×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 976

Kvalifikace: speciální pedagog, muzikoterapeut, arteterapeut

Působnost místní: Vysočina, po domluvě i v jiných krajích

Působnost odborná: soukromá muzikoterapeutická praxe, muzikofiletika, odborné semináře a kurzy muzikoterapie a muzikofiletiky, působnost v sociálním resortu, školství a zdravotnictví

Cílová skupina: děti a dospělí se zdravotním postižením (mentální postižení, kombinované vady), děti a mládež se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním

Jazyk: český, ruský

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.svatavadrlickova.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Pomáhající profese, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: studuji psychologii

Působnost odborná: arte a muzik terapeutická práce

Cílová skupina: děti, dospělí

Jazyk: čeština, angličtina, švédština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 602 606 808

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Dospělý

Kvalifikace: sociální pracovník, speciální pedagog, muzikoterapeut (neprofesní)

Působnost místní: Plzeň a Plzeňský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie skupinové i individuální v rámci sociálních služeb i privátně, lektorská činnost

Cílová skupina: dospělí (poruchy autistického spektra, mentální retardace, tělesné a kombinované vady), dospělí s psychickým onemocněním (psychotická onemocnění), senioři (včetně klientů nekomunikujících, nebo ležících klientů)

Jazyk: angličtina, ruština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 776 155 642

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Plzeňský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s demencí, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Senior

Markéta GerlichováKvalifikace: fyzioterapeut, speciální pedagog, muzikoterapeut, supervizor

Působnost místní: Praha, střední Čechy, po domluvě v rámci ČR

Působnost odborná: neurorehabilitační a psychosomatická problematika

Cílová skupina: všechny věkové skupiny

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.mg-muzikoterapie.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
 • Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: speciální pedagog, psychoterapeut, muzikoterapeut, supervizor; PedF UK Praha - speciální pedagogika magisterský program 1992 a rigorózní zkouška 2002; Seminar für Waldorfpädagogik Stuttgart - CŽV Třídní učitel waldorfských škol 1994; psychoterapeutický výcvik SUR, doc. Jan Kožnar 2004; CŽV FF UP Olomouc Muzikoterapie; CŽV FF UP Olomouc Muzikoterapie 2; výcvik supervizora ČMISK, EASC 2011

Působnost místní: Pardubický kraj, kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, dle domluvy celá ČR

Působnost odborná: terapie a poradenství, supervize

Cílová skupina: děti školního věku a mladiství se zdravotním a sociálním znevýhodněním, zdravotním postižením, děti a mladiství se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním; pracovníci v pomáhajících profesích, sociální pracovníci, pedagogiční pracovníci, terapeuti, muzikoterapeuti

Jazyk: čeština, slovenština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 602 122 801

Web: www.lenka-kabelova.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Kvalifikace: speciální pedagogika, hudební pedagogika, částečně psychoterapie

Působnost místní: Jihomoravský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie

Cílová skupina: primárně osoby se zdravotním postižení, práce s rodinami těchto osob

Jazyk: čeština, slovenština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 725 458 439

Web: http://uss.upol.cz/o-ustavu/clenove-ustavu/odborni-asistenti-a-asistenti/jiri-kantor/

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby
 • Věkové zaměření neuvedeno

Noemi KomrskováKvalifikace: léčebný pedagog - etoped, psychoterapeut, supervize

Působnost místní: Brno a ČR

Působnost odborná: školení, semináře, individuální péče, konzultace

Cílová skupina: potřební s Dmo, komb. postižení, autismus, demence

Jazyk: čeština, angličtina, němčina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 777 004 821

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s demencí, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: psycholog, speciální pedagog, ředitel CSS Tloskov, externě vyučoval muzikoterapii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, praktikoval muzikoterapii: v MŠ Sulanského, Dětském centru Thomayerovy nemocnice, v Paprsku v Praze - Hloubětíně a v soukromé praxi

Působnost místní: CSS Tloskov, Praha

Působnost odborná: ředitel CSS Tloskov

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: pediatr DC, externí pedagog PFUK - katedra spec.ped., lektor emočně soc. kompetencí (LESK), muzikoterapie raného věku

Působnost místní: DC Praha - pediatr, PFUK - ext. pedagog, muzikoterapie a poradenství v oblasti komplexní péče o děti raného věku - místo dle dohody

Působnost odborná: pediatr, externí pedagog na katedře spec. pedagogiky PFUK Praha, muzikoterapie raného věku, poradenství pro rodiče v oblasti péče děti raného věku, poradenství muzikoterapeutů na základě GP

Cílová skupina: rodiče, děti raného věku

Jazyk: čeština, slovenština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 737 821 461

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Rodiče s dětmi
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Dospělý

Žádná veřejná data.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha

Tomáš ProcházkaKvalifikace: muzikoterapeut, speciální pedagog (oborové studium UK Praha), psychoterapeut (dlouhodobé výcviky SUR, Rodinná a systemická psychoterapie), supervizor (kvalifikace ČIS, CZMTA, MPSV), adiktolog (odborná způsobilost MZČR)

Působnost místní: Liberecký kraj, Praha a okolí, po domluvě v rámci celé ČR

Působnost odborná: terapie, supervize a vedení výcviků v oboru muzikoterapie s důrazem na systemické a celostní pojetí (pro oblast sociálních služeb, pedagogiky a zdravotnictví)

Cílová skupina: soukromá muzikoterapeutická praxe pro děti, dospívající i dospělé (poruchy komunikace, mentální postižení, autismus, psychosomatická onemocnění). Odborné semináře, kurzy a supervize pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí

Jazyk: čeština

Email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 774 489 217

Web: www.tomprochazka.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s mentálním postižením, Osoby s psychickým onemocněním, Pomáhající profese
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor, soudní znalec, muzikoterapeut

Působnost místní: Praha, střední Čechy, po domluvě v rámci ČR

Působnost odborná: problematika vztahová, psychosomatické obtíže

Cílová skupina: všechny cílové skupiny, individuální i párová, skupinová práce, rodinná terapie

Jazyk: čeština, angličtina

EmailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s psychickým onemocněním, Rodiče s dětmi
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Zdeněk ŠimanovskýKvalifikace: dramaturgie divadla, jednooborová psychologie, výcvik v psychoterapii, dlouhodobý kurz muzikoterapie a neverbálních technik, kurz krizové intervence a dva výcviky v systemických konstelacích

Působnost místní: Praha a celá ČR i Slovensko

Působnost odborná: individuální konzultace a terapii, vedení skupin orientovaných na sebezkušenost, výcviky v hudebně dramatických terapiích a v hudebních konstelacích

Cílová skupina: odborníci z pomáhajících profesí a další zájemci o osobní rozvoj

Jazyk: čeština, ruština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 603 750 017

Web: www.simanovsky.wbs.cz

Skype: muzikoterapie

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Slovensko
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Dospělý

Jana WeberKvalifikace: muzikoterapeutka, psycholožka, sbormistryně, hudební pedagožka / zahraniční MT Certifikáty: MT- BC (Music Therapist Board Certified, USA), SFMT (Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie, Švýcarsko)

Působnost místní: po dohodě v rámci celé ČR; působnost zahraniční: Švýcarsko: privátní praxe / Wohnheim Opalinus, Gelterkinden – možné pro zahraniční hospitace popř. stáže)

