ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ježková Smetanová Libuše

Kvalifikace: hudební konzervatoř, učitel

Působnost místní: ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň

Působnost odborná:

Cílová skupina: děti se zrakovým postižením

Jazyk: čeština

Email: jezkova57@email.cz

Telefon: 605 179 662

 

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Plzeňský kraj
Cílová skupina Handicapované osoby
Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk
MŠMT
WFMT
EMTC