Pavlíčková Lenka

Kvalifikace: kurzy v Centru muzikohraní, Celostní muzikoterapie I. na UPOL, momentálně dlouhodobý kurz Matěje Lipského

Působnost místní: Jihočeský kraj

Působnost odborná: muzikofiletické programy pro MŠ, ZŠ a MŠ, ZŠ speciální, muzikoterapie

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, zdravé osoby, rodiče s dětmi

Jazyk: čeština

Telefon: 776 557 235

Additional Info

  • Typ členství v CZMTA: Neprofesní členové
  • Místní působnost: Jihočeský kraj
  • Cílová skupina: Zdravé osoby, Osoby s kombinovaným postižením, Rodiče s dětmi
  • Věkové zaměření: Období předškolního věku, Mladší školní věk, Starší školní věk, Puberta / dospívání, Dospělý, Senior