z.s., VOŠ herecká, 4-letý sebezkušenostní výcvik poradenských terapeutických dovedností, kurz muzikoterapie "Cesta k harmjindra bartosovaonii I-IV" (M.Gerlichová), kurzy zaměřené na osobní rozvoj 

Působnost odborná: muzikoterapie zejména s klienty s kombinovaným postižením, muzikoterapie pro rodiny s dětmi s neurovývojovými poruchami, muzikoterapeutické workshopy pro děti předškolního věku, workshopy pro pedagogy a sociální pracovníky, muzikoterapie pro seniory 

Cílová skupina: Osoby s kombinovaným postižením, Pomáhající profese, Laická veřejnost, Osoby se specifickými potřebami 

Působnost místní: Praha

Jazyk: čeština

Email: jindra.bartosova@osum.cz

Telefon: 608 144 644

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior
MŠMT
WFMT
EMTC