Vážení členové Muzikoterapeutické asociace ČR,

zveme vás na Valnou hromadu CZMTA, která se uskuteční 12. 11. 2021 v Praze.

Valná hromada je dobrou příležitostí se znovu osobně potkat, vnímat, že máme vzájemnou podporu.

Přijďte si poslechnout, co je nového v českém a zahraničním muzikoterapeutickém světě, přijďte s námi posdílet svoje myšlenky a podněty. Přijďte s námi diskutovat o dalším směřování naší asociace.

Program Valné hromady CZMTA 12. 11. 2021:

  • Projednání hospodaření v roce 2020
  • Projednání výroční zprávy asociace za rok 2020
  • Projednání finančního rozpočtu na rok 2022
  • Zpráva o činnosti Rady asociace v období od minulé volební hromady
  • Diskuse nad fungováním asociace a jejím dalším směřováním

Místo a doba konání VH: Psychosomatická klinika, Patočkova 712/3, Praha 6, od 17:00 do 19:30 hodin.

Valné hromadě bude v odpoledních hodinách předcházet program k Evropskému dni muzikoterapie. Večer po oficiálním programu počítáme s možností neformálního posezení. Místo a další důležité informace včas upřesníme.

Z pověření Rady asociace Tomáš Procházka – předseda CZMTA

Pokud vám nechodí e-maily od CZMTA, prosím zkontroluje hromadnou poštu nebo spam. Stačí poté zprávu přesunout do doručené pošty a další zprávy už by měly být doručeny.