Za radu asociace děkujeme všem členům asociace, kteří vyplnili dotazník týkající se činnosti CZMTA. Vaše názory a postřehy jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou a inspirací do další práce asociace. Tomáš Procházka, předseda CZMTA