ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nováková Ivana

Kvalifikace: pedagog volného času, Celostní muzikoterapie I. na UPOL, Cesta k harmonii (M. Gerlichová)

Působnost místní: Nová Paka, Královéhradecký kraj

Působnost odborná: prožitkové hudební dílny pro MŠ, ZŠ, školská a sociální zařízení, lektorka akreditovaných kurzů MŠMT pro DVPP, aktivní a pasivní muzikoterapie

Cílová skupina: děti předškolního a školního věku, dospělí, zdravé osoby, osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Jazyk: čeština

Email: novakoiv@gmail.com

Telefon: 739 452 738

Web: www.ddmstonozka.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Královéhradecký kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Dospělý
MŠMT
WFMT
EMTC