Lištiaková, I. 2015

Evropské umělecké terapie tvoří oblast vědy a praxe, která je na úrovni akreditovaného vzdělávání poměrně nová. Publikace předkládá přehled současných možností studia expresivních terapií na vysokých školách v Evropě.

etpkFriedlová, M., Lečbych , M. (2013)

Publikace, která vznikla v průběhu let 2013-2015 z příspěvků českých i zahraničních arteterapeutů, muzikoterapeutů, dramaterapeutů a tanečně –pohybových terapeutů, kteří v projektu TERA působili jako lektoři workshopů.

Krahulcová, K., Friedlová, M. (2014)

... obsah se připravuje ...

Kantor, J. a kol. (2014)

Obsahem publikace je tvorba teoretických východisek pro využití kreativních ( zejména hudebních) prostředků a přístupů u osob s těžkým kombinovaným postižením. pdfVýtah z publikace

Muzikoterapie v praxi

Gerlichová, M. (2013)

Kniha srozumitelně představuje téma muzikoterapie, její podstatu a využití u nás i v zahraničí. Důležitou součástí publikace jsou také četné praktické příklady osob z nejrůznějších cílových skupin, jež muzikoterapie určitou část jejich života provázela. V knize nechybí popis osmičlenné muzikoterapeutické skupiny s problémy převážně v psychosomatické rovině a jejich vývoj v průběhu osmi měsíců.