Profesní členství v Muzikoterapeutické asociaci České republiky je vázáno na naplnění profesních standardů asociace. Profesní standardy CZMTA však nenahrazují platnou legislativu České republiky.

Nastavení úrovně profesních standardů vychází z respektu k nárokům na odbornou a osobnostní průpravu u oborů s terapeutickým dopadem a dále závazkům asociace vůči mezinárodním profesním organizacím, jichž je asociace členem (Evropská muzikoterapeutická konfederace EMTC, Světováfederace muzikoterapie WFMT).

Pro uznání muzikoterapeutické kvalifikace (podle CZMTA) je potřeba naplnit níže uvedené standardy, být členem CZMTA, zavázat se písemně k etickému kodexu CZMTA (EMTC), získat doporučení Profesní komise a schválení Rady CZMTA. V jiných případech (např. jiný typ vstupního vzdělání apod.) lze žádat o přiznání profesního členství na principu grandparentingu, uznání profesního členství záleží na posouzení Profesní komise a schválení Radou CZMTA.

Garantované členství nenahrazuje členství profesní (standardy profesního členství vyjadřují nároky asociace pro profesi muzikoterapeut, kterou usilujeme legislativně kotvit v rámci rezortů veřejných služeb).

Garantované členství potvrzuje kompetenci členů asociace v oblasti využití muzikoterapeutických (případně také muzikofiletických) postupů a metod v rámci kmenové profese garantovaného člena asociace.

Kvalifikovaná supervize je prostorem pro reflexi vlastní muzikoterapeutické práce. Prostředkem bezpečné podpory pomáhajícího i ochranou zájmů a potřeb klienta. Supervize je součástí vzdělávání a zároveň nedílnou součástí profesionality terapeuta.
Supervize započítaná do podmínek získání profesního a garantovaného členství musí být zaměřená na muzikoterapeutický proces.

Podmínky získání profesního a garantovaného členství ve standardech CZMTA zahrnují supervizi individuální a skupinovou. Hodinou supervize je myšleno 45-50 min. V rámci dlouhodobého vzdělávacího programu garantovaného CZMTA lze uznat max. 30 hodin skupinové supervize.

CZMTA aktivně vstupuje do jednání se státními orgány a institucemi. Z pozice nejpočetnější muzikoterapeutické organizace hájí profesní a etické nároky, které vyplývají z terapeutické povahy oboru. Snaží se prosazovat profesní standardy, které by chránily klienty a pacienty před neodbornou praxí. Prosazuje zodpovědné využití muzikoterapie ve všech rezortech veřejných služeb. Zástupci asociace se aktivně zapojují do spolupráce v mezinárodních projektech a institucích.

Členská základna asociace je složená z odborníků činných v oblasti pomáhajících profesí v rámci resortů zdravotnictví, školství a sociálních služeb. Řada členů CZMTA pedagogicky působí na vysokých školách. Asociace spolupracuje s řadou příbuzných organizací a akademických institucí v České republice i ve světě.

13.12.2019

Hledáme kolegu/kolegyni do pražské speciální základní školy pro děti s těžkým kombinovaným postižením na pozici speciální pedagog - muzikoterapeut. Jedná se o zástup za MD, úvazek 0,4. Kromě muzikoterapeutické práce je náplní i přímá péče o žáky. 
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 222 584 841, 775 859 539.

 

20.9.2019

hledáme muzikoterapeuta či muzikoterapeutku do organizace, která poskytuje službu osobám s postižením či osobám s kombinovaným postižením. Jsme denní centrum Alka o.p.s., které by uvítalo jednou týdně či jednou za čtrnáct dní terapii.

Bc. Krumlová Miluše, DiS. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
732 375 968

 

14.6.2019

Ráda bych navázala spolupráci s muzikoterapeutem/muzikoterapeutkou. Muzikoterapii jsem naplánovala do projektu „Na cestě“, který je zaměřen na transformaci Domova Háj. Muzikoterapie by měla probíhat od září 2019 v našem zařízení (Domov Háj, Ledeč nad Sázavou), a to 1 x za 3 měsíce (první muzikoterapie by měla proběhnout mezi v období od září do listopadu 2019) – lze se případně individuálně domluvit. Muzikoterapie je plánovaná na 3 hodiny a celkem by měla být realizována 8x. Muzikoterapeut by pracoval v rámci DPP s odměnou 450,-/hod.

Ráda zodpovím případně dotazy.

Mgr. Pavlína Dvořáková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

14.6.2019

Do týmu denního sanatoria Fokusu Praha, Centrum Břevnov, hledáme muzikoterapeuta/-tku na částečný úvazek dle individuální domluvy. Vedle muzikoterapeutické erudice je potřeba psychologické/psychoterapeutické vzdělání. Vhodná je též předchozí zkušenost s lidmi s duševním onemocněním, ale není to podmínkou. Výhodou je práce ve zkušeném týmu a možnost spolupráce s terapeuty dalších expresivních terapií, kteří zde působí. Vedle skupinových a individuálních terapií se může muzikoterapeut/-ka zapojit též do chodu stacionáře. K dispozici máme též příjemné pracovní zázemí s dobrým vybavením kvalitními hudebními nástroji.
 
Zájemci se mohou ozvat na tento e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

14.11.2018

jak najít muzikoterapeuta/muzikoterapeutku?
 
Jaká je naše představa? 
Pravidelné setkávání dospělých s hudbou, lidovou a někdy i alternativní /silové písně, hudební nástroje a alternativní hudební nástroje/. Rozhodně nejde o sbor či vystoupení, spíše o zážitek, relaxaci a propojení osob, které třeba nemají hudební zvuk, ale přesto mají hudbu a třeba i rytmus rády.
Kde: Slaný 
Organizuje MATYLDA Slaný jako muzikoterapii nebo DDM Ostrov jako volnočasovou aktivitu, dle dohody 
Romana Horová
--
tel.: 776 661 362
www.matyldaslany.cz

 

Podkategorie