Působnost odborná: Klinická a Rehabilitační muzikoterapie s dospívajícími a dospělými klienty (mentální retardace, duševní poruchy: afektivní poruchy, deprese, poruchy komunikace, psychogeriatrické poruchy: demence, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, autismus, Wellness), Edukační muzikoterapie (příprava studentů na MT profesi, osobnost muzikoterapeuta – psychohygiena), Pěvecký sbor s klienty se specifickými potřebami

Cílová skupina: dospívající a dospělí klienti

Jazyk: čeština, němčina, francouzština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 0041/793 237 734

Webhttp://www.klangfarbe-zofingen.ch/cs/

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Profesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s mentálním postižením, Osoby s psychickým onemocněním, Osoby se specifickými potřebami, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Dospělý, Senior

Kvalifikace: psycholog

Působnost místní: Praha 5, Praha 6

Působnost odborná: muzikoterapeutická praxe v soukromém zdravotnickém zařízení

Cílová skupina: individuální muzikoterapie pro děti a dospívající s různými typy potíží, skupinová muzikoterapie pro děti od 5 do 7 let

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 607 951 905

Web: http://www.logopedie-carpediem.cz/products/mgr-jana-horackova/

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s demencí, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: absolvent kurzu CTV Edukační muzikoterapie na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze s garancí CZMTA, absolvent kvalifikačního studia pedagogiky B - pedagog volného času, dlouhodobý osobnostní sebezkušenostní výcvik v energeticko-psychosociálních terapiích u Ma Prem Sugandho (www.sugandho.com)

Působnost místní: Česká Lípa, severní Čechy, Praha a Středočeský kraj, po domluvě celá ČR

Působnost odborná: prožitková a rehabilitační skupinová MT; zakladatel, vedoucí a výkonný lektor seminářů a kurzů projektu „Zdravé muzicírování" a tvůrčích dílen na výrobu vlastních hudebních nástrojů /píšťal, kantel/; hudebník a pedagog

Cílová skupina: děti, dospívající, dospělí, senioři, děti se specifickými poruchami učení a chování, mentální a kombinovaná postižení, kolektivy - skupiny, odborná i laická veřejnost

Jazyk: čeština, slovenština, ruština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 739 764 559

Web: www.bronis.cz

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s psychickým onemocněním, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Laická veřejnost, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Harvánek RadekKvalifikace: muzikoterapeut (200hodinový kurz muzikoterapie s garancí CZMTA), hudební pedagog (absolvent magisterského programu na FPE ZČU v Plzni v oboru psychologie a hudební výchova), pracovník v sociálních službách (kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na oblast duševního zdraví, 208 hodin, TVS Fokus)

Působnost místní: Plzeň, Plzeňský kraj

Působnost odborná: soukromá muzikoterapeutická praxe, muzikoterapie v Dětském centru Plzeň, příspěvkové organizaci (kojenecký ústav a dětský domov pro děti předškolního věku), muzikoterapie s dospělými lidmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením v organizaci Motýl, z.ú., muzikoterapie s osobami s duševním onemocněním, bubnování a hudební programy pro děti, dospívající a dospělé

Cílová skupina: děti, dospívající a dospělí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, s autismem a se specifickými poruchami učení a chování, osoby s duševním onemocněním a osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti, studenti, veřejnost

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 732 512 797

Web: www.terapie-muzikou.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Plzeňský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s psychickým onemocněním, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: UK Bratislava - sociálna práca, MPC B. Bystrica - špec. pedagogika, systematický kurz muzikoterapie (M. Lipský), dlhodobý kurz muzikoterapie (M. Gerlichová), Institut psychoterapie a socioterapie SR - socioterapie

Působnost místní: Slovensko

Působnost odborná: individuálna a skupinová muzikoterapia

Cílová skupina: pre detského klienta - predškolský, mladší a starší škols. vek, deti so špecif. potrebami, deti v ústavnej starostl., náhrad. starostl., deti s MR, PAS, ADHD

Jazyk: čeština, slovenčina, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +00421 908 109 383

Facebook: Lenka Horvathova

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Zdravé osoby, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk

Kvalifikace: muzikoterapeutka, sociální pracovnice, hudebnice

Působnost místní: Východočeský kraj, Jihomoravský kraj, Vysočina

Působnost odborná: prožitková a rehabilitační muzikoterapie, individuální i skupinová, aktivní a pasivní muzikoterapie, semináře a setkání s hudbou a etnickými nástroji pro běžnou veřejnost, muzikohrátky pro děti

Cílová skupina: děti, dospělí a senioři se speciálními potřebami (mentální postižení, kombinované postižení, specifické poruchy učení...), běžné předškolní a školní děti, odborná i laická veřejnost, pracovní teamy

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 606 728 504

Web: zemezneni.webnode.cz

Facebook: Alžběta Jasanská von Brdo

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina
 • Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: muzikoterapeut, hudební a speciální pedagog, lektor. Doktorské studium obor Hudební pedagogika (Univerzita Palackého v Olomouci), Edukační muzikoterapie (Univerzita Karlova v Praze), Speciální pedagogika (tyflopedie, psychopedie) a hudební výchova (Univerzita Palackého v Olomouci) + řada domácích i zahraničních seminářů, stáže v zahraničí (USA, Anglie)

Působnost místní: Olomouc, Olomoucký kraj, Moravská Třebová, po domluvě po celé ČR

Působnost odborná: muzikoterapeutická praxe, vedení workshopů (muzikoterapie, hudební výchova „S hudbou Spolu", pohybová výchova jinak, speciální pedagogika, pedagogika předškolního věku, snoezelen)

Cílová skupina: muzikoterapeutická praxe pro děti (mentální a kombinované postižení, autismus, poruchy komunikace, sociability, zrakové postižení), odborné semináře a kurzy pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí

Jazyk: čeština, angličtina, italština, němčina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 608 272 405

Web: lenka.kruzik.net

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Pomáhající profese
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Neuwirthová Anna Mgr., PhD.

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Věkové zaměření Mladší školní věk

Kvalifikace: speciální pedagog, poradce v oblasti krizové intervence. Mám 12 let praxe jako speciální pedagog a muzikoterapeut v přímé práci s klienty s kombinovaným postižením, smyslovými vadami, autismem atd., víceletou zkušenost s pozicí intervizora v několika týmech - v oblasti krizové intervence a nyní v projektu muzikoterapie. Několik let jsem pracovala také jako koordinátorka týmu v sociální službě.

Působnost místní: Praha a okolí, dle domluvy i jinde

Působnost odborná: konzultace a vzdělávání (workshopy, přednášky) v oblasti muzikoterapie a speciální pedagogiky zaměřené jak na práci s klientem tak i na osobnostní rozvoj účastníků. Zaměřuji se zejména na práci s dětmi s těžším handicapem - na propojování spec. pedagogických přístupů, muzikoterapie, moderních metod v ošetřovatelství a dalších forem práce s tělem - s cílem vytvořit funkční cestu, jak zlepšit kvalitu života klienta a jeho rodiny. Mám zkušenost i s muzikoterapií u dospělých klientů. Při své práci s rodinami využívám též zkušenosti z oblasti krizové intervence.

