Kvalifikace: speciální pedagog, muzikoterapeut, arteterapeut

Působnost místní: Vysočina, po domluvě i v jiných krajích

Působnost odborná: soukromá muzikoterapeutická praxe, muzikofiletika, odborné semináře a kurzy muzikoterapie a muzikofiletiky, působnost v sociálním resortu, školství a zdravotnictví

Cílová skupina: děti a dospělí se zdravotním postižením (mentální postižení, kombinované vady), děti a mládež se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním

Jazyk: český, ruský

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.svatavadrlickova.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Pomáhající profese, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: sociální pracovník, speciální pedagog, muzikoterapeut (neprofesní)

Působnost místní: Plzeň a Plzeňský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie skupinové i individuální v rámci sociálních služeb i privátně, lektorská činnost

Cílová skupina: dospělí (poruchy autistického spektra, mentální retardace, tělesné a kombinované vady), dospělí s psychickým onemocněním (psychotická onemocnění), senioři (včetně klientů nekomunikujících, nebo ležících klientů)

Jazyk: angličtina, ruština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 776 155 642

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Plzeňský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s demencí, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Senior

Markéta GerlichováKvalifikace: fyzioterapeut, speciální pedagog, muzikoterapeut, supervizor

Působnost místní: Praha, střední Čechy, po domluvě v rámci ČR

Působnost odborná: neurorehabilitační a psychosomatická problematika

Cílová skupina: všechny věkové skupiny

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.mg-muzikoterapie.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
 • Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: speciální pedagogika, hudební pedagogika, částečně psychoterapie

Působnost místní: Jihomoravský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie

Cílová skupina: primárně osoby se zdravotním postižení, práce s rodinami těchto osob

Jazyk: čeština, slovenština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 725 458 439

Web: http://uss.upol.cz/o-ustavu/clenove-ustavu/odborni-asistenti-a-asistenti/jiri-kantor/

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby
 • Věkové zaměření neuvedeno

Kvalifikace: psycholog, speciální pedagog, ředitel CSS Tloskov, externě vyučoval muzikoterapii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, praktikoval muzikoterapii: v MŠ Sulanského, Dětském centru Thomayerovy nemocnice, v Paprsku v Praze - Hloubětíně a v soukromé praxi

Působnost místní: CSS Tloskov, Praha

Působnost odborná: ředitel CSS Tloskov

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby
 • Věkové zaměření Dospělý

Žádná veřejná data.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha

Kvalifikace: působím jako muzikoteraputka, psychoterapeutka, speciální pedagožka, poradce v oblasti krizové intervence. Mám 15 let praxe jako speciální pedagog a muzikoterapeut v přímé práci s klienty s kombinovaným postižením, smyslovými vadami, autismem atd., víceletou zkušenost s pozicí intervizora v několika týmech - v oblasti krizové intervence a nyní v projektu muzikoterapie. Několik let jsem pracovala také jako koordinátorka týmu v sociální službě.

Působnost místní: Praha a okolí, dle domluvy i jinde

Působnost odborná: konzultace a vzdělávání (workshopy, přednášky) v oblasti muzikoterapie a speciální pedagogiky zaměřené jak na práci s klientem tak i na osobnostní rozvoj účastníků. Zaměřuji se zejména na práci s dětmi s těžším handicapem - na propojování spec. pedagogických přístupů, muzikoterapie, moderních metod v ošetřovatelství a dalších forem práce s tělem - s cílem vytvořit funkční cestu, jak zlepšit kvalitu života klienta a jeho rodiny. Mám zkušenost i s muzikoterapií u dospělých klientů. Při své práci s rodinami využívám též zkušenosti z oblasti krizové intervence.

Cílová skupina: pro odborníky z pomáhajících profesí i pro laiky, např. rodiče, pečující osoby, zájemce z řad veřejnosti

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 732 336 866

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením, Pomáhající profese, Laická veřejnost, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Tomáš ProcházkaKvalifikace: muzikoterapeut, speciální pedagog (oborové studium UK Praha), psychoterapeut (dlouhodobé výcviky SUR, Rodinná a systemická psychoterapie), supervizor (kvalifikace ČIS, CZMTA, MPSV), adiktolog (odborná způsobilost MZČR)

Působnost místní: Liberecký kraj, Praha a okolí, po domluvě v rámci celé ČR

Působnost odborná: terapie, supervize a vedení výcviků v oboru muzikoterapie s důrazem na systemické a celostní pojetí (pro oblast sociálních služeb, pedagogiky a zdravotnictví)

Cílová skupina: soukromá muzikoterapeutická praxe pro děti, dospívající i dospělé (poruchy komunikace, mentální postižení, autismus, psychosomatická onemocnění). Odborné semináře, kurzy a supervize pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí

Jazyk: čeština

Email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 774 489 217

Web: www.tomprochazka.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s mentálním postižením, Osoby s psychickým onemocněním, Pomáhající profese
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor, soudní znalec, muzikoterapeut

Působnost místní: Praha, střední Čechy, po domluvě v rámci ČR

Působnost odborná: problematika vztahová, psychosomatické obtíže

Cílová skupina: všechny cílové skupiny, individuální i párová, skupinová práce, rodinná terapie

Jazyk: čeština, angličtina

EmailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s psychickým onemocněním, Rodiče s dětmi
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: sociální pracovník, muzikoterapeut, poradenství

Působnost místní: Praha, střední Čechy

Působnost odborná: sociální práce, muzikoterapie, arteterapie, poradenství, paliativní péče

Cílová skupina: osoby se syndromem demence, osoby se specifickými potřebami, osoby v paliativní péči, laická veřejnost, pomáhající profese, rodinní pečující

