Profesní členství v Muzikoterapeutické asociaci České republiky je vázáno na naplnění profesních standardů asociace. Profesní standardy CZMTA však nenahrazují platnou legislativu České republiky.

Nastavení úrovně profesních standardů vychází z respektu k nárokům na odbornou a osobnostní průpravu u oborů s terapeutickým dopadem a dále závazkům asociace vůči mezinárodním profesním organizacím, jichž je asociace členem (Evropská muzikoterapeutická konfederace EMTC, Světováfederace muzikoterapie WFMT).

Pro uznání muzikoterapeutické kvalifikace (podle CZMTA) je potřeba naplnit níže uvedené standardy, být členem CZMTA, zavázat se písemně k etickému kodexu CZMTA (EMTC), získat doporučení Profesní komise a schválení Rady CZMTA. V jiných případech (např. jiný typ vstupního vzdělání apod.) lze žádat o přiznání profesního členství na principu grandparentingu, uznání profesního členství záleží na posouzení Profesní komise a schválení Radou CZMTA.

Garantované členství nenahrazuje členství profesní (standardy profesního členství vyjadřují nároky asociace pro profesi muzikoterapeut, kterou usilujeme legislativně kotvit v rámci rezortů veřejných služeb).

Garantované členství potvrzuje kompetenci členů asociace v oblasti využití muzikoterapeutických (případně také muzikofiletických) postupů a metod v rámci kmenové profese garantovaného člena asociace.

Kvalifikovaná supervize je prostorem pro reflexi vlastní muzikoterapeutické práce. Prostředkem bezpečné podpory pomáhajícího i ochranou zájmů a potřeb klienta. Supervize je součástí vzdělávání a zároveň nedílnou součástí profesionality terapeuta.
Supervize započítaná do podmínek získání profesního a garantovaného členství musí být zaměřená na muzikoterapeutický proces.

Podmínky získání profesního a garantovaného členství ve standardech CZMTA zahrnují supervizi individuální a skupinovou. Hodinou supervize je myšleno 45-50 min. V rámci dlouhodobého vzdělávacího programu garantovaného CZMTA lze uznat max. 30 hodin skupinové supervize.

CZMTA aktivně vstupuje do jednání se státními orgány a institucemi. Z pozice nejpočetnější muzikoterapeutické organizace hájí profesní a etické nároky, které vyplývají z terapeutické povahy oboru. Snaží se prosazovat profesní standardy, které by chránily klienty a pacienty před neodbornou praxí. Prosazuje zodpovědné využití muzikoterapie ve všech rezortech veřejných služeb. Zástupci asociace se aktivně zapojují do spolupráce v mezinárodních projektech a institucích.

Členská základna asociace je složená z odborníků činných v oblasti pomáhajících profesí v rámci resortů zdravotnictví, školství a sociálních služeb. Řada členů CZMTA pedagogicky působí na vysokých školách. Asociace spolupracuje s řadou příbuzných organizací a akademických institucí v České republice i ve světě.

10. 9. 2021 

Do čerstvě rozvíjejícího komunitního centra Za Břehem u Lanškrouna hledáme muzikoterapeuta pro navázání spolupráce a pomoc s konáním aktivit i pobytů pro veřejnost. 

Součástí centra jsou i pokoje pro hosty, velká společenská místnost, dílna a ateliér. Jsme připraveni pojmout 10-20 hostů i pro Vaše terapeutické aktivity. 

Pro zájemce o místo MT je volný pokoj 6x4 metry s cenou 5 000 za měsíc.

Více informací o projektu na http://zabrehem.cz/ a na fb: Za Břehem

Kontakt: Vojta Ospalík Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podkategorie