ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Gliganič Marián Mgr., PhD.

Kvalifikace: vzdelanie: morálna filozofia; profesia: pracovník v sociálnych službách, terénny pracovník, manažér - DEPAULSLOVENSKO, n.o.

Působnost místní: Bratislava

Působnost odborná: komunitná muzikoterapie, hudobné a zvukové relaxácie

Cílová skupina: ľudia bez domova, individuálni klienti

Jazyk: slovenčina, poľština

Email: marian.gliganic@gmail.com

Telefon: +421 903 404 362

Doplňující informace:

Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním
Věkové zaměření Dospělý
MŠMT
WFMT
EMTC