Dne 11. 11. 2022 zvolili členové na valné hromadě nové složení Rady i ostatních orgánů. Následně Rada volila vedení asociace. Předsedkyní se stala PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D., místopředsedkyní Mgr. Zuzana Ouředníčková. Ostatní členy Rady i komisí naleznete zde.