ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 • Společný prostor 2014Friedlová, M., Lečbych, M. (eds.) (2015) Společný prostor/ Common Space 2014. Sborník příspěvků. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. ISBN 978-80-244-4411-6.
  • Drlíčková, S. Muzikofiletika s. 270 - 291
  • Faltusová, V. Celostní muzikoterapie - uplatnění metody CMLH ve speciálním školství s. 292 - 309
  • Synek, J., Coufalová, G. Výroba hudebních nástrojů ve škole s 310 - 320
 • Friedlová, M., Lečbych, M. (eds.) (2015) Společný prostor/ Common Space 2015. Sborník příspěvků. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. ISBN 978-80-244-4603-5. ISBN elektronické publikace: 978-80-244-4604-2.
  • Mastnak,W. Cardio Sound Work in Long-term Rehabilitaiton: Voice, Body, Group, and Space in Therapy s. 253 - 270
  • Gerlichová, M. Muzikoterapie při prevenci a léčbě psychosomatických onemocnění s. 271 - 286
  • Společný prostor 2015Kantor,J., Weber. J. Komunitní muzikoterapie - od individuální terapie k hudebnímu vystoupení s. 287 - 302
  • Drlíčková, S., Kantor, J. Specifika a možnosti tuvinské hudby a zpěvu v muzikoterapii s. 303 - 326
  • Vitálová, Z. Aplikácia muzikoterapie v interdisciplínárnych vztahovoch s. 327 - 338
  • Faltusová, V. Cesta celostní muzikoterapie s. 339 - 354
  • Slugeň, D. Paralely biotechnológie a muzikoterapie s. 355 - 368
  • Synek, J., Coufalová, G. Slyšet jinak - elementární komponování ve škole s. 369 - 380
MŠMT
WFMT
EMTC