Cílová skupina: pro odborníky z pomáhajících profesí i pro laiky, např. rodiče, pečující osoby, zájemce z řad veřejnosti

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 732 336 866

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením, Pomáhající profese, Laická veřejnost, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: SŠ zdravotnická, VOŠ Pedagogická, VŠ PedF UK - speciální pedagogika, Edukační muzikoterapie (CŽV - PedF UK, 2-letá)

Působnost místní: Praha

Působnost odborná:

Cílová skupina: osoby s poruchou autistického spektra, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 605 713 698

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
 • Věkové zaměření neuvedeno

Kvalifikace: vzdelanie vysokoškolské v odbore Sociálna práca. Profesia: inštruktor sociálnej rehabilitácie, muzikoterapeut

Působnost místní: Facilitas n.o. Rehabilitačné stredisko, Spišské námestie 4, 040 12 KošiceRosiarova

Působnost odborná: individuálna a skupinová muzikoterapia, zážitkové workshopy pre odborníkov pomáhajúcich profesií a verejnosť

Cílová skupina: deti a dospelí s duševným, zdravotným a kombinovaným znevýhodnením

Jazyk: slovenský

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 00420 918 579 088

Web: www.facilitas.sk

Facebook: facilitas, erika rosiarova

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Garantovaní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: hudební pedagog, muzikoterapeut (neprofesní)

Působnost místní: Pardubice

Působnost odborná: individuální a skupinová muzikoterapie, odborné semináře a kurzy pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí.

Cílová skupina: Osoby s poruchou autistického spektra, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, handicapované osoby, rodiče s dětmi, zdravé osoby. Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Jazyk: český, anglický, německý

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:603 351 839

Additional Info

 • Místní působnost Pardubický kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Rodiče s dětmi
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: 1. pedagogická, učitelka hudobnej výchovy, náboženství, 2. inštruktor sociálnej rehabilitácie

Působnost místní: Slovensko

Působnost odborná: ponúkam pedagogické skúsenosti z vyučovania hudobnej výchovy na základnej škole, sprevádzanie mladých - ľudské a spirituálne, toho času končím kurz "inštruktor sociálnej rehabilitácie"

Cílová skupina: deti a mládež, seniori

Jazyk: francúzsky

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 00421 918 461 682

Additional Info

 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Senior

Žádná veřejná data.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové

Kvalifikace: učitelství pro 2. st ZŠ a SŠ (ČJ - ZSV), kurz muzikoterapie u Markéty Gerlichové (I - IV)

Působnost místní: Praha

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 728 928 291

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání

Žádná veřejná data.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové

Kvalifikace: lektorka, terapeutka, zpěvačka; VOŠ herecká, 4-letý sebezkušenostní výcvik poradenských terapeutických dovedností, kurz muzikoterapie "Cesta k harmonii" (M.Gerlichová), kurzy zaměřené na osobní rozvoj

Působnost odborná: individuální a skupinové terapie s prvky muzikoterapie
 
Věkové zaměření: období předškolního věku, mladší školní věk, starší školní věk, puberta/dospívání, dospělý, senior
 

Působnost místní: Praha

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 608 144 644

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: psycholog, psychoterapeut, externí pedagog a nezávislý lektor; studium jednooborové psychologie na FF UK, herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU, systematický výcvik v Gestalt terapii, výcvik v metodě Autoestima flamenca®, kurzy neverbálních technik, práce s tělem a další

Působnost místní: hlavní město Praha – psychoterapie a psychologické poradenství; seberozvojové kurzy, přednášky, školení, psychologické koučování a supervize – celá ČR, případně SK a okolní země; VOŠ Mills – externí pedagog pro sociální a osobnostní výcvik, relaxační techniky a psychohygienu

Působnost odborná: individuální psychoterapie a seberozvojové taneční kurzy s využitím prvků expresivních terapií a práce s tělem (body psychoterapie); rozvoj: přednášky, workshopy a školení na psychologická témata (prevence syndromu vyhoření, zvládání stresu a trémy, relaxační techniky, kreativita atd.) a pro rodiče, kteří přijali děti do náhradní rodinné péče, psychologické koučování, supervize v oblasti sociální práce

Cílová skupina: dospělý, senior, rodiče, kteří přijali děti do náhradní rodinné péče, pomáhající profese

Jazyk: čeština, slovenština, angličtina, španělština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 604 965 493

Web: www.helenabezdekova.cz

Facebook: www.facebook.com/Tanec-a-moudrost-těla-Dance-and-body-wisdom-1486039368393426/

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Slovensko, Německo
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Laická veřejnost, Osoby s potížemi v oblasti zvládání stresu a zátěže
 • Věkové zaměření Dospělý, Senior

Kvalifikace: učitelka na 1. stupni ZŠ, učitelka HV

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: hudební výchova s prvky muzikoterapie, práce s přirozeně znějícími hudebními nástroji

Cílová skupina: děti předškolního a mladšího školního věku

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk

Kvalifikace: terapeutka, muzikoterapeutka

Působnost místní: Hlavní město Praha, Kladno, Středočeský kraj

Působnost odborná: celostní muzikoterapie metody PaeDr. Lubomíra Holzera v MŠ, VOŠZ, ve volnočasových aktivitách, individuální či skupinové terapie

Cílová skupina: děti, dospělí, senioři – osoby s postižením i zdravé osoby. Osoby s PAS (poruchou autistického spektra), s poruchou soustředění, komunikace, osoby s psychickými obtížemi, pomáhající profese, laická veřejnost

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 604 221 041

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
 • Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Zdravé osoby, Pomáhající profese, Laická veřejnost, Osoby s poruchami komunikace a soustředění, Osoby s potížemi v oblasti zvládání stresu a zátěže
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: speciální pedagog, muzikoterapeut

Působnost místní: okres Frýdek-Místek, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Působnost odborná: soukromá muzikoterapeutická praxe, vedení muzikoterapeutických workshopů

Cílová skupina: děti novorozeneckého, kojeneckého a batolecího období, děti předškolního i školního věku, pubescenti, adolescenti, dospělí a senioři (poruchy komunikace, afázie, poruchy chování s agresivitou, mentální postižení, autismus, DMO, CMP, demence). Aktivní forma muzikoterapie, pasivní forma muzikoterapie, odborné semináře a kurzy pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 776 235 266

Web: http://veselemuzicirovani-hejahej.webnode.cz/

Additional Info

 • Místní působnost Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikaceučitelka 1. st. ZŠ, systemický výcvik v hudebně dramatických terapiích garantovaný Sekcí muzikoterapie ČPS při LSJEP

Působnost místní: Česká Lípa, severní Čechy, Praha a Středočeský kraj, po domluvě celá ČR

Působnost odborná: prožitkové hudebně pohybové dílny a semináře ve školních a sociálních zařízeních, rehabilitační skupinová MT, lektorka akreditovaných kurzů MŠMT pro DVPP

Cílová skupina: děti, dospívající, dospělí, děti se specifickými poruchami učení a chování, mentální postižení

Jazyk: čeština, slovenština, ruština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 776 196 444

Web: www.koncovka.estranky.cz

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj
 • Cílová skupina Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: VŠ, středoškolská učitelka, obor Hv-Čj

Působnost místní: Pražské humanitní gymnázium, Svatoslavova 6, Praha 4 - Nusle

Působnost odborná: integrativní muzikoterapie

Cílová skupina: adolescenti

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 721 030 407

Web: https://muzikoterapie-s-ivou.webnode.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Puberta / dospívání

Kvalifikace: sociální pracovnice

Působnost místní: Ostrava, MENS SANA, z.ú.

