Lištiaková, I. 2015

Evropské umělecké terapie tvoří oblast vědy a praxe, která je na úrovni akreditovaného vzdělávání poměrně nová. Publikace předkládá přehled současných možností studia expresivních terapií na vysokých školách v Evropě.

Publikace poukazuje na rozdíly v jednotlivých zemích v úrovni etablování profesí uměleckých terapeutů, jakož i zaštítění profesními organizacemi. Přináší podklady pro orientaci v expresivních terapiích a jejich současném rozvoji v evropském kontextu.