Věkové zaměření: všechny věkové skupiny

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 728 720 557

 

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Středočeský kraj
 • Cílová skupina Osoby s demencí, Osoby s kombinovaným postižením, Pomáhající profese, Laická veřejnost, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Novorozenecké až batolecí období, Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: Hudební věda FF UK, Integrovaný psychoterapeutický výcvik Instep (800 hodin), Hudebně pohybová výchova dle Orffovy školy (1994-1996), pohybová výchova a terapie, Body Mind Centerring (cca 160 hodin), Postgraduální kurz Gestalt terapie (30 hodin), Postgraduální výcvik skupinové psychoterapie (30 hodin), řada muzikoterapeutických, tanečně-terapeutických a psychoterapeutických seminářů, hlasová výchova u Terezie Blumové, Ivany Vostárkové atd. Mám zkušenost s nefunkčností vlastního hlasu, což mě naučilo hodně o psychických i fyzických souvislostech hlasu. 20 let praxe.

Působnost místní: DanceLab – U Zvonařky 9, Praha 2

Působnost odborná: Prožitkové zpívání (jsem autorka) – muzikofiletická (-terapeutická) skupinová aktivita pro dospělé zahrnující práci s tělem, hlasem, hudbou a emocemi. Individuální rehabilitace hlasu a psychoterapie přes hlas a práci s tělem. Hlas je v obou případech použit jako integrující nástroj umožňující péči o sebe a zkvalitňující vztah k sobě.

Cílová skupina: skupinová práce (Prožitkové zpívání) je vhodná pro zájemce o seberozvoj a odstranění bloků v oblasti zpěvu a vlastní hudební tvořivosti, má pozitivní a podpůrný vliv na raná zranění. Nabízí skupinový zážitek a zároveň prostor pro péči o sebe. Často využíváno lidmi z psychosociální oblasti. Individuální práce je účinná zejména u raných zranění a deprivace (zpěv je regresní činnost, hlas je Self). Léčí traumata, která už mohla být jinými terapiemi zpracovaná, ale zůstala v těle a hlasu v podobě omezujícího stereotypu. Efektivní je také práce v oblasti zpracování a projevení silných emocí a psychosomatiky.

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 608 183 656

Web: www.prozitkovezpivani.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Dospělý, Senior

Jana WeberKvalifikace: muzikoterapeutka, psycholožka, sbormistryně, hudební pedagožka / zahraniční MT Certifikáty: MT- BC (Music Therapist Board Certified, USA), SFMT (Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie, Švýcarsko)

Působnost místní: po dohodě v rámci celé ČR; působnost zahraniční: Švýcarsko: privátní praxe / Wohnheim Opalinus, Gelterkinden – možné pro zahraniční hospitace popř. stáže)

Působnost odborná: Klinická a Rehabilitační muzikoterapie s dospívajícími a dospělými klienty (mentální retardace, duševní poruchy: afektivní poruchy, deprese, poruchy komunikace, psychogeriatrické poruchy: demence, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, autismus, Wellness), Edukační muzikoterapie (příprava studentů na MT profesi, osobnost muzikoterapeuta – psychohygiena), Pěvecký sbor s klienty se specifickými potřebami

Cílová skupina: dospívající a dospělí klienti

Jazyk: čeština, němčina, francouzština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 0041/793 237 734

Webhttp://www.klangfarbe-zofingen.ch/cs/

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s mentálním postižením, Osoby s psychickým onemocněním, Osoby se specifickými potřebami, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Dospělý, Senior

Kvalifikace: lektorka, muzikoterapeutka, terapeutka, zpěvačka; zakladatelka neziskové společnosti Flami, z.s., VOŠ herecká, 4-letý sebezkušenostní výcvik poradenských terapeutických dovedností, kurz muzikoterapie "Cesta k harmonii I-IV" (M.Gerlichová), kurzy zaměřené na osobní rozvoj 

Působnost odborná: muzikoterapie zejména s klienty s kombinovaným postižením, muzikoterapie pro rodiny s dětmi s neurovývojovými poruchami, muzikoterapeutické workshopy pro děti předškolního věku, workshopy pro pedagogy a sociální pracovníky, muzikoterapie pro seniory 

Cílová skupina: Osoby s kombinovaným postižením, Pomáhající profese, Laická veřejnost, Osoby se specifickými potřebami 

Působnost místní: Praha

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 608 144 644

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: psycholog

Působnost místní: Praha 5, Praha 6

Působnost odborná: muzikoterapeutická praxe v soukromém zdravotnickém zařízení

Cílová skupina: individuální muzikoterapie pro děti a dospívající s různými typy potíží, skupinová muzikoterapie pro děti od 5 do 7 let

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 607 951 905

Web: http://www.logopedie-carpediem.cz/products/mgr-jana-horackova/

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s demencí, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Harvánek RadekKvalifikace: muzikoterapeut (200hodinový kurz muzikoterapie s garancí CZMTA), hudební pedagog (absolvent magisterského programu na FPE ZČU v Plzni v oboru psychologie a hudební výchova), pracovník v sociálních službách (kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na oblast duševního zdraví, 208 hodin, TVS Fokus)

Působnost místní: Plzeň, Plzeňský kraj

Působnost odborná: soukromá muzikoterapeutická praxe, muzikoterapie v Dětském centru Plzeň, příspěvkové organizaci (kojenecký ústav a dětský domov pro děti předškolního věku), muzikoterapie s dospělými lidmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením v organizaci Motýl, z.ú., muzikoterapie s osobami s duševním onemocněním, bubnování a hudební programy pro děti, dospívající a dospělé