Působnost odborná: muzikoterapie v procesu zotavení se z duševního onemocnění. Techniky muzikoterapie - sebezkušenostní výcvik

Cílová skupina: lidé s duševním onemocněním, lidé s mentálním postižením, zdraví dospělí

Jazyk: čeština, polština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 736 726 469

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s mentálním postižením, Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: SOŠ s maturitou, sociální vychovatel

Působnost místní: Domov pro seniory Pod Sklakou, Mníšek pod Brdy

Působnost odborná: organizace a vedení volnočasových aktivit pro seniory

Cílová skupina: senioři, dospělí

Jazyk: čeština, angličtina spíše pasivně

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 603 507 262

Facebook, Skype, jiné: Dominika Budilová

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Středočeský kraj
 • Cílová skupina Osoby s demencí, Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Dospělý, Senior

Kvalifikace: muzikoterapeut, masér

Působnost místní: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, po domluvě možno i jinde (semináře po celé republice)
Působnost odborná: Různé semináře a kurzy (Vlastimil Marek, Josef Krček, Petra Schwabe, Jurmat Yntaev, AltaiKai atd.), individuální a skupinové terapie. S manželkou založil a provozuje muzikoterapeutické centrum Zvukové lázně Dajána Praha. Vyučuje muzikoterapii (muzikofiletiku) a pořádá semináře zaměřené na práci se starými duchovními a obřadními nástroji a jejich působení na člověka, meditační techniky, práci s energií, dechem, hlasem, zpěvem, zdravý životní styl apod. Při terapiích, relaxacích, harmonizacích (pro jednotlivce i skupiny) používá monochordy (rezonanční lehátka), deštné sloupy, tibetské mísy, gongy, didgeridoo, sférické a jiné píšťaly, sundrumy, bubny atd.

Cílová skupina: dospělá odborná i laická veřejnost, pomáhající profese, pedagogičtí pracovníci, pracovní teamy

Věkové zaměření: dospívající, dospělí

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 608 820 930

Web: www.dajanapraha.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: muzikoterapeutka, masérka

Působnost místní: Praha, Středočeský kraj, po domluvě možno i jinde (semináře po celé republice)

Působnost odborná: sebezkušenostní výcvik v hudebně dramatických terapiích Mgr., MgA. Zdeňka Šimanovského, různé semináře a kurzy (Vlastimil Marek, Josef Krček, Sebastiana Black, Petra Schwabe, AltaiKai atd.), individuální a skupinové terapie. S manželem založila a provozuje muzikoterapeutické centrum Zvukové lázně Dajána Praha. Vyučuje muzikoterapii (muzikofiletiku) a pořádá semináře zaměřené na práci se starými duchovními a obřadními nástroji a jejich působení na člověka, meditační techniky, práci s energií, dechem, hlasem, zpěvem, zdravý životní styl apod. Při terapiích, relaxacích, harmonizacích (pro jednotlivce i skupiny) používá monochordy (rezonanční lehátka), deštné sloupy, tibetské mísy, gongy, didgeridoo, sférické a jiné píšťaly, sundrumy, bubny atd.

Cílová skupina: dospělá odborná i laická veřejnost, pomáhající profese, pedagogičtí pracovníci, pracovní teamy

Věkové zaměření: dospívající, dospělí

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 721 295 852

Web: www.dajanapraha.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: Konzervatoř Plzeň, hudebnice

Působnost místní: Plzeň, Plzeňský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie

Cílová skupina: osoby s psychickým onemocněním, s mentálním postižením, s poruchami chování a soustředění, zdravé osoby, rodiče s dětmi

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 603 711 363

Facebook: tamaracisarova

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Plzeňský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s psychickým onemocněním, Rodiče s dětmi, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: učitelství na speciálních školách (PedF UK), učitelka ve speciální MŠ

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: speciální pedagog, muzikoterapeut

Cílová skupina: děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 732 256 353

Facebook: Barča Drábová

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
 • Věkové zaměření Období předškolního věku

Žádná veřejná data.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové

Kvalifikace: sociální pedagog, muzikoterapeut

Působnost místní: Jihomoravský kraj

Působnost odborná: působnost v sociálním resortu

Cílová skupina: osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby ohrožené sociálním vyloučením

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 737 450 967

Additional Info

 • Místní působnost Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním
 • Věkové zaměření neuvedeno

Kvalifikace: ukončené magisterské studium jednooborové psychologie na UK v Praze, ukončené studium Edukační muzikoterapie v rámci Celoživotního vzdělávání na UK v Praze, ukončený dlouhodobý kurz krizové intervence s následnou praxí na dětské krizové lince, frekventantka psychoterapeutického výcviku Instep (4. rok, ukončená sebezkušenostní část), další absolvované kurzy věnující se především muzikoterapii a psychoterapii, absolvovala jsem stáže na řadě pracovištích (např. Dětská psychiatrická léčebna Opařany, Akutní psychiatrické oddělení v Nemocnici Ostrov n. Ohří, Klokánek, Psychologická ambulance v Thomayerově nemocnici, atd.), v současné době studentka PhD. studia na UK V Praze se zaměřením na Hudební psychologii. Psycholožka, začínající muzikoterapeutka (zkušenosti především ve skupinové a individuální práci se seniory a se zrakově postiženými seniory, dále v práci s handicapovanými dětmi)

Působnost místní: Praha, středočeský kraj (Beroun, Králův Dvůr)

Působnost odborná: nabízím terapeutickou a muzikoterapeutickou individuální i skupinovou práci se seniory v Domovech pro seniory, v Domovech pro seniory se zvláštním režimem, v Léčebnách pro dlouhodobě nemocné, a dalších sociálních zařízeních, dále individuální či skupinovou práci dle domluvy

Cílová skupina: senioři, handicapované děti, dospělí klienti

Jazyk: český

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 736 612 131

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Kvalifikace: vzdelanie: morálna filozofia; profesia: pracovník v sociálnych službách, terénny pracovník, manažér - DEPAULSLOVENSKO, n.o.

Působnost místní: Bratislava

Působnost odborná: komunitná muzikoterapie, hudobné a zvukové relaxácie

Cílová skupina: ľudia bez domova, individuálni klienti

Jazyk: slovenčina, poľština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +421 903 404 362

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: pracovník v sociálních službách, zdravotník za zotavovacích akcích, cvičení pro seniory. Bazální stimulace 1,2; Úvod do problematiky umírajících; Tvořivá práce s rytmem - metodický výcvik

Působnost místní: celá ČR

Působnost odborná: muzikohraní, bazální stimulace, vědomé cvičení seniorů skupinové i do domu

Cílová skupina: senioři

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.vlnybyti.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Senior

Kvalifikace: liečebný pedagóg

Působnost místní: Bratislava, Slovensko

Působnost odborná: odborný asistent VŠ

Cílová skupina: deti s oneskoreným alebo nerovnomerným vývinom

Jazyk: slovenčina, angličtina

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Rodiče s dětmi, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Novorozenecké až batolecí období, Období předškolního věku, Mladší školní věk

Kvalifikace: Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Muzikológ, Dlhodobý kurz muzikoterapie (200 hodín) pod vedením Mgr. et Mgr. Matěja Lipského PhD.

