zveme vás na jednu z akcí k Evropskému dni muzikoterapie. Tím bude odborné sympozium na téma Muzikoterapie – aktuálně z praxe 2019.

Místo konání: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Albertov 7, Praha 2, posluchárna 1. patro od 14:00 hodin.

Program_Evropsky_den_muzikoterapie_20191115.pdf

Následuje Valná hromada CZMTA, jedná se o valnou hromadu volební, prosíme o vaši účast!