Cílová skupina: děti, dospívající a dospělí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, s autismem a se specifickými poruchami učení a chování, osoby s duševním onemocněním a osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti, studenti, veřejnost

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 732 512 797

Web: www.terapie-muzikou.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Plzeňský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s psychickým onemocněním, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: UK Bratislava - sociálna práca, MPC B. Bystrica - špec. pedagogika, systematický kurz muzikoterapie (M. Lipský), dlhodobý kurz muzikoterapie (M. Gerlichová), Institut psychoterapie a socioterapie SR - socioterapie

Působnost místní: Slovensko

Působnost odborná: individuálna a skupinová muzikoterapia

Cílová skupina: pre detského klienta - predškolský, mladší a starší škols. vek, deti so špecif. potrebami, deti v ústavnej starostl., náhrad. starostl., deti s MR, PAS, ADHD

Jazyk: čeština, slovenčina, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +00421 908 109 383

Facebook: Lenka Horvathova

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Zdravé osoby, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk

Kvalifikace: vyštudovala som liečebnú pedagogiku a psychológiu, absolvovala certifikované kurzy v oblasti arteterapie, muzikoterapie a práce s telom

Působnost místní: Penzinok, Bratislava a okolie

Působnost odborná: v súčasnosti sa venujem využívaniu expresívnych terapií (najmä arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie a psychomotorickej terapie) formou individuálnou i skupinovou. Venujem sa tiež šíreniu expresívnych terapií medzi laicků verejnosť formou zážitkových workshopov. V praxi využívam skúsenosti z práce v školstve (deti a adolescenti s autizmom, mentálnym a telesným postihnutím, s poruchami učenia a správania), v sociálnej oblasti (dospelí a seniori s mentálnym postihnutím, senzorickým poškodením, psychickou poruchou) a z práce v zdravotnictve (smútkové poradenstvo pozostalým v hospici).

Cílová skupina: Deti, adolescenti, dospelí, seniori bez alebo so zdravotným či sociálnym znevýhodnením

Jazyk: slovenština, čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 0421 911 505 128

Facebook, Skype, jiné: Linda Horváthová

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: muzikoterapeutka, sociální pracovnice, hudebnice

Působnost místní: Východočeský kraj, Jihomoravský kraj, Vysočina

Působnost odborná: prožitková a rehabilitační muzikoterapie, individuální i skupinová, aktivní a pasivní muzikoterapie, semináře a setkání s hudbou a etnickými nástroji pro běžnou veřejnost, muzikohrátky pro děti

Cílová skupina: děti, dospělí a senioři se speciálními potřebami (mentální postižení, kombinované postižení, specifické poruchy učení...), běžné předškolní a školní děti, odborná i laická veřejnost, pracovní teamy

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 606 728 504

Web: zemezneni.webnode.cz

Facebook: Alžběta Jasanská von Brdo

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina
 • Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: vzdelanie vysokoškolské v odbore Sociálna práca. Profesia: inštruktor sociálnej rehabilitácie, muzikoterapeut

Působnost místní: Facilitas n.o. Rehabilitačné stredisko, Spišské námestie 4, 040 12 KošiceRosiarova

Působnost odborná: individuálna a skupinová muzikoterapia, zážitkové workshopy pre odborníkov pomáhajúcich profesií a verejnosť

Cílová skupina: deti a dospelí s duševným, zdravotným a kombinovaným znevýhodnením

Jazyk: slovenský

EmailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 00420 918 579 088

Web: www.facilitas.sk

Facebook: facilitas, erika rosiarova

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: SŠ zdravotnická, VOŠ Pedagogická, VŠ PedF UK - speciální pedagogika, Edukační muzikoterapie (CŽV - PedF UK, 2-letá)

Působnost místní: Praha

Působnost odborná:

Cílová skupina: osoby s poruchou autistického spektra, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 605 713 698

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
 • Věkové zaměření neuvedeno

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk

Kvalifikace: hudební pedagog, muzikoterapeut (neprofesní)

Působnost místní: Pardubice

Působnost odborná: individuální a skupinová muzikoterapie, odborné semináře a kurzy pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí.

Cílová skupina: Osoby s poruchou autistického spektra, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, handicapované osoby, rodiče s dětmi, zdravé osoby. Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Jazyk: český, anglický, německý

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:603 351 839

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Pardubický kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Rodiče s dětmi
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: 1. pedagogická, učitelka hudobnej výchovy, náboženství, 2. inštruktor sociálnej rehabilitácie 

Působnost místní: Slovensko

Působnost odborná: ponúkam pedagogické skúsenosti z vyučovania hudobnej výchovy na základnej škole, sprevádzanie mladých - ľudské a spirituálne, toho času končím kurz "inštruktor sociálnej rehabilitácie"

Cílová skupina: deti a mládež, seniori

Jazyk: francúzsky

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 00421 918 461 682

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Senior

Žádná veřejná data.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové

Kvalifikace: učitelství pro 2. st ZŠ a SŠ (ČJ - ZSV), kurz muzikoterapie u Markéty Gerlichové (I - IV)

Působnost místní: Praha

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 728 928 291

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání

Žádná veřejná data.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové

Kvalifikace: speciální pedagog, muzikoterapeut

Působnost místní: okres Frýdek-Místek, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Působnost odborná: soukromá muzikoterapeutická praxe, vedení muzikoterapeutických workshopů

Cílová skupina: děti novorozeneckého, kojeneckého a batolecího období, děti předškolního i školního věku, pubescenti, adolescenti, dospělí a senioři (poruchy komunikace, afázie, poruchy chování s agresivitou, mentální postižení, autismus, DMO, CMP, demence). Aktivní forma muzikoterapie, pasivní forma muzikoterapie, odborné semináře a kurzy pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 776 235 266

Web: http://veselemuzicirovani-hejahej.webnode.cz/

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: VŠ, středoškolská učitelka, obor Hv-Čj

Působnost místní: Pražské humanitní gymnázium, Svatoslavova 6, Praha 4 - Nusle

Působnost odborná: integrativní muzikoterapie

Cílová skupina: adolescenti

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 721 030 407

Web: https://muzikoterapie-s-ivou.webnode.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Puberta / dospívání

Kvalifikace: sociální pracovnice

Působnost místní: Ostrava, MENS SANA, z.ú.