Působnost místní: Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, interná doktorandka Katedry Muzikológie

Cílová skupina: deti so zdravotným znevýhodnením¨

Jazyk: slovenský, český, anglický

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +421 907 368 991

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Handicapované osoby
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk

Kvalifikace: PF UJEP Ústí nad Labem, vychovatelství pro speciální zařízení, sociální pracovnice doprovázení pěstounů

Působnost místní: Dobříš organizace SOS92, Dětský domov Korkyně; Nalžovice; Středočeský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie neprofesní

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, pomáhající profese, laická veřejnost, všechna věková zastoupení

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 737 509 967

Facebook, Skype, jiné: Skype, Facebook Michaela Hamáčková

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Středočeský kraj
 • Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením, Pomáhající profese, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: automechanik, strojní průmyslovka, doplňkové pedagogické studium PF UK, učitel odborného výcviku, hudební kroužky, hraní pro seniory

Působnost místní: Hradec Králové (kdekoliv po ČR)

Působnost odborná: muzikohraní pro seniory ve skupině i individuální

Cílová skupina: senioři včetně alzheimerovy choroby a demence

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.vlnybyti.cz

Skype: jiri.hampl74

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s demencí, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
 • Věkové zaměření Senior

Anna HorkáKvalifikace: psycholog, hudebník

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: muzikoterapie individuální i skupinová

Cílová skupina: napříč věkovým spektrem, různé oblasti obtíží – dle zakázky a domluvy

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 721 544 522

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: vyštudovala som liečebnú pedagogiku a psychológiu, absolvovala certifikované kurzy v oblasti arteterapie, muzikoterapie a práce s telom

Působnost místní: Penzinok, Bratislava a okolie

Působnost odborná: v súčasnosti sa venujem využívaniu expresívnych terapií (najmä arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie a psychomotorickej terapie) formou individuálnou i skupinovou. Venujem sa tiež šíreniu expresívnych terapií medzi laicků verejnosť formou zážitkových workshopov. V praxi využívam skúsenosti z práce v školstve (deti a adolescenti s autizmom, mentálnym a telesným postihnutím, s poruchami učenia a správania), v sociálnej oblasti (dospelí a seniori s mentálnym postihnutím, senzorickým poškodením, psychickou poruchou) a z práce v zdravotnictve (smútkové poradenstvo pozostalým v hospici).

Cílová skupina: Deti, adolescenti, dospelí, seniori bez alebo so zdravotným či sociálnym znevýhodnením

Jazyk: slovenština, čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 0421 911 505 128

Facebook, Skype, jiné: Linda Horváthová

Additional Info

 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Žádná dostupná data.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Zlínský kraj

Kvalifikace: Pražská konzervatoř, zpěvačka, učitelka

Působnost místní: Praha, Poděbrady, ČR

Působnost odborná: koncerty, vystoupení, prezentace, workshopy, výuka zpěvu

Cílová skupina: není specifikována, výuka spíše mladí a dospělí

Jazyk: čeština, základní angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 724 730 066

Web: www.zuzanajanissova.cz

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: UJEP Ústí nad Labem, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Působnost místní: Ústí nad Labem

Působnost odborná: prožitkové muzicírování

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, učitelé MŠ a ZŠ

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 725 839 339

Web: www.zijmenaplno.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Ústecký kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk

Kvalifikace: výcvik v hudebně-dramatických terapiích, muzikoterapeut

Působnost místní: Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Vysočina

Působnost odborná: prožitková a rehabilitační muzikoterapie, individuální i skupinová, aktivní a pasivní muzikoterapie, semináře a setkání s hudbou a etnickými nástroji pro běžnou veřejnost, kurzy bubnování

Cílová skupina: děti, dospělí a senioři se speciálními potřebami (mentální postižení, kombinované postižení, specifické poruchy učení...), běžné předškolní a školní děti, odborná i laická veřejnost, pracovní teamy

Jazyk: český

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 775 615 362

Web: http://zemezneni.webnode.cz

Additional Info

 • Místní působnost Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina
 • Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: hudební konzervatoř, učitel

Působnost místní: ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň

Působnost odborná:

Cílová skupina: děti se zrakovým postižením

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 605 179 662

 

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Plzeňský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk

Kvalifikace: hudební výchova-český jazyk na FF UP v Olomouci; sbormistrovství na JAMU v Brně; kurzy u Markéty Gerlichové, Jiřiny Pejhřimovské a Josefa Krčka; kurzy České Orffovské společnosti

Působnost místní: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra Hudební výchovy

Působnost odborná: sebezkušenostní výcvik v dílnách, které jsou vedeny praktickou zážitkovou formou a jsou postaveny na ukázkách různých MT technik a cvičení; pracujeme s rytmem, hlasem, pohybem, hrajeme na nejrůznější nástroje, zpíváme, posloucháme hudbu, vyjadřujeme se barvami, relaxujeme

Cílová skupina: studenti UHK a další zájemci z řad veřejnosti

Jazyk: čeština, méně ruština a němčina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 776 182 898

Additional Info

 • Místní působnost Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Dospělý, Senior

Kvalifikace: speciální pedagog

Působnost místní: Orlickoústecko, Lanškrounsko

Působnost odborná: speciální pedagogika + muzikoterapie

Cílová skupina: osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením, všechny věkové kategorie

Jazyk: čeština, francouzština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 731 217 079

Additional Info

 • Místní působnost Pardubický kraj
 • Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
 • Věkové zaměření Novorozenecké až batolecí období, Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: FFUK - obor pedagogika, psychologie; profese - poradenský psycholog, kineziolog

Působnost místní: Kladno

Působnost odborná: poradenské a terapeutické služby pro děti, dospělé, rodiny

Cílová skupina: děti i dospělí

Jazyk: čeština, slovenština, špatně angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 602 643 114

Additional Info

 • Místní působnost Středočeský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Rodiče s dětmi
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: VŠ, absolvent oborů: učitelství Speciální pedagogika – Informatika (Univerzita Karlova Praha - PedF), Informatika (Univerzita Hradec Králové - FŘIT), Muzikoterapie v edukační praxi (Technická univerzita v Liberci - FP)

Působnost místní: Praha a okolí, ostatní dle dohody

Působnost odborná: individuální muzikoterapie

Cílová skupina: bez omezení

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 603 858 637

Web: www.aevum.cz

Skype: jan.koucun

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Kraj Vysočina
 • Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
 • Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: studentka Hudební vědy, asistentka pedagoga v MŠ

Působnost místní: MŠ Brno Bohunice, Uzbecká 30

Působnost odborná: pedagogické vzdělání, hudební vzdělání

Cílová skupina: předškolní věk, ADHD

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 731 991 611

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Pardubický kraj
 • Cílová skupina Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Období předškolního věku

Kovaříková Zuzana Mgr.Kvalifikace: PedFUK PS-SPPG, výcvik rodinná terapie psychosom. poruch, započat výcvik muzikot. technik - Zd. Šimanovský

Působnost místní: Kolín, Nymburk a okolí

Působnost odborná: individuální, rodinné a skupinové poradenství s využitím muzikoterap. technik

Cílová skupina: děti i dospělí s psychickými poruchami či specifickými vzdělávacími a komunikačními potřebami

Jazyk: čeština, ruština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 774 245 141

Web: www.psycholog-nymburk.cz

Additional Info

 • Místní působnost Středočeský kraj
 • Cílová skupina Osoby s psychickým onemocněním, Rodiče s dětmi, Osoby se specifickými potřebami, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: HAMU Praha, zpěvačka

