Lipský Matěj Mgr. et Mgr., Ph.D.

Kvalifikace: psycholog, speciální pedagog, ředitel CSS Tloskov, externě vyučoval muzikoterapii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, praktikoval muzikoterapii: v MŠ Sulanského, Dětském centru Thomayerovy nemocnice, v Paprsku v Praze - Hloubětíně a v soukromé praxi

Působnost místní: CSS Tloskov, Praha

Působnost odborná: ředitel CSS Tloskov

Additional Info

  • Typ členství v CZMTA: Profesní členové
  • Místní působnost: Hlavní město Praha, Středočeský kraj
  • Cílová skupina: Handicapované osoby
  • Věkové zaměření: Dospělý