Muzikoterapie je obor s primárně terapeutickým dopadem.

Zároveň je muzikoterapie léčebným a podpůrným postupem, v němž kvalifikovaný muzikoterapeut prostřednictvím pomáhajícího vztahu, hudby a hudebních elementů provází klienta nebo skupinu v terapeutickém procesu.

Cílem tohoto procesu je relevantním způsobem rozvinout potenciál nebo obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální a/nebo interpersonální integrace, s cílem naplnění tělesných, psychických, emocionálních a sociálních potřeb.

Srovnáme-li situaci v ČR a mnoha zemích EU, zjistíme, že primární rozdíl spočívá zejména v legislativním ukotvení muzikoterapie, která u nás doposud schází. Díky tomu mohou být muzikoterapeuti ve většině členských států EU zaměstnáni jako muzikoterapeuti, kdežto V ČR se muzikoterapie provozuje nejčastěji jako doplněk jiných profesí, např. speciální pedagogiky, hudební pedagogiky, ošetřovatelství, fyzioterapie atd. (dle jednotlivých rezortů). Někteří muzikoterapeuti pracují také privátně.