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: zpěv, hraji na housle, na klavír, vymýšlím písničky na vlastní texty a na přání dětí. Písničkování - zpěvníček pro děti s jednoduchým klavírním doprovodem, s přiloženým CD. Prostřednictvím hudby aktivovat a projevovat emoční stránku osobnosti. Skupinové zpívání menších dětí s rodiči

Cílová skupina: spíše děti

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 736 746 611

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina neuvedeno
 • Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání

Kvalifikace: odborná asistentka na VŠ

Působnost místní: Trenčín

Působnost odborná: oblasť prevencie komplikácií – podpora harmonického rozvoja osobnosti detí. Aplikovanie hudby a hudobných činností do vyučovacieho procesu na 2. stupni základnej školy za účelom zlepšenia klímy v triede – aby deti a pedagógovia zažívali v škole radosť; pri špecifickej práci s integrovanými žiakmi s edukačnými potrebami a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Využívanie hudobných činností na 1. stupni základnej školy v školskom klube detí, aby deti a vychovávatelia zažívali radosť z hudby a vzájomných vzťahov.

Cílová skupina: mladší a starší školský vek – intaktní žiaci, integrovaní žiaci s edukačnými potrebami a žiaci zo znevýhodneného prostredia.

Jazyk: slovenský, anglický, český, ruský

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: + 421 915 822 861

Skype: eva.kralova2710

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk

Kvalifikace: Bc.

Působnost místní: Ústí nad Labem. Fakulta zdravotnických studií

Působnost odborná: ergoterapie

Cílová  skupina: neurologičtí pacienti; v budoucnu psychiatričtí pacienti

Jazyk: čeština, angličtina (začátečník)

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 720 174 967

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Ústecký kraj
 • Cílová skupina Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Dospělý

Sylvie KrobováKvalifikace: hudební pedagog (zpěv, sbor), herečka, skladatelka, textařka, kurzy muzikoterapie

Působnost místní: Dobříš a středočeský kraj

Působnost odborná: muzikoterapeutická praxe na Institutu onkologie na Pleši, vedení muzikoterapeutických workshopů

Cílová skupina: soukromá muzikoterapeutická praxe pro děti, dospívající i dospělé

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 604 312 821

Web: www.sylviekrobova.com

Additional Info

 • Místní působnost Středočeský kraj
 • Cílová skupina Všechny osoby bez omezení
 • Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: speciální pedagog

Působnost místní: ZŠ a MŠ speciální Kroměříž, Zlínský kraj

Působnost odborná: vedení kroužku muzikoterapie ve škole, využívání prvků MT ve výuce

Cílová skupina: muzikoterapie s dětmi a žáky s vícenásobným postižením (autismus, poruchy komunikace, mentální postižení...)

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 723 255 109

Additional Info

 • Místní působnost Zlínský kraj
 • Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Kvalifikace: speciální pedagog (PedF UK), muzikoterapeut, hudebník

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: individuální a skupinová muzikoterapie, muzikoterapie v zařízení pro osoby s postižením, hudební aktivity v rámci zájmového kroužku

Cílová skupina: děti, mládež a dospělí s postižením, osoby s poruchou autistického spektra, osoby s poruchou komunikace a soustředění, senioři

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 604 619 348

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: Bc. - popularizace hudební kultury - pedagogická fakulta ZČU Plzeň. Doplňující - 3 semestry Muzikoterapie - pedagogická fakulta ZČU Plzeň. Středoškolské odborné - Střední zdravotnická škola - zdravotní laborant

Působnost místní: Středočeský kraj

Cílová skupina: děti s mentálním postižením, se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, s poruchami komunikace a soustředění, děti předškolního a školního věku

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 722 955 540

Additional Info

 • Místní působnost Středočeský kraj
 • Cílová skupina Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Irena LintnerováKvalifikace: speciální pedagog

Působnost místní: Tábor a okolí

Působnost odborná: individuální a skupinová muzikoterapie s využitím různých metod a jejich kombinací, pořádání workshopů

Cílová skupina: děti, mládež a dospělí s postižením

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 602 250 671

Additional Info

 • Místní působnost Jihočeský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Žádná veřejná data.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové

Kvalifikace: vysokoškolské II. stupňa v odbore Sociálna práca; ergoterapeut / sociálny terapeut

Působnost místní: Bratislava a okolie, Slovensko

Působnost odborná: muzikoterapia

Cílová skupina: deti a dospelí s mentálnym postihnutím, deti a mládež s poruchami komunkácie a sústredenia

Jazyk: slovenský, český, anglický

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +421 918 461 917

Facebook: Ina Hviezda Misek

Additional Info

 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Osoby s mentálním postižením, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: Univerzita Komenského v Bratislave, odbor Liečebná pedagogika, Liečebný pedagóg / arteterapeut, muzikoterapeut

Působnost místní: Diagnostické centrum, Slovinská 1, 821 04, Bratislava, Slovensko

Působnost odborná: Liečebno-pedagogická intervencia

Cílová skupina: deti s poruchami správania 6 - 15 r, deti se špeciálnymi potrebami, sprevádzanie, bazálna stimulácia, arteterapia, snoelezen, muzikoterapia, výchovné poradenstvo rodičom, vychovávateľom

Jazyk: slovenčina, češčina, angličtina, němčina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 00421 903 395 229

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Kvalifikace: pedagog volného času, Celostní muzikoterapie I. na UPOL, Cesta k harmonii (M. Gerlichová)

Působnost místní: Nová Paka, Královéhradecký kraj

Působnost odborná: prožitkové hudební dílny pro MŠ, ZŠ, školská a sociální zařízení, lektorka akreditovaných kurzů MŠMT pro DVPP, aktivní a pasivní muzikoterapie

Cílová skupina: děti předškolního a školního věku, dospělí, zdravé osoby, osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 739 452 738

Web: www.ddmstonozka.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Dospělý

Kvalifikace: SŠ - Střední pedagogická škola (s maturitou), kurz Cesta k harmonii 1

Působnost místní: Praha

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 720 488 726

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha

Kvalifikace: středoškolské vzdělání, kurz M. Gerlichové, sebevzdělávání

Působnost místní: ČR, FR

Působnost odborná: zážitková muzikoterapie, relaxace, zvukové lázně, muzikofiletika

Cílová skupina: zdravé osoby - dospělí, mládež, děti

Jazyk: čeština, angličtina, francouzština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 774 361 593

Webhttps://www.soundspaleo.fr/en1/

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové

Kvalifikace: lekár - psychiatr, v muzikoterapeutickom výcviku M. Gerlichové

Působnost místní: Psychiatrická klinika - Univerzitná nemocnica Bratislava

Působnost odborná: Gestalt psychoterapia

Cílová skupina: psychiatrickí pacienti

Jazyk: angličtina, němčina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 00421 904 228 955

Facebook, Skype: ano

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: muzikoterapeutka, speciální pedagog, lektorka

Působnost místní: Moravskoslezský kraj, po domluvě i jindě, centrum Muzikohraní (Ostrava)

Působnost odborná: muzikoterapie individuální a skupinová, vzdělávání (akreditované programy MŠMT, MPSV), lektorování kurzů a workshopů (muzikoterapie, hudební programy, bubnování, rytmus).

