ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Králová Eva PaedDr., PhD.

Kvalifikace: odborná asistentka na VŠ

Působnost místní: Trenčín

Působnost odborná: oblasť prevencie komplikácií – podpora harmonického rozvoja osobnosti detí. Aplikovanie hudby a hudobných činností do vyučovacieho procesu na 2. stupni základnej školy za účelom zlepšenia klímy v triede – aby deti a pedagógovia zažívali v škole radosť; pri špecifickej práci s integrovanými žiakmi s edukačnými potrebami a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Využívanie hudobných činností na 1. stupni základnej školy v školskom klube detí, aby deti a vychovávatelia zažívali radosť z hudby a vzájomných vzťahov.

Cílová skupina: mladší a starší školský vek – intaktní žiaci, integrovaní žiaci s edukačnými potrebami a žiaci zo znevýhodneného prostredia.

Jazyk: slovenský, anglický, český, ruský

Email: ekralova69@gmail.com

Telefon: + 421 915 822 861

Skype: eva.kralova2710

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Zdravé osoby
Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk
MŠMT
WFMT
EMTC