Vacek Tomáš Mgr.

Additional Info

  • Místní působnost: Hlavní město Praha
  • Cílová skupina: Handicapované osoby, Osoby s poruchou autistického spektra, Osoby se specifickými potřebami
  • Typ členství v CZMTA: Neprofesní člen
  • Věkové zaměření: Období předškolního věku, Mladší školní věk