Působnost odborná: muzikoterapie v procesu zotavení se z duševního onemocnění. Techniky muzikoterapie - sebezkušenostní výcvik

Cílová skupina: lidé s duševním onemocněním, lidé s mentálním postižením, zdraví dospělí

Jazyk: čeština, polština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 736 726 469

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s mentálním postižením, Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: SOŠ s maturitou, sociální vychovatel

Působnost místní: Domov pro seniory Pod Sklakou, Mníšek pod Brdy

Působnost odborná: organizace a vedení volnočasových aktivit pro seniory

Cílová skupina: senioři, dospělí

Jazyk: čeština, angličtina spíše pasivně

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 603 507 262

Facebook, Skype, jiné: Dominika Budilová

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Středočeský kraj
 • Cílová skupina Osoby s demencí, Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Dospělý, Senior

Kvalifikace: muzikoterapeut, masér

Působnost místní: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, po domluvě možno i jinde (semináře po celé republice)
Působnost odborná: Různé semináře a kurzy (Vlastimil Marek, Josef Krček, Petra Schwabe, Jurmat Yntaev, AltaiKai atd.), individuální a skupinové terapie. S manželkou založil a provozuje muzikoterapeutické centrum Zvukové lázně Dajána Praha. Vyučuje muzikoterapii (muzikofiletiku) a pořádá semináře zaměřené na práci se starými duchovními a obřadními nástroji a jejich působení na člověka, meditační techniky, práci s energií, dechem, hlasem, zpěvem, zdravý životní styl apod. Při terapiích, relaxacích, harmonizacích (pro jednotlivce i skupiny) používá monochordy (rezonanční lehátka), deštné sloupy, tibetské mísy, gongy, didgeridoo, sférické a jiné píšťaly, sundrumy, bubny atd.

Cílová skupina: dospělá odborná i laická veřejnost, pomáhající profese, pedagogičtí pracovníci, pracovní teamy

Věkové zaměření: dospívající, dospělí

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 608 820 930

Web: www.dajanapraha.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: muzikoterapeutka, masérka

Působnost místní: Praha, Středočeský kraj, po domluvě možno i jinde (semináře po celé republice)

Působnost odborná: sebezkušenostní výcvik v hudebně dramatických terapiích Mgr., MgA. Zdeňka Šimanovského, různé semináře a kurzy (Vlastimil Marek, Josef Krček, Sebastiana Black, Petra Schwabe, AltaiKai atd.), individuální a skupinové terapie. S manželem založila a provozuje muzikoterapeutické centrum Zvukové lázně Dajána Praha. Vyučuje muzikoterapii (muzikofiletiku) a pořádá semináře zaměřené na práci se starými duchovními a obřadními nástroji a jejich působení na člověka, meditační techniky, práci s energií, dechem, hlasem, zpěvem, zdravý životní styl apod. Při terapiích, relaxacích, harmonizacích (pro jednotlivce i skupiny) používá monochordy (rezonanční lehátka), deštné sloupy, tibetské mísy, gongy, didgeridoo, sférické a jiné píšťaly, sundrumy, bubny atd.

Cílová skupina: dospělá odborná i laická veřejnost, pomáhající profese, pedagogičtí pracovníci, pracovní teamy

Věkové zaměření: dospívající, dospělí

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 721 295 852

Web: www.dajanapraha.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: Konzervatoř Plzeň, hudebnice

Působnost místní: Plzeň, Plzeňský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie

Cílová skupina: osoby s psychickým onemocněním, s mentálním postižením, s poruchami chování a soustředění, zdravé osoby, rodiče s dětmi

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 603 711 363

Facebook: tamaracisarova

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Plzeňský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s psychickým onemocněním, Rodiče s dětmi, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: učitelství na speciálních školách (PedF UK), učitelka ve speciální MŠ

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: speciální pedagog, muzikoterapeut

Cílová skupina: děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 732 256 353

Facebook: Barča Drábová

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
 • Věkové zaměření Období předškolního věku

Žádná veřejná data.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové

Kvalifikace: ukončené magisterské studium jednooborové psychologie na UK v Praze, ukončené studium Edukační muzikoterapie v rámci Celoživotního vzdělávání na UK v Praze, ukončený dlouhodobý kurz krizové intervence s následnou praxí na dětské krizové lince, frekventantka psychoterapeutického výcviku Instep (4. rok, ukončená sebezkušenostní část), další absolvované kurzy věnující se především muzikoterapii a psychoterapii, absolvovala jsem stáže na řadě pracovištích (např. Dětská psychiatrická léčebna Opařany, Akutní psychiatrické oddělení v Nemocnici Ostrov n. Ohří, Klokánek, Psychologická ambulance v Thomayerově nemocnici, atd.), v současné době studentka PhD. studia na UK V Praze se zaměřením na Hudební psychologii. Psycholožka, začínající muzikoterapeutka (zkušenosti především ve skupinové a individuální práci se seniory a se zrakově postiženými seniory, dále v práci s handicapovanými dětmi)

