Děkujeme všem, kteří se zúčastnili víkendového ochutnávkového semináře CZMTA, který se konal ve dnech 26. a 27. 4. 2014. Zvláště pak děkujeme lektorům za inspirativní podněty.

Kurz provázela příjemná atmosféra zakončená rozdáním certifikátů a přípitkem pramenitou vodou od Hanky a Petra Bronišových.