Všechny zájemce o muzikoterapii chceme upozornit na aktualizovanou nabídku garantovaných kurzů, kterou naleznete zde. Garance CZMTA znamená, že Rada asociace na základě projednání a dodaných informací zaručuje u těchto kurzů jejich odbornou úroveň.