Působnost místní: Praha, středočeský kraj (Beroun, Králův Dvůr)

Působnost odborná: nabízím terapeutickou a muzikoterapeutickou individuální i skupinovou práci se seniory v Domovech pro seniory, v Domovech pro seniory se zvláštním režimem, v Léčebnách pro dlouhodobě nemocné, a dalších sociálních zařízeních, dále individuální či skupinovou práci dle domluvy

Cílová skupina: senioři, handicapované děti, dospělí klienti

Jazyk: český

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 736 612 131

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Kvalifikace: studuji psychologii

Působnost odborná: arte a muzik terapeutická práce

Cílová skupina: děti, dospělí

Jazyk: čeština, angličtina, švédština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 602 606 808

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Dospělý

Kvalifikace: vzdelanie: morálna filozofia; profesia: pracovník v sociálnych službách, terénny pracovník, manažér - DEPAULSLOVENSKO, n.o.

Působnost místní: Bratislava

Působnost odborná: komunitná muzikoterapie, hudobné a zvukové relaxácie

Cílová skupina: ľudia bez domova, individuálni klienti

Jazyk: slovenčina, poľština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +421 903 404 362

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: pracovník v sociálních službách, zdravotník za zotavovacích akcích, cvičení pro seniory. Bazální stimulace 1,2; Úvod do problematiky umírajících; Tvořivá práce s rytmem - metodický výcvik

Působnost místní: celá ČR

Působnost odborná: muzikohraní, bazální stimulace, vědomé cvičení seniorů skupinové i do domu

Cílová skupina: senioři

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.vlnybyti.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Senior

Kvalifikace: liečebný pedagóg

Působnost místní: Bratislava, Slovensko

Působnost odborná: odborný asistent VŠ

Cílová skupina: deti s oneskoreným alebo nerovnomerným vývinom

Jazyk: slovenčina, angličtina

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Rodiče s dětmi, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Novorozenecké až batolecí období, Období předškolního věku, Mladší školní věk

Kvalifikace: Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Muzikológ, Dlhodobý kurz muzikoterapie (200 hodín) pod vedením Mgr. et Mgr. Matěja Lipského PhD.

Působnost místní: Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, interná doktorandka Katedry Muzikológie

Cílová skupina: deti so zdravotným znevýhodnením¨

Jazyk: slovenský, český, anglický

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +421 907 368 991

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Handicapované osoby
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk

Kvalifikace: PF UJEP Ústí nad Labem, vychovatelství pro speciální zařízení, sociální pracovnice doprovázení pěstounů

Působnost místní: Dobříš organizace SOS92, Dětský domov Korkyně; Nalžovice; Středočeský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie neprofesní

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, pomáhající profese, laická veřejnost, všechna věková zastoupení

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 737 509 967

Facebook, Skype, jiné: Skype, Facebook Michaela Hamáčková

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Středočeský kraj
 • Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením, Pomáhající profese, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: automechanik, strojní průmyslovka, doplňkové pedagogické studium PF UK, učitel odborného výcviku, hudební kroužky, hraní pro seniory

Působnost místní: Hradec Králové (kdekoliv po ČR)

Působnost odborná: muzikohraní pro seniory ve skupině i individuální

Cílová skupina: senioři včetně alzheimerovy choroby a demence

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.vlnybyti.cz

Skype: jiri.hampl74

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s demencí, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
 • Věkové zaměření Senior

Kvalifikace: hlasová poradkyně, muzikoterapeutka, hudební pedagožka, zpěvačka, lektorkaHlavackovaJana

Působnost místní: Plzeň

Působnost odborná: hlasové poradenství, hlasová terapie, výuka zpěvu, muzikoterapie, wokshopy pro děti předškolního věku, pro pedagogy, laickou veřejnost

Cílová skupina: osoby se specifickými poruchami, osoby s kombinovaným postižením, děti předškolního věku, pedagogové, laická veřejnost

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 777 580 954

Web: www.janahlavackova.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Plzeňský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Pedagogičtí pracovníci, Laická veřejnost, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Dospělý

Kvalifikace: psycholožka, terapeutka, koučka

Působnost místní: Praha, Plzeň

Působnost odborná: seberozvojové kurzy s prvky muzikoterapie, individuální poradenství, terapie a koučování

Cílová skupina: dospělí

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 777 272 444

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Plzeňský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Dospělý

Žádná dostupná data.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Zlínský kraj

Kvalifikace: UJEP Ústí nad Labem, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Působnost místní: Ústí nad Labem

Působnost odborná: prožitkové muzicírování

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, učitelé MŠ a ZŠ

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 725 839 339

Web: www.zijmenaplno.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Ústecký kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk

Kvalifikace: hudební konzervatoř, učitel

Působnost místní: ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň

Působnost odborná:

Cílová skupina: děti se zrakovým postižením

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 605 179 662

 

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Plzeňský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk

Kvalifikace: PedF UHK, doktorské studium v oboru hud. teorie a pedagogika na PedF UK v Praze; profese: hudební pedagožka

Působnost místní: Praha, Středočeský kraj

Jazyk: čeština, angličtina, němčina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 604 316 568

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Kvalifikace: hudebník, pracovník v sociálních službách, dlouhodobý kurz garantovaný CZMTA a jiné odborné vzdělávání, praxe v sociálních i školských zařízeních, v nemocničním prostředí

