Drlíčková Svatava Mgr. Ph.D.

Additional Info

  • Typ členství v CZMTA: Profesní členové
  • Místní působnost: Kraj Vysočina
  • Cílová skupina: Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, Pomáhající profese, Laická veřejnost, Osoby s potížemi v oblasti zvládání stresu a zátěže
  • Věkové zaměření: Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior