Habalová Mária, Mgr., Ph.D.

Kvalifikace: liečebný pedagóg

Působnost místní: Bratislava, Slovensko

Působnost odborná: odborný asistent VŠ

Cílová skupina: deti s oneskoreným alebo nerovnomerným vývinom

Jazyk: slovenčina, angličtina

Additional Info

  • Typ členství v CZMTA: Neprofesní členové
  • Místní působnost: Slovensko
  • Cílová skupina: Handicapované osoby, Rodiče s dětmi, Osoby se specifickými potřebami
  • Věkové zaměření: Novorozenecké až batolecí období, Období předškolního věku, Mladší školní věk