Působnost místní: Středočeský kraj, Ústecký kraj, Praha po domluvě kdekoliv

Působnost odborná: skupinové i individuální terapie v sociálních službách, školství, zdravotnictví, programy nejen hudební pro děti i dospělé

Cílová skupina: všechny věkové skupiny, děti i dospělí se speciálními potřebami

Jazyk: český

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 605 115 306

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: studentka Hudební vědy, asistentka pedagoga v MŠ

Působnost místní: MŠ Brno Bohunice, Uzbecká 30

Působnost odborná: pedagogické vzdělání, hudební vzdělání

Cílová skupina: předškolní věk, ADHD

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 731 991 611

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Pardubický kraj
 • Cílová skupina Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Období předškolního věku

Kvalifikace: odborná asistentka na VŠ

Působnost místní: Trenčín

Působnost odborná: oblasť prevencie komplikácií – podpora harmonického rozvoja osobnosti detí. Aplikovanie hudby a hudobných činností do vyučovacieho procesu na 2. stupni základnej školy za účelom zlepšenia klímy v triede – aby deti a pedagógovia zažívali v škole radosť; pri špecifickej práci s integrovanými žiakmi s edukačnými potrebami a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Využívanie hudobných činností na 1. stupni základnej školy v školskom klube detí, aby deti a vychovávatelia zažívali radosť z hudby a vzájomných vzťahov.

Cílová skupina: mladší a starší školský vek – intaktní žiaci, integrovaní žiaci s edukačnými potrebami a žiaci zo znevýhodneného prostredia.

Jazyk: slovenský, anglický, český, ruský

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: + 421 915 822 861

Skype: eva.kralova2710

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk

Kvalifikace: Bc.

Působnost místní: Ústí nad Labem. Fakulta zdravotnických studií

Působnost odborná: ergoterapie

Cílová  skupina: neurologičtí pacienti; v budoucnu psychiatričtí pacienti

Jazyk: čeština, angličtina (začátečník)

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 720 174 967

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Ústecký kraj
 • Cílová skupina Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: všeobecná sestra s dlouhodobou praxí v psychiatrické nemocnici, dvouletý systemický výcvik v hudebně dramatických terapiích - Z. Šimanovský, dlouhodobý kurz muzikoterapie garantovaný CZMTA - M. Lipský, Cesta k Harmonii I. - Markéta Gerlichová, víkendový kurz muzikoterapie Sound Work - Wolfgang Mastnak, Matěj Lipský

Působnost místní: Kroměříž, Zlínský kraj

Působnost odborná: skupinová a individuální muzikoterapie v rímci sociálních služeb i v soukromém sektoru, psychosomatická problematika

Cílová skupina: dospělí klienti s psychickým onemocněním (deprese, úzkosti), zdravé osoby

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 777 742 586

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Zlínský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Dospělý

Žádná veřejná data.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové

Kvalifikace: FiFUK Bratislava, Muzikológia

Působnost místní: IVIO CLINIC, Seredská 9423/255, 917 05 Trnava-Modranka, Slovensko; neziskovo - muzikoterapia

Působnost odborná: člen dozornej rady

Cílová skupina: deti a dospelí

Jazyk: slovenský, anglický

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +44 7444 201 108, +421 948 845 688

Web: www.ivio.clinic

Facebook: www.facebook.com/ocnaklinika/

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: Univerzita Komenského v Bratislave, odbor Liečebná pedagogika, Liečebný pedagóg / arteterapeut, muzikoterapeut

Působnost místní: Diagnostické centrum, Slovinská 1, 821 04, Bratislava, Slovensko

Působnost odborná: Liečebno-pedagogická intervencia

Cílová skupina: deti s poruchami správania 6 - 15 r, deti se špeciálnymi potrebami, sprevádzanie, bazálna stimulácia, arteterapia, snoelezen, muzikoterapia, výchovné poradenstvo rodičom, vychovávateľom

Jazyk: slovenčina, češčina, angličtina, němčina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 00421 903 395 229

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Kvalifikace: pedagog volného času, Celostní muzikoterapie I. na UPOL, Cesta k harmonii (M. Gerlichová)

Působnost místní: Nová Paka, Královéhradecký kraj

Působnost odborná: prožitkové hudební dílny pro MŠ, ZŠ, školská a sociální zařízení, lektorka akreditovaných kurzů MŠMT pro DVPP, aktivní a pasivní muzikoterapie

Cílová skupina: děti předškolního a školního věku, dospělí, zdravé osoby, osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 739 452 738

Web: www.ddmstonozka.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Dospělý

Kvalifikace: středoškolské vzdělání, kurz M. Gerlichové, sebevzdělávání

Působnost místní: ČR, FR

Působnost odborná: zážitková muzikoterapie, relaxace, zvukové lázně, muzikofiletika

Cílová skupina: zdravé osoby - dospělí, mládež, děti

Jazyk: čeština, angličtina, francouzština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 774 361 593

Webhttps://www.soundspaleo.fr/en1/

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové

Kvalifikace: kurzy v Centru muzikohraní, Celostní muzikoterapie I. na UPOL, momentálně dlouhodobý kurz Matěje Lipského

Působnost místní: Jihočeský kraj

Působnost odborná: muzikofiletické programy pro MŠ, ZŠ a MŠ, ZŠ speciální, muzikoterapie

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, zdravé osoby, rodiče s dětmi

Jazyk: čeština

Telefon: 776 557 235

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Jihočeský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Rodiče s dětmi
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: lekár - psychiatr, v muzikoterapeutickom výcviku M. Gerlichové

Působnost místní: Psychiatrická klinika - Univerzitná nemocnica Bratislava

Působnost odborná: Gestalt psychoterapia

Cílová skupina: psychiatrickí pacienti

Jazyk: angličtina, němčina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 00421 904 228 955

Facebook, Skype: ano

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: muzikoterapeutka, speciální pedagog, lektorka

Působnost místní: Moravskoslezský kraj, po domluvě i jindě, centrum Muzikohraní (Ostrava)

Působnost odborná: muzikoterapie individuální a skupinová, vzdělávání (akreditované programy MŠMT, MPSV), lektorování kurzů a workshopů (muzikoterapie, hudební programy, bubnování, rytmus).

