ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

sdružuje zájemce o muzikofiletiku jako umělecko-pedagogickou disciplínu mající blízko k muzikoterapii i hudební výchově.

Sekce muzikofiletiky je určena členům asociace CZMTA, kteří vnímají nutnost jasně odlišovat fileticky zaměřené činnosti od terapeutických a pedagogických aktivit a uvědomují si velmi individuální a subtilní hranice mezi hudební výchovou a muzikoterapií. Respektují odlišnost pedagogických, filetických a terapeutických procesů, vnímají rozdílnost v jejich struktuře, obsahu a v cílech. Rozlišují kvalitu vztahů a kompetence plynoucí z jednotlivých přístupů.

Muzikofiletiku vnímáme jako tvořivou, zážitkovou a tvůrčí aplikaci muzikoterapeutických technik bez terapeutického a diagnostického záměru. Její pojetí je následně reflektivní, zpětnovazební. Využívána je především v oblasti výchovy, vzdělávání a animace dospělých. Cílem muzikofiletiky je rozvíjení psycho-emočního, intelektuálního, uměleckého a všeobecně kulturního potenciálu jedince, potencování sociálních dovedností a kompetencí a prevence psychosociálních selhávání prostřednictvím nových konstruktivisticky zaměřených muzikoterapeutických aktivit. Snaží se o rozvíjení pozitivního v člověku o to, aby osobní prožitek přivedl jedince k hlubšímu poznávání obsahu tvorby a současně s tím, respektive skrze to, také k hlubšímu poznávání sebe sama a ostatních.

Činnosti Sekce muzikofiletiky

  • publikační činnost v oblasti muzikofiletiky
  • podpora začínajících muzikoterapeutů, kteří se zaměřují na muzikofiletické aktivity
  • další vzdělávání
  • osvěta
  • výměna zkušeností
  • možnost využívat výhodný pronájem hudebních nástrojů a pomůcek
  • metodická podpora v oblasti muzikofiletiky
  • realizace stáží
  • další činnosti, které budou vycházet z potřeb a zájmů členů sekce

Od členů Sekce muzikofiletiky očekáváme aktivní přístup a přispění k rozvoji muzikofiletiky, podílení se na činnostech sekce a ochotu podělit se o své zkušenosti.

Sekci muzikofiletiky vede Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.

Kontaktní email pro zájemce o členství v Sekci muzikofiletiky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MŠMT
WFMT
EMTC