Cílová skupina: děti a dospělí se zdravotním postižením (muzikoterapie), dospělí (muzikoterapie, hudební programy, kurzy, lekce), děti (muzikofiletika), účastníci vzdělávacích programů (odborná i běžná veřejnost).

Jazyk: český jazyk, znakový jazyk, ruský jazyk

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 737 805 593

Web: www.muzikohrani.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Laická veřejnost
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: hudebník (hobojistka), sociální pracovník, muzikoterapeut

Působnost místní: Ostrava, Mens Sana, z.ú.

Působnost odborná: muzikoterapie, hra v orchestru, výuka hry na zobcovou flétnu a na klavír (základy)

Cílová skupina: lidé se zkušeností s duševním onemocněním

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 728 530 903

Web: www.menssana.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Dospělý

Jan Průcha - zpívání pro dětiKvalifikace: dvouletý systemický výcvik v hudebně dramatických terapiích (akred.MŠMT), semináře: Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem (Pejřimovská) a Hry s hudbou a techniky muzikoterapie (Šimanovský), SZŠ ve Ždáře nad Sázavou - obor všeobecná sestra, 15 let praxe (školství, zdravotnictví, soukr.sektor), zakládající člen České asociace muzikoterapie a dramaterapie - ČAMAD, která fungovala od roku 2005, v roce 2009 se stala členem EMTC a zanikla sloučením do dnešní CZMTA.

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: rozvoj osobnosti hudebním médiem, podpora vztahů rodič - dítě

Cílová skupina: skupiny rodičů s dětmi od jednoho roku věku

Jazyk: český jazyk, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 602 602 753

Web: www.janprucha.cz

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Rodiče s dětmi
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: Pedagogická fakulta UK Bratislava

Působnost místní: Bratislava a okolie

Působnost odborná: individuálna a skupinová muzikoterapia, zmyslová stimulácia, Snoezelen terapia, bazálna stimulácia

Cílová skupina: deti s kombinovaným viacnásobným postihnutím a deti so špeciálnymi potrebami - raný, predškolský, mladší a starší školský vek, dospievajúci

Jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, taliansky jazyk

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +421 907 120 228

Web: www.kcentrum.sk, www.nasemotyliky.sk

Additional Info

 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením, Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Novorozenecké až batolecí období, Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Kvalifikace: Konzervatoř Brno, Muzikoterapie I., Muzikoterapie II. UP Olomouc

Působnost místní: kraj Jihomoravský, případně i jinde

Působnost odborná: interaktivní muzikofiletické příběhy pro MŠ, ZŠ, relaxace, semináře pro osobní růst

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, zdravé osoby se zájmem o osobní růst

Jazyk: český, slovenský

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 731 118 737

Web: www.jarmilita.cz

Skype: jarmilita55

Additional Info

 • Místní působnost Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Martina RybováKvalifikace: speciální pedagog, muzikoterapeut, učitelka HV na 1. stupni ZŠ

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: hudební výchova „JINAK" – hudební výchova s prvky muzikoterapie a osobnostně sociální výchovy, kroužky MUZIKOHRANÍ s prvky muzikoterapie, kurz MUZIKODÍLNY – relaxačně aktivní muzikoterapie pro dospělé

Cílová skupina: děti předškolního a mladšího školního věku, dospělí

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Senior

Kvalifikace: Pedagogická fakulta UK, Praha, speciální pedagog / učitelka

Působnost místní: Praha

Působnost odborná: rozvoj předškolních a školních dovedností, rozvoj smyslového vnímání, rozvoj
předškolních dovedností pomocí hry na zobcovou flétnu

Cítová skupina: děti předškolního a mladšího školního věku, děti vyžadující zvláštní péči

Jazyk: čeština, slovenština, ruština

Email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 777 654 901

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Zdravé osoby, Osoby s mentálním postižením, Osoby se specifickými potřebami, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk

Kvalifikace: fyzioterapeut, učitelka MŠ, lektorka kurzů pro těhotné ženy a rodiče s nejmenšími dětmi. Vzdělání: Fyzioterapie, Předškolní a mimoškolní pedagogika - učitelství pro MŠ, Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii (PdF MU Brno), lektorka cvičení kojenců a batolat, certifikovaná dula (ČAD), laktační poradkyně (Mamila o.z.), lektorka Jemného Zrození - Hypnoporodních kurzů přípravy na porod. Muzikoterapeutické kurzy: v rámci studia Expresivní terapie, kurzy D. Zouharové, M. Gerlichové

Působnost místní: Brno

Působnost odborná: skuppinové kurzy pro těhotné ženy, skupinové kurzy pro rodiče s dětmi, skupinové kurzy pro předškolní děti

Cílová skupina: těhotné ženy, rodiče s nejmenšími dětmi, předškolní děti

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 774 300 773 

Web: www.aktivnimaterstvi.cz, www.dulaviki.cz 

Facebook: Aktivní mateřství

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Novorozenecké až batolecí období, Období předškolního věku, Dospělý

Kvalifikace: psycholog, muzikoterapeut

Působnost místní: okres Šumperk

Působnost odborná: SPC Šumperk

Cílová skupina: děti a dospívající se specifickými vzdělávacími potřebami

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Additional Info

 • Místní působnost Olomoucký kraj
 • Cílová skupina Osoby se specifickými potřebami
 • Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Kvalifikace: Pedagogická fakulta UK, obor hudební výchova - český jazyk; Filozofická fakulta, psychologie jednooborová - zaměření na klinickou psychologii; Psychoterapeutický výcvik SUR s větším podílem neverbálních technik (vedoucí: J. Vodňanská a J. Pfeiffer) - sebezkušenostní část; Seminář s muzikoterapií s J. J. Morenem (Fokus Praha); Cyklus muzikoterapeutických setkání s M. Stejskalovou (Motol Praha); I. Cyklus muzikoterapie (12/2015) s Markétou Gerlichovou (Masná Praha)

Působnost místní: aktuálně v Rehabilitačním ústavu Kladruby u Vlašimi - psycholožka

Působnost odborná: skupinová muzikoterapie aktivní i receptivní, ale spíše aktivní, relaxační, společná hra na nástroje, zpěv, interaktivní aktivity, rehabilitační prvky, hra na klávesy, příčnou flétnu, bicí nástroje

Cílová skupina: pacienti po CMP s potížemi v hybnosti končetin, s řečovými poruchami, se spinálním postižením, s potížemi v sebeprezentaci, se sebevyjádřením, s potížemi s následkem stresu, neschopní relaxace a uvolnění, aj.

Jazyk: česky, méně zdatně anglicky, mizivě rusky

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (pracovní: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Telefon: 603 460 594

Additional Info

 • Místní působnost Středočeský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby se specifickými potřebami, Osoby s poruchami komunikace a soustředění, Osoby s potížemi v oblasti zvládání stresu a zátěže
 • Věkové zaměření neuvedeno

Kvalifikace: VŠ - učitelka pro 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog, muzikoterapeutka

Působnost místní: Karlovarský kraj

Působnost odborná: muzikoterapeutické semináře, workshopy (lektorování), relaxačně hudební workshopy pro dospělé (nejen s postižením)

Cílová skupina: pro děti a pedagogy MŠ, ZŠ, ZUŠ, děti a pracovníky speciálních škol, sociální služby

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 725 104 200

Additional Info

 • Místní působnost Karlovarský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Senior

Kvalifikace: riaditeľ centra, psychopéd, liečebný pedagóg - terap. smer

Působnost místní: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Šaľa SR (CPPP a P)

Působnost odborná: poradenstvo, diagnostika, terapie a prevencia, pedagogický kontext MT a muzikofiletika

Cílová skupina: deti od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie, pedagogickí zamestnanci a rodičia klientov (poruchy učenia, poruchy správania, autistické spektrum, ADHD, osobnostné problémy apod.)

