Rok se s rokem sešel a před námi je zase termín našeho Sympozia. Původně bylo setkání plánováno na tři dny, ale kovidová opatření nám znemožnila organizaci v plné časové šíři. Termín Sympozia jsme rušit nechtěli, proto jsme se rozhodli pro půldenní setkání místo tradičního tří denního programu.

Kdy: 19. 6. 2021  15:00 – 19:00 hodin (pak navazuje volný program v restauraci)
Kde: IC Zahrada, U Zásobní zahrady 2445, Praha 3 (www.iczahrada.cz)

Program:
15:00 – 16:00    Přicházení, seznámení, volná zábava, ladění programu a hudebních nástrojů...

16:00 – 17:30    Členové Rady nabízejí:

Petr Broniš – koncovky (společná hra; možnost nákupu)
Markéta Gerlichová – novinky z evropské muzikoterapie
Anna Neuwirthová  – hlasové hry
Tomáš Procházka – relaxace

17:30 – 19:00    Společná diskuse nad tématy, která vás zajímají.

19:00 - ?            Přesun do některé z blízkých restaurací a útrata registračních poplatků


S sebou: Na místě bude k dispozici káva / čaj / voda. Ostatní občerstvení bude z vlastních zdrojů.

Co za to: 100 Kč na účet č. 2101201695 / 2010, v.s. 3332021


Přihlašování: E-mailem. Do přihlašovacího e-mailu prosím napište:

1) na který z nabízených programů se hlásíte, případně jestli chcete nabídnout vlastní
2) na jaké téma by vás bavilo diskutovat
3) zda s vámi máme počítat i do restaurace (kvůli rezervaci míst)

Moc se na všechny těšíme!