Cílová skupina: děti a dospělí se zdravotním postižením (muzikoterapie), dospělí (muzikoterapie, hudební programy, kurzy, lekce), děti (muzikofiletika), účastníci vzdělávacích programů (odborná i běžná veřejnost).

Jazyk: český jazyk, znakový jazyk, ruský jazyk

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 737 805 593

Web: www.muzikohrani.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: hudebník (hobojistka), sociální pracovník, muzikoterapeut

Působnost místní: Ostrava, Mens Sana, z.ú.

Působnost odborná: muzikoterapie, hra v orchestru, výuka hry na zobcovou flétnu a na klavír (základy)

Cílová skupina: lidé se zkušeností s duševním onemocněním

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 728 530 903

Web: www.menssana.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Dospělý

Jan Průcha - zpívání pro dětiKvalifikace: dvouletý systemický výcvik v hudebně dramatických terapiích (akred.MŠMT), semináře: Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem (Pejřimovská) a Hry s hudbou a techniky muzikoterapie (Šimanovský), SZŠ ve Ždáře nad Sázavou - obor všeobecná sestra, 15 let praxe (školství, zdravotnictví, soukr.sektor), zakládající člen České asociace muzikoterapie a dramaterapie - ČAMAD, která fungovala od roku 2005, v roce 2009 se stala členem EMTC a zanikla sloučením do dnešní CZMTA.

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: rozvoj osobnosti hudebním médiem, podpora vztahů rodič - dítě

Cílová skupina: skupiny rodičů s dětmi od jednoho roku věku

Jazyk: český jazyk, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 602 602 753

Web: www.janprucha.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Rodiče s dětmi
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: Pedagogická fakulta UK Bratislava

Působnost místní: Bratislava a okolie

Působnost odborná: individuálna a skupinová muzikoterapia, zmyslová stimulácia, Snoezelen terapia, bazálna stimulácia

Cílová skupina: deti s kombinovaným viacnásobným postihnutím a deti so špeciálnymi potrebami - raný, predškolský, mladší a starší školský vek, dospievajúci

Jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, taliansky jazyk

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +421 907 120 228

Web: www.kcentrum.sk, www.nasemotyliky.sk

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Novorozenecké až batolecí období, Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Kvalifikace: sociální pracovnice, pedagog198860678 2991969221089088 7847383633888987515 n

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: skupinová a individuální muzikoterapie

Cílová skupina: děti a mládež se sociálním znevýhodněním, náhradní rodinná péče, senioři

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 602 848 448

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Rodiče s dětmi
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Martina RybováKvalifikace: speciální pedagog, muzikoterapeut, učitelka HV na 1. stupni ZŠ

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: hudební výchova „JINAK" – hudební výchova s prvky muzikoterapie a osobnostně sociální výchovy, kroužky MUZIKOHRANÍ s prvky muzikoterapie, kurz MUZIKODÍLNY – relaxačně aktivní muzikoterapie pro dospělé

Cílová skupina: děti předškolního a mladšího školního věku, dospělí

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Senior

Kvalifikace: Pedagogická fakulta UK, Praha, speciální pedagog / učitelka

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: rozvoj předškolních a školních dovedností, rozvoj smyslového vnímání, rozvoj
předškolních dovedností pomocí hry na zobcovou flétnu

Cítová skupina: děti předškolního a mladšího školního věku, děti vyžadující zvláštní péči

Jazyk: čeština, slovenština, ruština

Email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 777 654 901

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Zdravé osoby, Osoby s mentálním postižením, Osoby se specifickými potřebami, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk

Kvalifikace: Střední pedagogická škola Praha 6 (obor Učitelství pro MŠ), Pedagogická fakulta UK (český jazyk - hudební výchova), Cesta k harmonii I - IV (M. Gerlichová)

Působnost místní: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33; Centrum volného času M. Montesorri, Praha 6, Gymnazijní 510/1 (vedoucí CVČ)

Působnost odborná: výuka hudební výchovy s metodikou a hry na hudební nástroj na SOŠP a VOŠP, vedení hudebních kroužků v CVČ M. Montessori, hlasová výchova (skupinová i individuální práce se zpěváky i "nezpěváky")

Cílová skupina: děti předškolního, mladšího a staršího školního věku, mládež, dospělí, senioři

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 233 091 291

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Šťastná Marie

Kvalifikace: lektor, kurátor NM, zpěvák (MU FF ASH barokní zpěv) studium zpěvu a hlasové rehabilitace u Terezie Blumové, hlasový pedagog (HAMU Metodické centrum), porodní asistentka (VOŠZ); Celostní přístup v muzikoteprapii I.+II. (T. Procházka), Muzikoterapie jako součást životní exprese (M . Lipský), Dramatoterapie (V. Dočkal), Kreativní muzikoterapie a hlas v muzikoterapii, Alikvotní zpěv (A. Neuwirthová)