Jazyk: slovenčina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 421 910 345 824

Web: www.cpppapsala-sala.com

Additional Info

 • Místní působnost Slovensko
 • Cílová skupina Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Rodiče s dětmi, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Novorozenecké až batolecí období, Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání

Kvalifikace: Střední pedagogická škola Praha 6 (obor Učitelství pro MŠ), Pedagogická fakulta UK (český jazyk - hudební výchova), Cesta k harmonii I - IV (M. Gerlichová)

Působnost místní: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33; Centrum volného času M. Montesorri, Praha 6, Gymnazijní 510/1 (vedoucí CVČ)

Působnost odborná: výuka hudební výchovy s metodikou a hry na hudební nástroj na SOŠP a VOŠP, vedení hudebních kroužků v CVČ M. Montessori, hlasová výchova (skupinová i individuální práce se zpěváky i "nezpěváky")

Cílová skupina: děti předškolního, mladšího a staršího školního věku, mládež, dospělí, senioři

Jazyk: čeština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 233 091 291

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Šťastná Marie

Kvalifikace: lektor, kurátor NM, zpěvák (MU FF ASH barokní zpěv) studium zpěvu a hlasové rehabilitace u Terezie Blumové, hlasový pedagog (HAMU Metodické centrum), porodní asistentka (VOŠZ); Celostní přístup v muzikoteprapii I.+II. (T. Procházka), Muzikoterapie jako součást životní exprese (M . Lipský), Dramatoterapie (V. Dočkal), Kreativní muzikoterapie a hlas v muzikoterapii, Alikvotní zpěv (A. Neuwirthová)

Působnost místní: Praha, Národní muzeum - České muzeum hudby

Působnost odborná: lektor a) hudebně-dramatické dílny pro děti, skupinové zážitkové muzikoterapeutické dílny (práce se stresem, posílení tvořivosti a vztahů v kolektivu); b) polyestetické projektové dílny: Gotika na vlastní kůži, Buď přeci Humanista a Baroko naživo - prožití slohových specifik zpěvem, tancem, výtvarným projevem, dobovým písmem a dramatickými výrazovými cvičeními.
Cílová skupina: skupiny, všechny věkové kategorie (od 2 let), zdravé a lehce handikepované osoby

Jazyk: česky

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 603 143 427

Web: https://www.nm.cz/program/pro-skoly#skolni-programy

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: prozatím kurzy pořádané CZMTA, od roku 2020 plánuji studium muzikoterapei na UPOL

Působnost místní: Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Působnost odborná: vedu muzikoterapie u pacientů Psych. kliniky FN HK, individuálně je vyučuji hře na kytaru. Aktivně zpívám, hraji na kytaru, klávesy, mandolínu, ukulele, foukací harmoniku, flétny, píši vlastní písně

Cílová skupina: dospělí klienti s psychickými onemocněními (převážně deprese, úzkoti, poruchy osobnosti)

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 732 939 961

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina Osoby s psychickým onemocněním
 • Věkové zaměření Dospělý

Kvalifikace: učitelka na 2. stupni ZŠ

Působnost místní: ZŠ Šumperk, Šumavská 21

Působnost odborná: již 4 roky vedu muzikoterapii na ZŠ v Šumperku, pořádám workshopy pro rodiče, občasné workshopy pro dospělé, individuální terapie pro děti s DHO

Cílová skupina: děti 1. a 2. stupně ZŠ - hyperaktivita, soc. problémy a problémy se začleněním do kolektivu, děti s DMO, senioři

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 721 631 340

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Olomoucký kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Zdravé osoby, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi, Laická veřejnost, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Senior

Kvalifikace: středoškolský pedagog, klavírista, absolvent edukativní muzikoterapie

Působnost místní: Brno a okolí, okr. Blansko

Působnost odborná: vedení hudebních chvilek v MŠ, organizace workshopů pro děti a mládež, kreativní výuka cizího jazyka (španělštiny) na gymnáziu s využitím hudebních nástrojů a technik muzikoterapie, volnočasová muzikoterapie pro středoškolskou mládež jako prevence sociálně patologických jevů

Cílová skupina: děti předškolního věku a středoškolská mládež (tzv.běžná populace bez předem diagnostikovaných poruch, děti a mládež s poruchami komunikace a soustředění)

Jazyk: čeština, španělština

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 602 593 355

Additional Info

 • Místní působnost Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s poruchami komunikace a soustředění
 • Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý

Anežka šubrováKvalifikace: hudební a VŠ pedagožka, muzikoterapeutka. Vzdělání: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, klavír; Filozofická fakulta UK v Praze, Pedagogika; odborné muzikoterapeutické kurzy s garancí CZMTA: dosud 100 hodin; průběžná individuální supervize u Mgr. Markéty Gerlichové, PhD.

Působnost místní: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Praha, Černošice u Prahy

Působnost odborná: privátní praxe individuální muzikoterapie, hudební kurzy (klavír, hudební přípravka)
realizace programu MuzikoHraní pro MŠ, pořádání workshopů jógy a muzikoterapie pro dospělé klienty, pořádání pobytových akcí se zaměřením na muzikofiletiku a artefiletiku

Cílová skupina: děti se speciálními vzdělávacími potřebami (narušená komunikační schopnost, poruchy chování, poruchy učení, chronické zdravotní / psychické obtíže); děti s neurovývojovými obtížemi (ADHD, vývojová dysfázie); dospělí klienti s potížemi v oblasti zvládání stresu a zátěže

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 775 309 166

Web: www.muzikula.cz

Additional Info

 • Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
 • Cílová skupina Rodiče s dětmi, Laická veřejnost, Osoby se specifickými potřebami, Osoby s poruchami komunikace a soustředění, Osoby s potížemi v oblasti zvládání stresu a zátěže
 • Věkové zaměření Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior

Kvalifikace: lékařka s atestací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína

Působnost místní: Horažďovice, Plzeňský kraj

Působnost odborná: muzikoterapie v rehabilitaci - pacienti po cévních mozkových příhodách, s afazií, s demencí, po úrazehch, umírající pacienti atd.

Cílová skupina: senioři

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 376 334 264

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Plzeňský kraj
 • Cílová skupina Handicapované osoby, Osoby s demencí
 • Věkové zaměření Senior

Additional Info

 • Místní působnost Jihočeský kraj

Kvalifikace: psycholožka, terapeutka, koučka

Působnost místní: Praha, Plzeň

Působnost odborná: seberozvojové kurzy s prvky muzikoterapie, individuální poradenství, terapie a koučování

Cílová skupina: dospělí

Jazyk: čeština, angličtina

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 777 272 444

Additional Info

 • Typ členství v CZMTA Neprofesní členové
 • Místní působnost Hlavní město Praha, Plzeňský kraj
 • Cílová skupina Zdravé osoby
 • Věkové zaměření Dospělý
Strana 1 z 2