V termínu 22. – 24. května 2015 se v Lobči uskutečnilo 1. sympózium naší asociace, které jsme nazvali „Čas pro muzikoterapii".

Sympózium bylo příležitostí pro přátelské setkání, jehož hlavním smyslem byla podpora vazeb uvnitř asociace, v příjemné pracovní a zároveň osobní atmosféře.

Setkání nabídlo zajímavý program, jehož součástí byly aktivní příspěvky účastníků, workshopy a diskusní skupiny zaměřené na atraktivní a aktuální témata týkající se muzikoterapie. Podrobný program sympózia naleznete zpětně pdfzde.

Neformální atmosféru umocnila skutečnost, že se sympózium uskutečnilo v původně renesančním lobečském pivovaru. Tento zchátralý a zdevastovaný areál před 8 roky objevili architekti Jana a Pavel Prouzovi, kteří obdivuhodnou prací pivovar zachránili a nám nabídli zajímavý prostor pro naše setkání. Součástí sympózia tak byla i komentovaná prohlídka pivovaru a v sobotu večer degustace první várky lobečského piva, které se zde po 72 letech znovu uvařilo.

Zajímavým přesahem sympózia bylo ubytování účastníků v lobečském zámku, kde založil prof. Ferdinand Knobloch v roce 1954 jednu z prvních terapeuteutických komunit v ČR. Pro náš obor je inspirující, že profesor Knobloch (* 1916, od roku 1970 žijící v kanadském Torontu) je tvůrcem terapeutického směru, který nazval integrovaná psychoterapie, zahrnující do svého konceptu i techniky muzikoterapie, psychodramatu, tance.

Závěrem chci poděkovat prof. Wolfgangovi Mastnakovi, který byl hostem sympózia a současně i citlivým a podpůrným diskutérem nad různými tématy týkajícími se našeho oboru. Poděkovat chci také svým kolegům v organizačním výboru i všem lobečským účastníkům za příjemné setkání.

Za organizační výbor sympózia, Tomáš Procházka