ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Smržová Hana Mgr.

Kvalifikace: VŠ - učitelka pro 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog, muzikoterapeutka

Působnost místní: Karlovarský kraj

Působnost odborná: muzikoterapeutické semináře, workshopy (lektorování), relaxačně hudební workshopy pro dospělé (nejen s postižením)

Cílová skupina: pro děti a pedagogy MŠ, ZŠ, ZUŠ, děti a pracovníky speciálních škol, sociální služby

Jazyk: čeština, angličtina

Email: hana.smrzova@seznam.cz

Telefon: 725 104 200

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Karlovarský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Senior
MŠMT
WFMT
EMTC