Zveřejňujeme termín valné hromady 2022, která bude volební. Prosím zaznamenejte si do svých diářů, vaše účast bude důležitá. Jako každý rok i ltos spojíme tuto událost s Evropským dne muzikoterapie, můžete se proto těšit na program již od 14:00 hodin.

Kdy: 11. 11. 2022

Kde: Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK, Albertov 7/2049, 128 00 Nové Město

Po VH bude následovat společné jammování a pro zájemce i návštěva restaurace.