Zdeněk představuje dlouholetého představitele muzikoterapeutické komunity u nás. Již od samotných začátků - od sedmdesátých let aktivně vystupoval se svými nápady a dovednostmi. Nikdy nezapomenu na jeho práci u nás na lince důvěry, kdy některým osamělým a smutným volajícím svým krásným hlasem konejšivě zpíval či společně postupně aktivně prozpěvovali... Svým charismatem okouzloval četné řady učitelek, kterým ve svých kurzech přibližoval muzikoterapeutické postupy a byl jim inspirací k inovaci hudební výchovy- tak, aby nebyla pouhým doplňkovým či otravným předmětem. Zdeňkova publikace - kuchařka her a postupů s využitím hudby je dlouhá léta využívána mnoha zájemci i z širší populace. Je mi líto, že Zdeňkův kultivovaný a podmanivě modulovaný hlas uslyším jen z nahrávek relaxací a uspávanek - nejen pro děti.

PhDr. Jana Procházková