ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Drlíčková Svatava Mgr. Ph.D.

Kvalifikace: psychoterapeut, speciální pedagog, muzikoterapeut, arteterapeutDrlickova

Působnost místní: Vysočina, po domluvě i v jiných krajích

Působnost odborná
: soukromá psychoterapeutická, muzikoterapeutická a arteterapeutická praxe, muzikofiletika, odborné semináře a kurzy muzikoterapie a muzikofiletiky, působnost v sociálním resortu, školství a zdravotnictví

Cílová skupina: dospělí a mladiství, děti a dospělí se zdravotním postižením, děti a mladiství se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním

Jazyk: český

Email: info@svatavadrlickova.cz

Web: www.svatavadrlickova.cz

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Profesní členové
Místní působnost Kraj Vysočina
Cílová skupina Laická veřejnost, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby s potížemi v oblasti zvládání stresu a zátěže, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Pomáhající profese
Věkové zaměření Dospělý, Mladší školní věk, Puberta / dospívání, Senior, Starší školní věk
MŠMT
WFMT
EMTC