Působnost místní: Praha, Národní muzeum - České muzeum hudby

Působnost odborná: lektor a) hudebně-dramatické dílny pro děti, skupinové zážitkové muzikoterapeutické dílny (práce se stresem, posílení tvořivosti a vztahů v kolektivu); b) polyestetické projektové dílny: Gotika na vlastní kůži, Buď přeci Humanista a Baroko naživo - prožití slohových specifik zpěvem, tancem, výtvarným projevem, dobovým písmem a dramatickými výrazovými cvičeními.
Cílová skupina: skupiny, všechny věkové kategorie (od 2 let), zdravé a lehce handikepované osoby

Jazyk: česky

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 603 143 427

Web: https://www.nm.cz/program/pro-skoly#skolni-programy

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: prozatím kurzy pořádané CZMTA, od roku 2020 plánuji studium muzikoterapei na UPOL

Působnost místní: Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Působnost odborná: vedu muzikoterapie u pacientů Psych. kliniky FN HK, individuálně je vyučuji hře na kytaru. Aktivně zpívám, hraji na kytaru, klávesy, mandolínu, ukulele, foukací harmoniku, flétny, píši vlastní písně

Cílová skupina: dospělí klienti s psychickými onemocněními (převážně deprese, úzkoti, poruchy osobnosti)

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 732 939 961

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: učitelka na 2. stupni ZŠ

Působnost místní: ZŠ Šumperk, Šumavská 21

Působnost odborná: již 4 roky vedu muzikoterapii na ZŠ v Šumperku, pořádám workshopy pro rodiče, občasné workshopy pro dospělé, individuální terapie pro děti s DHO

Cílová skupina: děti 1. a 2. stupně ZŠ - hyperaktivita, soc. problémy a problémy se začleněním do kolektivu, děti s DMO, senioři

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 721 631 340

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Olomoucký kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Laická veřejnost, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Senior

Kvalifikace: lékařka s atestací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína

Působnost místní: Horažďovice, Plzeňský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie v rehabilitaci - pacienti po cévních mozkových příhodách, s afazií, s demencí, po úrazehch, umírající pacienti atd.

Cílová skupina: senioři

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 376 334 264

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Plzeňský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s demencí
 • Věkové zaměření Senior

Kvalifikace: SŠ - Střední pedagogická škola (s maturitou), kurz Cesta k harmonii 1

Působnost místní: Praha

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 720 488 726

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha

Kvalifikace: VČ (FFUK), momentálně PSS

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 607 880 375

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha

Kvalifikace: UK obor Předškolní pedagogika, učitelka ve speciální MŠ (SŠ A MŠ Aloyse Klara)

Působnost místní: Praha 4, Horáčkova 1

Působnost odborná: znalosti v oblasti předškolní pedagogiky, psychologie zkušenosti, hudební schopnosti a pozitivního ducha, chuť učit se

Cílová skupina: děti mladšího školního věku a předškolního věku

Jazyk: C2, v AJ jsou mezery, na kterých pracuji

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 605 340 650

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s mentálním postižením
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk

Kvalifikace: střední hotelová škola Turnov, nástavbové studium cestovního ruchu Pordubice, kineziologie (one brain); psychografie, muzikoterapeutický výcvik (PhDr. M. Gerlichová)

Působnost místní: Podbradec, Mělník, Roudnice nad Labem

Působnost odborná: individuální terapie pro děti a dospělé, semináře (prožitkové), kineziologie, květové esence, muzikoterapie

Cílová skupina: pro dospělé i děti, skupiny

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 777 860 386

Web: www.poznani.vesele.info

Facebook: sarka.vesela.3367

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Středočeský kraj, Ústecký kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Dospělý

Kvalifikace: učitelka

Působnost místní: ZUŠ Na Popelce 18, Praha 5

Působnost odborná: výuka klavíru, muzikoterapie

Cílová skupina:

Jazyk: čeština, angličtina, ruština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 736 664 965

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření neuvedeno

Kvalifikace: administrativní pracovník / OSVČ - služby pro fyzickou a duševní pohodu / šamanské techniky, intuitivní hraní na šamanské nástroje, masáže s meditací apod. Muzikoterapeutický kurz I, II u pí. Gerlichové, dlouhodobý muzikoterapeutický kurz u p. Lipského

Působnost místní: ÚP ČR KrP Jihlava / OSVČ - Vysočina, okolí Telče

Působnost odborná: služby pro fyzickou a duševní pohodu, práce s nástroji, v současné době absolvuji vzdělávání v muzikoterapii

Cílová skupina: osoby hledající směr životní cesty, načerpání duševní a fyzické rovnováhy

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 605 132 916

Facebook: Misabelka monina

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Kraj Vysočina
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: pedagog, dirigent

Působnost místní: Konzervatoř Brno

Působnost odborná: práce s hlasem - propojení s pohybem 4 - 99 let

Cílová skupina: 4 - 99 let kdokoliv

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 605 104 176 (lépe SMS)

Web: www.kamilazenklova.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

dana-zouharovaKvalifikace: speciální pedagog, neprofesní muzikoterapeut; vzdělání: Pedagogická fakulta MU, absolventka několika muzikoterapeutických kurzů CZMTA (Matěj Lipský, Markéta Gerlichová, Zdeněk Šimanovský, Tomáš Procházka, Ivo Sedláček a další). Nástroje: klavír, kytara, flétna

Působnost místní: Brno a blízké okolí, po domluvě Jihomoravský kraj

Působnost odborná: skupinová muzikoterapie se žáky základní školy speciální (mentální postižení, autismus, souběžné postižení více vadami), ochutnávkové kurzy pro pedagogy a jiné zájemce

Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, autismem, ADHD, rodiče s dětmi, děti. Období předškolního věku, školní věk, dospívající

Jazyk: český, slovenský, anglický

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 721 204 844

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý