ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prudilová Pavlína Mgr.

Kvalifikace: Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor zpěv, FF MU Brno, Teorie a provozovací praxe staré hudby, Učitelství estetické výchovy, akreditované kurzy v rámci CŽVP, 25 praxe jako hlasový pedagog a učitel hudební a výtvarné výchovy

Působnost místní: ZUŠ v Opočně

Působnost odborná: hlasová výchova se zpěvným i mluvním hlasem, artikulace, rétorika, hry s hudbou a prvky muzikoterapie - relaxace, improvizace, aktivizace

Cílová skupina: dospělí i děti, senioři, maminky s malými dětmi

Jazyk: čeština

Email: pavlina.prudilova@email.cz

Telefon: 739 022 964

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Královéhradecký kraj
Cílová skupina Rodiče s dětmi, Zdravé osoby
Věkové zaměření Dospělý, Mladší školní věk, Období předškolního věku, Puberta / dospívání, Senior, Starší školní věk
MŠMT
WFMT
EMTC