Texty v této knize jsou odrazem pestré reality expresivních terapií v České republice. Mezi autory textů tak naleznete psychology, speciální pedagogy, psychiatry a výtvarné či hudební pedagogy, pro které se terapeutická práce stala novou formou realizace jejich původní profese. Věříme, že tyto příspěvku budou pro vás inspirativní a podnítí tvořivost při hledání způsobů a cest, jak prospět klientům.

Publikace je neprodejná, je dostupná v tištěné formě u M. Friedlové na Katedře psychologie FF UP nebo elektronicky je ke stažení na http://tera.expresivniterapie.cz/.